Ingrid Hellström har från och med den 1 september 2016 uppdraget som forskningschef inom Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ). Ingrid adjungeras samtidigt till Geriatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset, där hon är väl känd i och med att hon har varit delaktig i projektet ”Geriatrisk äldremottagning”.

Ingrid Hellström
De nya arbetsuppgifterna vid Region Östergötland tar totalt 40 % av hennes arbetstid, så Ingrid kommer vara kvar på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier som biträdande professor vid Avdelningen för omvårdnad.

Närsjukvården i östra Östergötland (NSÖ) är en av fyra av enheter inom Region Östergötland som ansvarar för närsjukvården i länet. NSÖ har ansvar över medicinsk, psykiatrisk, geriatrisk och palliativ vård, mottagningsverksamhet på vårdcentral och i specialistsjukvård, rehabilitering, habilitering, akutsjukvård, beroendevård och lasarettsansluten hemsjukvård.

– Som jag ser det idag innebär uppdraget som forskningschef att, så långt det är möjligt, vara närvarande vid de olika enheterna och ledningsfunktionerna för att arbeta för att stimulera till forskning och utveckling bland NSÖ:s medarbetare, och detta i samverkan med Linköpings universitet, säger Ingrid.

Uppdraget kommer formas i samarbete med närsjukvårdsdirektören och verksamhetscheferna, främst verksamhetschefen vid Geriatriska kliniken.

– Min kliniska förankring är inte ny, men uppdraget som forskningschef vid NSÖ är nytt och därför en utmaning, säger Ingrid.

Relaterat innehåll