Att integrera ekonomi, matematik, fysik, juridik och språk är unikt för Linköpings universitet.

Vår pedagogik är unik i Sverige genom att vi i språkkurserna utgår från den fackkunskap som Du får inom programmets ordinarie kurser i t.ex. ekonomi, juridik eller teknik. Inom dessa kurser får du lära dig att tillämpa det aktuella språket. På detta sätt ger fackspråksundervisningen Din utbildning ett mervärde och en internationell trovärdighet som få andra program kan erbjuda.

Här hittar du alla fackspråkskurser i franska:

Affärsjuridik med Europainriktning

712G09 Fransk kommunikation och rättskultur 1, 15 hp
712G11 Fransk kommunikation och rättskultur II 15 hp
712G25 Franska som främmande språk med inriktning mot juridik, 7,5 hp

Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell 

THFR21 Teknisk kommunikation på franska I - del 1, 2 hp
THFR22 Teknisk kommunikation på franska I - del 2, 6 hp
THFR41Teknisk kommunikation på franska II - del 1, 6 hp
THFR42 Teknisk kommunikation på franska II - del 2, 2 hp
THFR18 Teknisk kommunikation på franska III, 6hp

Civilekonom, internationell - Franska

712G20 Kommunicera på franska 1, 10hp
712G21 Kommunicera på franska 2, 9hp
712G36 Kommunicera på franska 3, 5hp
712G14 Kommunicera på franska 4, 10 hp
712G35 Kommunicera på franska 5, 10 hp 

Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

THFR21 Teknisk kommunikation på franska I - del 1, 2 hp
THFR22 Teknisk kommunikation på franska I - del 2, 6 hp
THFR41Teknisk kommunikation på franska II - del 1, 6 hp
THFR42 Teknisk kommunikation på franska II - del 2, 2 hp
THFR18 Teknisk kommunikation på franska III, 6hp

 

Kontakta oss

Läs mer om Fackspråk