Fackspråk (SPRÅK)

Vi på Avdelningen för fackspråk erbjuder professionskurser i franska, tyska, spanska, engelska, japanska och kinesiska inom utbildningsprogram på filosofiska och tekniska fakulteten. Vi erbjuder också distanskurser inom livslångt lärande samt kurser på svenska om interkulturell kompetens.

Språket - en nyckel till internationell kompetens

Idag lever vi i en mångkulturell och globaliserad värld. För att våra studenter ska kunna samarbeta, driva internationella affärer, samtala, läsa utländska tidningar, förstå sina partners beteende och tänkesätt eller känna sig bekväm i en affärsförhandling, behöver de också känna till landets kultur och särskilt affärskultur. Därför får våra studenter också lära sig hur man till exempel redovisar ett företag i Spanien, hur produktutveckling går till i Tyskland, vilken juridisk form som passar bäst för ett dotterbolag i Frankrike, etc. Men även hur man förbereder och presenterar ett material muntligt och skriftligt inför en utländsk målgrupp.

Vi hjälper dig med dina internationella ambitioner!

Denna unika kombination av kommunikativa färdigheter, interkulturell kompetens och fackkunskaper som vi jobbar med på Fackspråk vid Linköpings universitet, syftar till att ge våra studenter verktygen som de behöver för att klara av sina studier och sedan kunna arbeta och driva affärer utomlands.

Vårt mål är att studenterna ska behärska både språket och kulturen, men de ska även känna sig hemma och bekväma bland engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska eller japanska ingenjörer, ekonomer och jurister, i sina framtida internationella arbeten.

Utbildningsprogram med inriktning mot språk

Två kvinnliga studenter sitter i fåtöljer och läser

Civilekonom internationell, engelska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Student sitter vid sitt skrivbord och pluggar

Civilekonom internationell, franska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Studenter sitter i föreläsningssal

Civilekonom internationell, spanska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Utbildningsprogrammet Civilekonomi, internationell, inriktningar tyska, franska och spanska

Civilekonom internationell, tyska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Affärsjuridik, kandidatprogram, 180 hp

Ekonomi och juridik i en spännande förening – utbildningen till affärsjurist banar väg för en bred och utvecklande karriär i såväl privata som offentliga företag och organisationer.

Lärare föreläser för studenter i stor sal

Asienkunskap - inriktning Japan, 60 hp

Asienkunskap – Japan är en ettårig utbildning med kultur, historia och japanska. Den ger dig en flygande start för vidare studier eller arbete med inriktning mot den växande asiatiska marknaden.

Lärare föreläser för studenter i stor sal

Asienkunskap - inriktning Kina, 60 hp

Asienkunskap – Kina är en ettårig utbildning med kultur, historia och kinesiska. Den ger dig en flygande start för vidare studier eller arbete med inriktning mot den växande asiatiska marknaden.

Programkurser

Fristående kurser inom professionsspråk

Kurser i spanska och kurser om Spanien

Kurser i franska och kurser om Frankrike

Kurser i tyska och kurser om Tyskland

Kurser i engelska och kurser om USA

USA idag, 5 hp

Kursen ges på engelska.Kursen ska förbereda och ge verktyg inför ett (affärs-)möte med amerikaner. Hur ser USA ut idag? Vad behöver jag veta för att mötet blir framgångsrikt och vilka kulturella och kommunikativa mönster behöver jag vara förberedd...

Engelska för affärsförhandlingar och affärsmöten, 5 hp

Kursen kommer att innehålla grundläggande professionell kommunikation. Grundläggande förhandlingsstrategier för att planera och uppnå företagets mål i en mängd olika sammanhang kommer att behandlas. Deltagarna kommer att ges en möjlighet att utfor...

Engelska med inriktning mot hållbarhet och marknadsföring, 5 hp

Vill du förbättra ditt affärsengelska? Vill du arbeta i en mer hållbar värld med ny terminologi relaterad till hållbara utvecklingsmål (SDG) och miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)? Vill du veta mer om påverkan av hållbarhetsinitiativ p...

Engelska för digitala marknadsförare, 7.5 hp

För att vara en framgångsrik digital marknadsförare är det viktigt att förstå det ständigt föränderliga medielandskapet. Olika landskap av digital marknadsföring diskuteras i kursen. Olika marknadsföringsverktyg och taktiker för att engagera sig m...

Engelska för ekonomisk redovisning, 7.5 hp

Innehållet i denna kurs är Business English Communication i både skriftlig och muntlig form med särskild tonvikt på redovisning och ekonomi. Kursen kommer att hjälpa till att utforska och förstå olika terminologier som används av företagen i deras...

Interkulturell kompetens - kurser på svenska

Sommarkurser

Uppdragsutbildning

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare

Engelska 

Tyska

Franska

Spanska

Japanska och kinesiska

Organisation