Fackspråk (SPRÅK)

Vi på Avdelningen för fackspråk erbjuder professionskurser i franska, tyska, spanska, engelska, japanska och kinesiska inom utbildningsprogram på filosofiska och tekniska fakulteten. Vi erbjuder också distanskurser inom livslångt lärande samt kurser på svenska om interkulturell kompetens.

Språket - en nyckel till internationell kompetens

Idag lever vi i en mångkulturell och globaliserad värld. För att våra studenter ska kunna samarbeta, driva internationella affärer, samtala, läsa utländska tidningar, förstå sina partners beteende och tänkesätt eller känna sig bekväm i en affärsförhandling, behöver de också känna till landets kultur och särskilt affärskultur. Därför får våra studenter också lära sig hur man till exempel redovisar ett företag i Spanien, hur produktutveckling går till i Tyskland, vilken juridisk form som passar bäst för ett dotterbolag i Frankrike, etc. Men även hur man förbereder och presenterar ett material muntligt och skriftligt inför en utländsk målgrupp.

Vi hjälper dig med dina internationella ambitioner!

Denna unika kombination av kommunikativa färdigheter, interkulturell kompetens och fackkunskaper som vi jobbar med på Fackspråk vid Linköpings universitet, syftar till att ge våra studenter verktygen som de behöver för att klara av sina studier och sedan kunna arbeta och driva affärer utomlands.

Vårt mål är att studenterna ska behärska både språket och kulturen, men de ska även känna sig hemma och bekväma bland engelska, franska, spanska, tyska, kinesiska eller japanska ingenjörer, ekonomer och jurister, i sina framtida internationella arbeten.

Utbildningsprogram med inriktning mot språk

Fristående kurser inom professionsspråk

Kurser i spanska och kurser om Spanien

Kurser i franska och kurser om Frankrike

Kurser i tyska och kurser om Tyskland

Kurser i engelska och kurser om USA

Interkulturell kompetens - kurser på svenska

Sommarkurser

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare

Engelska 

Tyska

Franska

Spanska

Japanska och kinesiska

Organisation