Vi söker dig som har en affärsidé och vill utvecklas som företagare. I FREJA samlas människor med idéer som tillsammans går ett program där de stöttas i att utveckla idéerna till företag som på olika sätt kan bidra till en levande landsbygd.

Ett program pågår under oktober till mars och innehåller både gemensamma träffar och individuella coachningstillfällen. Deltagarna får inte bara kunskap, stöd och verktyg; de får även genom varandra, de deltagande organisationerna och forskargruppen tillgång till ett värdefullt nätverk. Välkommen att anmäla ditt intresse genom att maila oss på adressen freja@iei.liu.se

Program 2023/2024

Nedan ser du tiderna för det kommande programmet. Även om vi kommer ses fysiskt i Skåne och i Östergötland kommer det även att gå att koppla upp sig digitalt. Tider, platser och länkar meddelas antagna till programmet i samband med programstart.

• Mån 16/10 kl. 9-13, UPPSTART – TEMA idé och drivkraft. Vi pratar om förutsättningarna för entreprenörskap och deltagarna får med sig ett verktyg för att utveckla sin affärsidé.
• Mån 20/11 kl. 13-16, TEMA kund & marknad. Här handlar det om att paketera och nå ut med erbjudandet till rätt målgrupp.
• Tis 12/12 kl. 9-13, TEMA omvärld & framtid. Företag är beroende av omvärlden och här diskuterar vi vilka krafter som påverkar företagandet i olika branscher.
• Ons 17/1 kl. 9-13, TEMA resurser & stöd. Att utveckla företag kan vara kostsamt men det finns hjälp att få – både finansiellt och kunskapsmässigt.
• Tors 15/2 kl. 13-16, TEMA idéns bärkraft. Här hjälps vi åt att analysera och trimma de verksamhetsidéer som vi arbetat med i programmet.
• Tors 21/3 kl. 9-15, Slutpresentation där deltagarna presenterar sina affärsidéer.

FREJA är ett 3-årigt projekt (2022-2025) som drivs av forskare vid Linköpings universitet och SLU Alnarp i samarbete med kommunerna Kinda, Ydre, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, och de företagsstödjande aktörerna Almi Östergötland, Vreta Kluster, SLU Partnerskap Alnarp och Innovationscenter för landsbygden. FREJA är finansierad av Familjen Kamprads stiftelse.

Vill du veta mer om FREJA?

Besök vår hemsida: FREJA entreprenörsprogram
eller maila freja@iei.liu.se 

Läs mer om FREJA