FREJA entreprenörskapsprogram

solrosor.
resulmuslu

FREJA – Företagsutveckling genom regionala entreprenörskapsprogram för jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med akademin.

FREJA är ett entreprenörskapsprogram för idéägare och företagare på landsbygden där deras egna idéer står i fokus. Här skapas nytta direkt genom att idéer prövas och utvecklas, vilket i förlängningen kan leda till nya och utvecklade verksamheter som tar vara på landsbygdens kvaliteter och bidrar till välstånd och värdeskapande. Dessutom ökar vår vetenskapliga och praktiska kunskap om hur företagande på landsbygden kan stimuleras.

Här kan det handla både om helt nya idéer som kan utgöra grunden till en framtida verksamhet och om idéer som uppkommit inom befintliga verksamheter och som behöver utvecklas vidare.

Genomförande

Genom praktiska workshops, individuell coaching, samt samarbeten – både mellan idéägarna själva och mellan dessa och studenter från LiU och SLU – kommer deltagarna få stöttning, tillgång till kunskap, samt möjlighet att bilda en gemenskap tillsammans med andra i liknande situation.

Vi startar en pilotomgång i slutet av oktober 2022. Den beräknas pågå fram till slutet av mars 2023. Om du har en idé och är intresserad av att vara med hösten 2023, så kontakta oss på mejl: freja@iei.liu.se .

FREJA vill inspirera entreprenörskap och affärsutveckling

De förväntade resultaten är att deltagande idéägare får:

  • ny inspiration och förebilder samt utvecklade nätverk med såväl likasinnade som erfarna individer
  • en verktygslåda inom entreprenörskap och affärsutveckling som gör dem mer professionella och redo att möta kunder och marknaden
  • tillfälle att se sitt entreprenörskap från olika perspektiv och ta in synsätt från andra delar av näringslivet

Partnerorganisationer 

Projektet genomförs av forskare från LiU och SLU i samarbete med följande partnerorganisationer: 

  • Kinda kommun
  • Ydre kommun
  • Innovationscenter för landsbygden
  • Vreta kluster
  • SLU Partnerskap Alnarp
  • Almi Östergötland.

Projektdeltagare