FREJA entreprenörskapsprogram

solrosor.
resulmuslu

FREJA – Företagsutveckling genom regionala entreprenörskapsprogram för jobb- och utveckling på landsbygden i samarbete med akademin.

FREJA är ett entreprenörskapsprogram för idéägare och företagare på landsbygden där deras egna idéer står i fokus. Här skapas nytta direkt genom att idéer prövas och utvecklas, vilket i förlängningen kan leda till nya och utvecklade verksamheter som tar vara på landsbygdens kvaliteter och bidrar till välstånd och värdeskapande. Dessutom ökar vår vetenskapliga och praktiska kunskap om hur företagande på landsbygden kan stimuleras.

Här kan det handla både om helt nya idéer som kan utgöra grunden till en framtida verksamhet och om idéer som uppkommit inom befintliga verksamheter och som behöver utvecklas vidare.

Genomförande

Genom praktiska workshops, individuell coaching, samt samarbeten – både mellan idéägarna själva och studenter från LiU och SLU – kommer deltagarna få stöttning, tillgång till kunskap, samt möjlighet att bilda en gemenskap tillsammans med andra i liknande situation.

Om du har några frågor eller är intresserad av att vara med hösten 2024, så kontakta oss på mejl: freja@iei.liu.se.

FREJA vill inspirera entreprenörskap och affärsutveckling

De förväntade resultaten är att deltagande idéägare får:

 • Ey inspiration och förebilder samt utvecklade nätverk med såväl likasinnade som erfarna individer.
 • En verktygslåda inom entreprenörskap och affärsutveckling som gör dem mer professionella och redo att möta kunder och marknaden.
 • Tillfälle att se sitt entreprenörskap från olika perspektiv och ta in synsätt från andra delar av näringslivet.

Program

Nedan ser du det kommande programmet, höst och vår 2024/2025. Vi möts på plats i Skåne och Östergötland, men det går att koppla upp sig online. Tider, platser och länkar meddelas antagna till programmet i samband med programstart.

Program 2024/2025

 • Onsdag 16/10 kl. 9-13UPPSTART – TEMA idé och drivkraft. Vi pratar om förutsättningarna för entreprenörskap och deltagarna får med sig ett verktyg för att utveckla sin affärsidé.
 • Tisdag 12/11 kl. 9-13: TEMA kund & marknad. Här handlar det om att paketera och nå ut med erbjudandet till rätt målgrupp.
 • Onsdag 11/12 kl. 13-16: TEMA omvärld & framtid. Företag är beroende av omvärlden och här diskuterar vi vilka krafter som påverkar företagandet i olika branscher.
 • Tisdag 14/1 kl. 9-13: TEMA resurser & stöd. Att utveckla företag kan vara kostsamt men det finns hjälp att få – både finansiellt och kunskapsmässigt.
 • Torsdag 13/2 kl. 13-16: TEMA idéns bärkraft. Här hjälps vi åt att analysera och trimma de verksamhetsidéer som vi arbetat med i programmet.
 • Tisdag 18/3 kl. 9-14: SLUTPRESENTATION där deltagarna presenterar sina affärsidéer.

Partnerorganisationer 

Projektet genomförs av forskare från LiU och SLU i samarbete med följande partnerorganisationer: 

 • Kinda kommun
 • Ydre kommun
 • Innovationscenter för landsbygden
 • Vreta kluster
 • SLU Partnerskap Alnarp
 • Almi Östergötland.

Citat från tidigare deltagare

"För mig var det den hästspark jag behövde för att hitta fokus"

FREJA-programmet är bra grogrund för dina tankar. Jag blev imponerad över den samlade kompetens som FREJA-projektet dukade upp. Vana föreläsare inspirerade och använde metoder som strukturerade och verklighetsanpassade vägen framåt
för mitt koncept inom hästnäringen. Allt från idé, marknad och finansiering skrutinerades. För mig var det den hästspark jag behövde för
att hitta fokus.

Johan Grennert 

"Som deltagare fick jag verktyg att använda i mitt företagande"

Att delta i FREJA-projektet var givande på många sätt. Som deltagare fick jag verktyg att använda i mitt företagande och teoretisk kunskap. Som bonus fick jag kontakt med andra företagare som gjorde att mitt nätverk utvidgades.

Emma C Löfdahl
Made by Emma AB

"Dessutom har jag tack vare programmet nu fått ett fantastiskt nätverk"

FREJA-programmet har inneburit ett energi-och kunskapslyft för mig som haft många funderingar på hur min lilla bisyssla skulle kunna skalas upp. Dessutom har jag tack vare programmet nu fått ett fantastiskt nätverk bestående av andra entreprenörer och startups på den östgötska landsbygden och i Skåne där vi har likartade utmaningar som vi kan
bolla med varandra. Till sist: Toppenfin coachning från akademin. Tack LiU och
SLU!

Sara Karlsson
Kapiff AB – Graninge Köksträdgård

Sök höstens program

Kontakta oss gärna