Kan TV-spel användas för att hjälpa äldre personer med hjärtsvikt att förbättra sin fysiska kapacitet och öka deras livskvalitet?

Vi utvärderar effekterna av att använda ett tv-spel för att förbättra den fysiska kapaciteten, den dagliga fysiska aktiviteten och minska användningen av sjukvård och förbättra livskvaliteten hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt.

Se en film där professor Anna Strömberg och professor Tiny Jaarsma berättar mer om projektet:

Video

IKT