Välkommen till utställningen ”Gräva i näringsämnen genom stadsodling”, som visas på Vallabiblioteket i Studenthuset från slutet av februari till början av maj 2024.

Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan en forskargrupp och en konstnär och handlar om hur näringsämnen som fosfor och kväve rör sig genom odlingssystemen. Som en del av utställningen ingår broderier av konstnären Elizabeth Carlsson med vilka hon gestaltar vetenskapliga illustrationer och data.

Invigning av utställning om stadsodling och folk som minglar. Foto Teiksma Buseva

Min ansats är att ge den känslomässiga och symboliska tolkningen stort utrymme, och att inspirera till handling.
Elizabeth Carlsson

Utställningen utforskar hur stadsodling kan bidra till hållbara resursflöden och därigenom stödja produktion av livsmedel, rekreation och god vattenkvalitet.

Data i det forskningsprojekt som ligger till grund för utställningen började samlas in våren 2020. Deltagande forskare har under tre års tid arbetat med 22 trädgårdsodlare, vilket resulterat i 40 jordprover och uppskattningar av hur mycket näring som tillförs till trädgårdar.

Forskarna har tagit in över 3500 prover av vatten som läcker genom odlingsjorden i 4 olika koloniområden i Linköping.

Föreläsning och invigning

Välkommen till utställningen!

Besök utställningen för att se hur konstnären Elizabeth Carlsson tolkar forskningsdata genom sina konstverk i form av broderingar.

Invigning av utställning om stadsodling och folk som minglar. Foto Teiksma Buseva

Föreläsning

Utställningen inledes med en föreläsning, ”Urban food gardens and nutrients - balancing multiple sustainability considerations”, med Geneviève S. Metson.

Video

 

Efter föreläsningen var alla varmt välkomna till invigning av utställningen på Universitetsbiblioteket. 

Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Hitta på Campus Valla

Smakprov från utställningen

Forskningsprojekt om stadsodling