Att ett centrum för hållbar stadsutveckling nu har hamnat i Kina är en lång historia, men allting började med att Linköping och Guangzhou blev vänorter år 1997. "Det som nu vuxit fram är helt unikt samarbete", säger Tekniska fakultetens tidigare kanslichef Per Larsson.

 Avtalet skrivs under
 Avtalet mellan Guangzhou University och LiU skrivs under. Guangzhou är en 15-miljonersstad vid floden Pearl i södra Kina, i ett av landets mest expansiva områden.  Små och stora delegationer har åkt på besök genom åren, men så mycket mer än så hade det inte blivit. 
 
År 2014 reste dock en delegation med bland andra LiU:s rektor Helen Dannetun och dåvarande kommunledningen i Linköping till Guangzhou och till Guangzhou University. De kinesiska värdarnas intresse för det goda samarbetet mellan kommun, företag och universitet i Linköping fick den tidigare direktören för internationella relationer Lars Holberg att ta ett första initiativ till samarbete.

Snabbväxande stad

Guangzhou har växt enormt snabbt de senaste tio åren och den snabba tillväxten har också en baksida i form av enorma avfallsströmmar, den absolut största delen av avfallet hamnar på deponi. Det är här intresset för Linköpings kommun, Tekniska verken och Linköpings universitet kommer in.  Guangzhou University ägs av staden och såväl stadens som universitetets ledning har varit på besök i vänorten Linköping. Guangzhou har problem, men också pengar. Vid LiU fanns kunskap och vilja, men inga pengar för att finansiera samarbetet. Kanske kunde det ordnas. 
 
– Viljan och intresset för samarbete måste komma från forskarna själva, det var båda parter helt överens om, berättar Per Larsson, tekniska fakultetens tidigare kanslichef, som tillsammans med Per Gyberg, prefekt vid Tema, och Stefan Anderberg, professor Avdelningen Industriell miljöteknik, ingår i den grupp som har ett uppdrag från rektor att driva arbetet framåt. I gruppen igår också Jack Zhe Yang som koordinator.

Fria händer att hitta samarbeten

Ett 20-tal LiU forskare besökte GuangzhouI november 2015 togs nästa steg då en delegation med ett 20-tal LiU-forskare reste till Guangzhou för att undersöka om det fanns några samarbetsmöjligheter. Delegationen bestod till största delen av forskare från Tema teknik och social förändring, Tema Miljöförändring och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI.
 
– Vi hade fria händer att söka samarbetsprojekt med de kinesiska forskarna, berättar Kristina Trygg, en av de Tema-forskare som deltog i resan. 
 
– Vi fick in 23 olika projektförslag i olika kombinationer med svenska och kinesiska forskare, berättar Per Larsson.
 
Tre av dem har nu startats som pilotprojekt, med finansiering från Guangzhou.

Unikt samarbete

– Det här är ett helt unikt samarbete där finansieringen kommer från Kina, säger Per Larsson. 
 
– Centrumbildningen ska förhoppningsvis bli självgående med tiden och på sikt behöver vi säkert ha en mer formell närvaro vid universitetet. Vi har ju ingen LiU-anställd i Guangzhou, bara en liten skylt ännu så länge, säger han.
 
Förhoppningen är att samarbetet ska vara långsiktigt, hållbarhet och miljö är bara är ett första samarbetsområde. 
 
Linköping University - Guangzhou University Research Center on Urban Sustainable Development, som är det officiella namnet, har därför såväl en vetenskaplig rådgivande kommitté som en styrelse som består av rektorer och vicerektorer vid de båda universiteten.
Skylten vid Guangzhou University 

Kontakt