Medicinska fakultetens hedersdoktor 2017, Sara Mohammad, ordförande i GAPF, gav sin hedersdoktorsföreläsning: "Hedersrelaterat liv, våld och mord". Nedan finner ni hela föreläsningen från 19/5.
Vad är hedersbrott? Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur mår de utsatta personerna? Hur ska vi bemöta de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersdoktorsföreläsning har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismen bakom hedersrelaterade brott. Med större kunskap om hederskultur, hedersrelaterat våld och förtryck kan vi på ett bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov i dessa ärenden.

Föreläsare är Sara Mohammad, grundare av och ordförande för Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF). Hon kommer även att berätta om sina egna erfarenheter av hedersvåld, broderns försök för tvångsäktenskap och hot om mord.

 

Video

Läs mer