Ewa Braf, adjungerad universitetslektor, och Ulf Melin, professor, ställde frågan vad som händer med ledarskapet i den digitala tidsåldern. Innebär det något radikalt nytt eller fungerar de gamla arbetssätten fortfarande?

Ewa Braf och Ulf Melin på Helixdagen 2019.

Nja, helt något helt nytt betyder det inte. Den slutsatsen drar de av en fortfarande pågående forskningsstudie.

- I grund och botten innebär ledarskapet fortfarande att styra och leda, säger Ewa Braf och Ulf Melin.

- Däremot innebär digitaliseringen en förändrad kontext, som är mer volatil, komplex och svårförutsägbar än tidigare. Och det är nytt.

Synen på ledarskapet påverkas också av vilket perspektiv man har på digitaliseringen: är det en process eller ett resultat? Processen, förändringen, kräver en typ av ledning; det faktiska, digitaliserade, arbetet en annan.

- Det kan till exempel innebära att medarbetarna arbetar på distans och att chefen bara träffar dem några gånger per år. Det kräver förstås ett helt annat ledarskap än om digitaliseringen innebär en transformation.

En annan slutsats av studien är att framtidens ledarskap utmärks av paradoxer, till exempel mellan lokalt/globalt, centralt och decentraliserat samt mellan snabbhet och närvaro.