Konsultföretaget HiQ Ace har en tillväxt på 30 procent, en marginal på 15 och har gått från 17 till 170 anställda. Företagets VD Patrik Holm menar att resultatet till stor del beror på företagskulturen och förmågan att bygga framgångsrika team.

Patrik Holm, HiQ Ace, på Helixdagen 2019. Foto: Mikael Sönne

Resultat, ansvar för teamet, enkelhet och glädje är fyra värdeord som ska genomsyra all verksamhet. Företaget ordnar rookiekvällar för nyanställda och ”reboot camps” för dem som varit med några år. Företagskulturen är rockig och lite crazy – jobbet är en stor del av livet och det ska vara kul att arbeta. Samtidigt är kulturen ödmjuk och varm.

- Jag tycker att det är överskattat att vara smart, och underskattat att våga visa sårbarhet. Att vara trevlig är också underskattat, säger Patrik Holm.

- Sen är det förstås inget fel att vara smart, jag har rekryterat flera kursettor från LiU. Men det räcker inte att vara duktig som individ, du måste kunna arbeta i ett team också.

Patrik Holm tror att en stark företagskultur är extra viktigt för konsultföretag, där medarbetarna är utspridda och sällan träffar varandra. På frågan om den rockiga imagen slå över och verka oseriös, svarade han så här.

- Inte så länge vi levererar resultat. Kulturen hänger ihop med att vi gör ett riktigt bra jobb.