IAS vetenskapliga symposium

Varje år anordnar IAS att forskningssymposium där forskare vid IAS och inbjudna gäster presenterar sin forskning och diskuterar frågor av relevans för IAS olika forskningsområden.

Årets symposium genomfördes den 9-10 maj på Villa Fridhem tillsammans med bland annat professor Sean Reardon från Stanford university, USA. 

Peter Hedström talar på symposiet.
IAS föreståndare Peter Hedström inleder årets symposium.
Sarah Valdez talar på symposiet.
Sarah Valdez presenterar sin forskning om etniska kluster och immigrantassimilering.

Program

Läs en intervju med Peter Bearman

Läs mer om IAS