IAS vetenskapliga symposium

Varje år anordnar IAS att forskningssymposium där forskare vid IAS och inbjudna gäster presenterar sin forskning och diskuterar frågor av relevans för IAS olika forskningsområden.

Årets symposium genomfördes den 30-31maj på Villa Fridhem tillsammans med inbjudna gäster från Tohoku University i Japan.

PhD student Selcan Mutgan presents her research on school mobility and school segregation at the 2017 research symposium at Villa Fridhem

Selcan Mutgan presenterar sin forskning om skolbyten och skolsegregation under 2017 års vetenskapliga symposium på Villa Fridhem.

Several interesting and novel projects are presented by researchers at the IAS and by our guests from Europe and Asia.

Många intressanta och nya projekt presenteras av forskarna på IAS och av våra gäster från Europa och Asien.

Assistant professor Maria Brandén concludes her talk on the impact of adolescence residential segregation on the adult outcomes in Sweden.

Maria Brandén avslutar sin presentation om hur en segregerad uppväxtmiljö hänger samman med utfall i vuxenlivet i Sverige.

Future research ideas and collaborations are discussed at the symposium with our guests from Tohoku University among others.

Framtida forskningsidéer och samarbeten diskuteras vid symposiet, bland annat med våra gäster från Tohoku University.

Läs mer om IAS