Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

 Illustration av människor omgivna av data

Den analytiska sociologin söker att nå en fördjupad, mekanismbaserad förståelse av viktiga sociala, politiska och kulturella processer.

Genom att kombinera agentbaserade simuleringar, analyser av sociala nätverk och statistiska analyser av enkätdata, befolkningsregister, sociala media och textdata, söker forskarna vid IAS att få en större förståelse för varför individer handlar som de gör och de samhälleliga konsekvenserna av deras handlande. Med andra ord så söker vi en djupare förståelse för individers, familjers och företags beteenden och relaterar dessa till empiriska regelbundenheter på makronivån, såsom segregation och ojämlikhet, i städer, länder, företagsbranscher och så vidare.

En betydande del av forskningen vid IAS studerar individers mobilitet på tre olika marknader – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolmarknaden – och hur dessa marknader hänger samman och påverkar varandra. Forskningen är särskilt inriktad mot de dynamiska processer som gör att individer med vissa socio-demografiska egenskaper hamnar på vissa arbetsplatser, skolor och grannskap och vilka konsekvenser detta får för den verksamhet som bedrivs där och för individerna själva. Kombinationen av statistiska analyser av mikrodata och datorbaserade simuleringar är utmärkande för detta forskningsområde.

En annan viktig del av IAS forskning bidrar till att utveckla den datorbaserade textanalysen inom sociologin. Storskalig textanalys erbjuder nya sätt att mäta vad människor känner, tänker och pratar om. IAS forskare använder stora digitaliserade textmängder som ”sociala sensorer” för att bättre förstå de processer som driver fram omvälvande sociala förändringar såsom flyktingkrisen och framväxten av extrema politiska rörelser. IAS forskning inom detta område fokuserar på hur den allmänna diskursen angående samhällsutvecklingen påverkas av samspelet mellan allmänhet, media och politiska aktörer.

IAS är en interdisciplinär forskningsmiljö med sociologer, statsvetare, filosofer, företagsekonomer och statistiker. Forskarna använder ett brett spektrum av forskningsmetoder såsom textmining, maskininlärning, nätverksmetoder, och agentbaserad modellering. Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för forskarna att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra områden än deras egna.

IAS bildades 2014. Institutet är organisatoriskt knutet till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Maria Brandén är föreståndare för institutet och Jacob Habinek och Károly Takács är biträdande föreståndare.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping.

Om du vill veta mer om relationen mellan analytisk sociologi och computational social science kan du läsa vår artikel om detta i det första numret av Journal of Computational Social Science.

Här hittar du IAS kanal på Youtube med seminarier, föreläsningar och intervjuer.

 

Nyheter från IAS

Människor som minglar i ett bibliotek.

Uppstartskonferens för SweCSS

Den 15 april hölls en uppstartskonferens för det svenska excellenscentret för Computational Social Science (SweCSS) vid Arbetets museum i Norrköping. Evenemanget samlade cirka 30 forskare från Linköpings universitet.

Tre glada personer firar framläggning av doktorsavhandling.

Vår första doktor inom datorbaserad textanalys

Doktor Hurtado Bodell försvarade sin avhandling " Mining for Meaning: Using Computational Text Analysis for Social Inquiry" den 13 maj 2024. Detta markerar den första doktorsexamen som har slutförts inom databaserad textanalys.

Höstbild med skylt E-huset och cyklist

Sök till gästforskarprogrammet vid SweCSS

SweCSS har precis introducerat sitt gästforskarprogrammet som är utformat för att främja samarbete mellan samhällsvetenskap och datavetenskap. Välkommen att söka!

Följ oss i sociala medier

Twitter @IAS_LiU

En grafik med twitter symbol

Facebook @Instituteforanalyticalsociology

Abstrakt bild med Facebook symbol

 
 

Youtube

Abstrakt bild med Youtube symbol

Kalender

14 augusti 2024

31st Nordic Sociological Association Conference

14 augusti 2024 kl. 09.00 - 16 augusti 2024 kl. 17.00 Kåkenhus, Campus Norrköping

Årets tema är "Sociologi i en digital värld". Tillsammans kommer vi att utforska ämnen som uppkomsten av nya former av ojämlikhet i den digitala landskap, onlinegemenskapernas inverkan på social sammanhållning, konsekvenserna av artificiell intelligens på arbetsmarknaderna, effekten från sociala medier på identitetsbildning och sociala rörelser med mera. Konferensens språk: engelska.

Kontakt

Carl Nordlund

Excellence centre och forskningsprogram

Forskningsområden

Event

Representativa artiklar

Böcker.

Artiklar

Hedström, P. & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the Social sciences. Annual Review of Sociology.

Länk

Keuschnigg, M., Lovsjö, N. & Hedström, P. (2017). Analytical sociology and computational social science. Journal of Computational Social Science.

Länk

Jarvis, B.F. & Song, X. (2017). Rising intragenerational occupational mobility in the United States, 1969-2011. American Sociological Review.

Länk

Senaste publikationer

2024

Vivek Sundriyal, Jonas Gabrielsson (2024) The employment consequences of founding an incorporated business among STEM founders: Evidence from Swedish microdata Technovation, Vol. 133, Artikel 103019 Vidare till DOI
Mohammad Kakooei, Adel Daoud (2024) Increasing the Confidence of Predictive Uncertainty: Earth Observations and Deep Learning for Poverty Estimation IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 62, Artikel 4704613 Vidare till DOI
Stefan Arora-Jonsson, Ema Kristina Demir, Axel Norgren, Karl Wennberg (2024) Beyond the silver bullet: unveiling multiple pathways to school turnaround School Effectiveness and School Improvement Vidare till DOI
Xingna Qin, Lydia Laninga-Wijnen, Christian Steglich, Yunyun Zhang, Ping Ren, Rene Veenstra (2024) Parents on the Sidelines: The Role of Parental Directing in Chinese Adolescents' Friendship Dynamics Related to Academic Achievement, Aggression, and Prosocial Behavior Journal of Early Adolescence Vidare till DOI
Per Andersson, Irina Vartanova, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög, Pontus Strimling, Junhui Wu, Isabela Hazin, Charity S. Akotia, Alisher Aldashev, Giulia Andrighetto, Adote Anum, Gizem Arikan, Fatemeh Bagherian, Davide Barrera, Dana Basnight-Brown, Birzhan Batkeyev, Elizaveta Berezina, Marie Bjornstjerna, Pawel Boski, Inna Bovina, Bui Thi Thu Huyen, Dorde Cekrlija, Hoon-Seok Choi, Carlos C. Contreras-Ibanez, Rui Costa-Lopes, Micheal de Barra, Piyanjali de Zoysa, Angela R. Dorrough, Nikolay Dvoryanchikov, Jan B. Engelmann, Hyun Euh, Xia Fang, Susann Fiedler, Olivia A. Foster-Gimbel, Marta Fulop, Ragna B. Gardarsdottir, C. M. Hew D. Gill, Andreas Gloeckner, Sylvie Graf, Ani Grigoryan, Vladimir Gritskov, Katarzyna Growiec, Peter Halama, Andree Hartanto, Tim Hopthrow, Martina Hrebickova, Dzintra Ilisko, Hirotaka Imada, Hansika Kapoor, Kerry Kawakami, Narine Khachatryan, Natalia Kharchenko, Toko Kiyonari, Michal Kohut, Lisa M. Leslie, Yang Li, Norman P. Li, Zhuo Li, Kadi Liik, Angela T. Maitner, Bernardo Manhique, Harry Manley, Imed Medhioub, Sari Mentser, Pegah Nejat, Orlando Nipassa, Ravit Nussinson, Nneoma G. Onyedire, Ike E. Onyishi, Penny Panagiotopoulou, Lorena R. Perez-Floriano, Minna Persson, Anna-Maija Pirttila-Backman, Marianna Pogosyan, Jana Raver, Ricardo Borges Rodrigues, Sara Romano, Pedro P. Romero, Inari Sakki, Alvaro San Martin, Sara Sherbaji, Hiroshi Shimizu, Brent Simpson, Erna Szabo, Kosuke Takemura, Maria Luisa Mendes Teixeira, Napoj Thanomkul, Habib Tiliouine, Giovanni A. Travaglino, Yannis Tsirbas, Sita Widodo, Rizqy Zein, Lina Zirganou-Kazolea, Kimmo Eriksson (2024) Anger and disgust shape judgments of social sanctions across cultures, especially in high individual autonomy societies Scientific Reports, Vol. 14, Artikel 5591 Vidare till DOI

Det förflutna och framtiden inom analytisk sociologi

Peter Hedström pratar om det förflutna inom  analytisk sociologi men även tankar om framtiden.

Utbildning

Kurser vid IAS

Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning, 7.5 hp

This course introduces the theories and practices of digital social sciences. The course considers the respective relevance of various digital data sources (sensors, surveys, internet-based media platforms, etc.) for social scientific purposes. In...

Social nätverksanalys, 7.5 hp

This course presents key concepts, measures, and statistical techniques needed for the analysis of relational, social network data using a computational approach. Network concepts such as centrality and brokerage are discussed, and popular measure...

Agentbaserad modellering, 7.5 hp

Agent-based modeling is a methodology for analyzing how groups of interacting individuals or other types of agents bring about various macro outcomes. This course provides a detailed introduction to the agent-based modelling (ABM) technique. The c...

Modellering av diskreta val, 7.5 hp

This course enables students to perform their own empirical research using discrete choice methods. Students learn how to create discrete choice datasets, estimate discrete choice models, including binomial, multinomial, and conditional logistic r...

Forskarutbildning

Kontaktpersoner

Medarbetare

Affilierade forskare

Peter Bearman
Professor
Columbia University

Love Börjeson
PhD
Föreståndare för KB-labb, Kungliga biblioteket 

Yunsong Chen
Professor of Sociology
Nanjing University, China

Francois Collet
Biträdande professor
ESADE

Guilherme Chihaya Da Silva
Forskare
Umeå universitet

Olof Ejermo
Professor
Lunds universitet

Helen Eriksson
Forskare
Stockholms universitet

Kinga Reka Makovi
Assistant Professor
NYU Abu Dhabi
 
Sophie Mützel
Professor
Universität Luzern

Elisabeth Roberto
Biträdande professor
Rice University

Arnout van de Rijt
Professor,
European University Institute, Florence


Petri Ylikoski

Professor,
University of Helsinki


Anders Ynnerman
Professor
Linköpings universitet


Richard Öhrvall
Postdoktor
Linköpings universitet

Tidigare affilierade forskare

Ali Ahmed
Professor 
Linköpings universitet

David Andersson
Biträdande professor
Linköpings universitet

Chanchal Balachandran
Postdoktor
Utrecht University

Thomas Grund
Biträdande professor
University College Dublin

Petter Holme
Professor
Sungkyunkwan University

Michael Hörnquist

Professor
Linköpings universitet

 

Aliaksei Kazlou

Biträdande universitetslektor

Linköpings universitet 

Gianluca Manzo
Research Fellow
University of Sorbonne, CNRS

Tim Müller
Research Fellow
Humboldt-Universität zu Berlin

Adis Murtic
Director Localization and Transfers
Siemens Industrial Turbomachinery AB

Rebeca Ibarra Olivares
Research Fellow
Linköpings universitet

Ryszard Szulkin
Professor
Stockholms universitet

Organisation

IAS en del av campus Norrköping