Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

 Illustration av människor omgivna av data

Den analytiska sociologin söker att nå en fördjupad, mekanismbaserad förståelse av viktiga sociala, politiska och kulturella processer.

Genom att kombinera agentbaserade simuleringar, analyser av sociala nätverk och statistiska analyser av enkätdata, befolkningsregister, sociala media och textdata, söker forskarna vid IAS att få en större förståelse för varför individer handlar som de gör och de samhälleliga konsekvenserna av deras handlande. Med andra ord så söker vi en djupare förståelse för individers, familjers och företags beteenden och relaterar dessa till empiriska regelbundenheter på makronivån, såsom segregation och ojämlikhet, i städer, länder, företagsbranscher och så vidare.

En betydande del av forskningen vid IAS studerar individers mobilitet på tre olika marknader – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolmarknaden – och hur dessa marknader hänger samman och påverkar varandra. Forskningen är särskilt inriktad mot de dynamiska processer som gör att individer med vissa socio-demografiska egenskaper hamnar på vissa arbetsplatser, skolor och grannskap och vilka konsekvenser detta får för den verksamhet som bedrivs där och för individerna själva. Kombinationen av statistiska analyser av mikrodata och datorbaserade simuleringar är utmärkande för detta forskningsområde.

En annan viktig del av IAS forskning bidrar till att utveckla den datorbaserade textanalysen inom sociologin. Storskalig textanalys erbjuder nya sätt att mäta vad människor känner, tänker och pratar om. IAS forskare använder stora digitaliserade textmängder som ”sociala sensorer” för att bättre förstå de processer som driver fram omvälvande sociala förändringar såsom flyktingkrisen och framväxten av extrema politiska rörelser. IAS forskning inom detta område fokuserar på hur den allmänna diskursen angående samhällsutvecklingen påverkas av samspelet mellan allmänhet, media och politiska aktörer.

IAS är en interdisciplinär forskningsmiljö med sociologer, statsvetare, filosofer, företagsekonomer och statistiker. Forskarna använder ett brett spektrum av forskningsmetoder såsom textmining, maskininlärning, nätverksmetoder, och agentbaserad modellering. Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för forskarna att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra områden än deras egna.

IAS bildades 2014. Institutet är organisatoriskt knutet till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Maria Brandén är föreståndare för institutet och Jacob Habinek och Károly Takács är biträdande föreståndare.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping.

Om du vill veta mer om relationen mellan analytisk sociologi och computational social science kan du läsa vår artikel om detta i det första numret av Journal of Computational Social Science.

Här hittar du IAS kanal på Youtube med seminarier, föreläsningar och intervjuer.

 

Nyheter från IAS

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Porträttbild av Benjamin Jarvis, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Ny forskning för att ge barn i utsatta områden bättre chanser

Vad blir följden för en ung människa av att växa upp i ett utsatt bostadsområde? Och kan de ungas chanser förbättras? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid LiU undersöka. Målet är att ge beslutsfattare konkreta råd.

Följ oss i sociala medier

Twitter @IAS_LiU

En grafik med twitter symbol

Facebook @Instituteforanalyticalsociology

Abstrakt bild med Facebook symbol

 
 

Youtube

Abstrakt bild med Youtube symbol

Kalender

7 mars 2024

International Roundtable on Computational Social Science: Naja Hulvej Rod

kl. 14.30 – 16.00 KO301, Kopparhammaren 2, Campus Norrköping och Zoom

Välkommen till the International Roundtable on Computational Social Science med Naja Hulvej Rod, University of Copenhagen. Seminarium är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Kontakta madelene.topfer@liu.se för Zoom-länk.

Kontakt

Excellence centre och forskningsprogram

Forskningsområden

Event

Representativa artiklar

Böcker.

Artiklar

Hedström, P. & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the Social sciences. Annual Review of Sociology.

Länk

Keuschnigg, M., Lovsjö, N. & Hedström, P. (2017). Analytical sociology and computational social science. Journal of Computational Social Science.

Länk

Jarvis, B.F. & Song, X. (2017). Rising intragenerational occupational mobility in the United States, 1969-2011. American Sociological Review.

Länk

Senaste publikationer

2024

Adel Daoud, Fredrik D. Johansson (2024) The impact of austerity on children: Uncovering effect heterogeneity by political, economic, and family factors in low-and middle-income countries Social Science Research, Vol. 118, Artikel 102973 Vidare till DOI
Satu Helske, Jouni Helske, Guilherme Chihaya Da Silva (2024) From Sequences to Variables: Rethinking the Relationship between Sequences and Outcomes Sociological methodology, Vol. 54, s. 27-51 Vidare till DOI
Rodrigo Martínez Peña (2024) Complex causality: Bridging analytical sociology and social-ecological systems research
Eva Vriens, Giulia Andrighetto, Luca Tummolini (2024) Risk, sanctions and norm change: the formation and decay of social distancing norms Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Vol. 379, Artikel 20230035 Vidare till DOI
Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall, Antonio F. Tavares, Emanuel Wittberg (2024) Close actions speak louder than distant words? The effect of local parties on voter turnout in Swedish local elections 1994-2018 Journal of Elections, Public Opinion, and Parties Vidare till DOI

Det förflutna och framtiden inom analytisk sociologi

Peter Hedström pratar om det förflutna inom  analytisk sociologi men även tankar om framtiden.

Utbildning

Kurser vid IAS

Digitala strategier för samhällsvetenskaplig forskning, 7.5 hp

This course introduces the theories and practices of digital social sciences. The course considers the respective relevance of various digital data sources (sensors, surveys, internet-based media platforms, etc.) for social scientific purposes. In...

Social nätverksanalys, 7.5 hp

This course presents key concepts, measures, and statistical techniques needed for the analysis of relational, social network data using a computational approach. Network concepts such as centrality and brokerage are discussed, and popular measure...

Agentbaserad modellering, 7.5 hp

Agent-based modeling is a methodology for analyzing how groups of interacting individuals or other types of agents bring about various macro outcomes. This course provides a detailed introduction to the agent-based modelling (ABM) technique. The c...

Modellering av diskreta val, 7.5 hp

This course enables students to perform their own empirical research using discrete choice methods. Students learn how to create discrete choice datasets, estimate discrete choice models, including binomial, multinomial, and conditional logistic r...

Forskarutbildning

Kontaktpersoner

Medarbetare

Affilierade forskare

Peter Bearman
Professor
Columbia University

Love Börjeson
PhD
Föreståndare för KB-labb, Kungliga biblioteket 

Yunsong Chen
Professor of Sociology
Nanjing University, China

Francois Collet
Biträdande professor
ESADE

Guilherme Chihaya Da Silva
Forskare
Umeå universitet

Olof Ejermo
Professor
Lunds universitet

Helen Eriksson
Forskare
Stockholms universitet

Kinga Reka Makovi
Assistant Professor
NYU Abu Dhabi
 
Sophie Mützel
Professor
Universität Luzern

Elisabeth Roberto
Biträdande professor
Rice University

Arnout van de Rijt
Professor,
European University Institute, Florence


Petri Ylikoski

Professor,
University of Helsinki


Anders Ynnerman
Professor
Linköpings universitet


Richard Öhrvall
Postdoktor
Linköpings universitet

Tidigare affilierade forskare

Ali Ahmed
Professor 
Linköpings universitet

David Andersson
Biträdande professor
Linköpings universitet

Chanchal Balachandran
Postdoktor
Utrecht University

Thomas Grund
Biträdande professor
University College Dublin

Petter Holme
Professor
Sungkyunkwan University

Michael Hörnquist

Professor
Linköpings universitet

 

Aliaksei Kazlou

Biträdande universitetslektor

Linköpings universitet 

Gianluca Manzo
Research Fellow
University of Sorbonne, CNRS

Tim Müller
Research Fellow
Humboldt-Universität zu Berlin

Adis Murtic
Director Localization and Transfers
Siemens Industrial Turbomachinery AB

Rebeca Ibarra Olivares
Research Fellow
Linköpings universitet

Ryszard Szulkin
Professor
Stockholms universitet

Organisation

IAS en del av campus Norrköping