Institutet för analytisk sociologi (IAS)

Vid Institutet för analytisk sociologi (IAS) bedrivs avancerad spetsforskning rörande viktiga samhällsfrågor. Forskningen är sociologiskt inriktad i termens ursprungliga och breda mening. Vid institutet finns forskare från ett flertal olika discipliner.

Analytisk och sociologisk forskning för att få förståelse för sociala, politiska och kulturella processer

Den analytiska sociologin söker att nå en fördjupad, mekanismbaserad förståelse av viktiga sociala, politiska och kulturella processer.

Genom att kombinera agentbaserade simuleringar, analyser av sociala nätverk och statistiska analyser av enkätdata, befolkningsregister, sociala media och textdata, söker forskarna vid IAS att få en större förståelse för varför individer handlar som de gör och de samhälleliga konsekvenserna av deras handlande. Med andra ord så söker vi en djupare förståelse för individers, familjers och företags beteenden och relaterar dessa till empiriska regelbundenheter på makronivån, såsom segregation och ojämlikhet, i städer, länder, företagsbranscher och så vidare.

En betydande del av forskningen vid IAS studerar individers mobilitet på tre olika marknader – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och skolmarknaden – och hur dessa marknader hänger samman och påverkar varandra. Forskningen är särskilt inriktad mot de dynamiska processer som gör att individer med vissa socio-demografiska egenskaper hamnar på vissa arbetsplatser, skolor och grannskap och vilka konsekvenser detta får för den verksamhet som bedrivs där och för individerna själva. Kombinationen av statistiska analyser av mikrodata och datorbaserade simuleringar är utmärkande för detta forskningsområde.

En annan viktig del av IAS forskning bidrar till att utveckla den datorbaserade textanalysen inom sociologin. Storskalig textanalys erbjuder nya sätt att mäta vad människor känner, tänker och pratar om. IAS forskare använder stora digitaliserade textmängder som ”sociala sensorer” för att bättre förstå de processer som driver fram omvälvande sociala förändringar såsom flyktingkrisen och framväxten av extrema politiska rörelser. IAS forskning inom detta område fokuserar på hur den allmänna diskursen angående samhällsutvecklingen påverkas av samspelet mellan allmänhet, media och politiska aktörer.

IAS är en interdisciplinär forskningsmiljö med sociologer, statsvetare, filosofer, företagsekonomer och statistiker. Forskarna använder ett brett spektrum av forskningsmetoder såsom textmining, maskininlärning, nätverksmetoder, och agentbaserad modellering. Institutets interdisciplinära sammansättning gör det möjligt för forskarna att på ett nydanande sätt utnyttja metoder och analysredskap som utvecklats inom andra områden än deras egna.

IAS bildades 2014. Institutet är organisatoriskt knutet till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Peter Hedström är föreståndare för institutet och Benjamin Jarvis och Marc Keuschnigg är biträdande föreståndare.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping.

Om du vill veta mer om relationen mellan analytisk sociologi och computational social science kan du läsa vår artikel om detta i det första numret av Journal of Computational Social Science.

Välkommen på frukostmöte på Institutet för framtidsstudier
Visa/dölj innehåll

Segregationen i Sverige

Vid ett frukostmöte i Stockholm presenteras resultaten från ett stort forskningsprogram om segregationsprocesser i dagens Sverige. Forskningen har finansierats av Riksbankens jubileumsfond och har bedrivits vid IAS och Institutet för framtidsstudier. Vid mötet presenteras forskningsprogrammets övergripande agenda såväl som nya resultat gällande boende- och skolsegregationens orsaker och effekter. Frågor som tas upp är till exempel hur segregationen utvecklats det senaste årtiondet och hur barns lärande och betyg påverkas av segregerade skolor.    

Medverkar gör Peter Hedström, föreståndare för IAS, samt Maria Brandén och Benjamin Jarvis, lektorer vid IAS. Seminariet hålls 08:00-10:00 17/10 och är gratis. Plats: Svea konferens, Holländaregatan 10. Till anmälan

Nyheter från IAS
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Forskningsområden
Visa/dölj innehåll

Robert K Merton Fellowship
Visa/dölj innehåll

Event
Visa/dölj innehåll

Tre representativa artiklar
Visa/dölj innehåll

Böcker

Artiklar

Hedström, P. & Ylikoski, P. (2010). Causal mechanisms in the Social sciences. Annual Review of Sociology.

Länk

Keuschnigg, M., Lovsjö, N. & Hedström, P. (2017). Analytical sociology and computational social science. Journal of Computational Social Science.

Länk

Jarvis, B.F. & Song, X. (2017). Rising intragenerational occupational mobility in the United States, 1969-2011. American Sociological Review.

Länk

Utbildning
Visa/dölj innehåll

Kurser vid IAS

Kontaktpersoner
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Anknutna forskare
Visa/dölj innehåll

Ali Ahmed
Professor 
Linköpings universitet
ali.ahmed@liu.se

David Andersson
Postdoktor, Uppsala universitet, 
david.e.andersson@liu.se
webbplats

Karen Haandrikman

Universitetslektor/Senior lecturer

Stockholms universitet
karen.haandrikman@humangeo.su.se
webbplats

 

Michael Hörnquist
Professor
Linköpings universitet
michael.hornquist@liu.se

Anders Ynnerman
Professor
Linköpings universitet
anders.ynnerman@liu.se

Richard Öhrvall
Doktorand
Linköpings universitet
richard.ohrvall@liu.se

Peter Bearman
Professor
Columbia University
psb17@columbia.edu
webbplats

Francois Collet
Research Fellow
ESADE
francois.collet@esade.edu
webbplats

Chanchal Balachandran
Postdoktor
Utrecht University
c.balachandran@uu.nl
webbplats

Thomas Grund
Research Fellow
University College Dublin
thomas.grund@ucd.ie
webbplats

Petter Holme
Professor
Sungkyunkwan University
holme@skku.edu
webbplats

Gianluca Manzo
Research Fellow
University of Sorbonne, CNRS
gianluca.manzo@cnrs.fr
webbplats

Robert D Mare
Professor
University of California, Los Angeles
mare@ucla.edu
webbplats

Tim Müller
Research Fellow
Humboldt-Universität zu Berlin
t.mueller@hu-berlin.de
webbplats

Adis Murtic
Director Localization and Transfers
Siemens Industrial Turbomachinery AB
adis.murtic@liu.se

Rebeca Ibarra Olivares
Research Fellow
Linköpings universitet
rebeca.ibarra@liu.se

Eric Gladstone
Assistant professor
University of Kentucky
Webbplats


Ryszard Szulkin
Professor
Stockholms universitet
ryszard.szulkin@sociology.su.se
webbplats

Elisabeth Roberto
Postdoktor
Princeton University
eroberto@princeton.edu
webbplats

Guilherme Chihaya Da Silva
Forskare
Umeå universitet
guilherme.chihaya@umu.se

Måns Magnusson
Postdoktor
Aalto University
Webbplats
 
Sophie Mützel
Professor
Universität Luzern
Webbplats
 
Arnout van de Rijt
Professor
Utrecht University
a.vanderijt@uu.nl
 

Fabian Kratz
Postdoktor
LMU München
fabian.kratz@soziologie.uni-muenchen.de
Webbplats

Styrelse och rådgivande kommitté
Visa/dölj innehåll

Adress
Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Kopparhammaren 2
Norra Grytsgatan 10
Campus Norrköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutet för analytisk sociologi 
601 74  NORRKÖPING

IAS en del av campus Norrköping
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll