Vad betyder idrotten för dagens samhälle? Hur kan idrott förstås i relation till social utsatthet och bidra till att skapa integration? Välkommen till en endagskonferens om dessa idag politiskt och socialt angelägna frågor.

Konferensen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner på olika nivåer i regioner och kommuner, företrädare för myndigheter, aktiva i idrottsförbund och föreningar och forskare i hela Sverige. Konferensen är kostnadsfri men en avgift på 300 kronor debiteras vid uteblivet deltagande.

Tid: Tisdag den 27 september kl. 10.00 - 16.30

Plats: Platinum Cars Arena, Norrköping

Program

Förmiddag

9.00 - 10.00 Incheckning med kaffe och fralla.

10.00 - 10.20 Inledning med Olle Vikmång, Norrköpings kommun & Eva-Lena Frick, RF-SISU.

10.20 - 11.00 Politik: om de politiska villkoren för att idrottens sociala nytta och om hur idrotten kan framträda som ett socialpolitiskt verktyg. Medverkande: David Ekholm, LiU & Caroline Waldheim, SvFF.

11.10 - 11.40 Förebyggande socialt arbete: om hur idrotten kan bidra till ökad välfärd och förstås som ett förebyggande socialt arbete, med fokus på idrottens möjligheter men även begränsningar. Medverkande: Magnus Dahlstedt, LiU & Miro Hristov, Samhällsmatchen/Hammarby IF fotboll.

11.40 - 12.10 Arbete och arbetsmarknad: om hur idrottens föreningsliv kan vara en del i att rusta unga människor för inträde på arbetsmarknaden. Medverkande: Elise Johansson Jansson, LiU & Mats Andersson, SvFF.

12.20 - 12.40 Panelsamtal med medverkande från förmiddagen.

12.40 - 13.40 Lunch

13.40 - 14.20
Jämställdhet och jämlikhet: om villkoren för idrott i ett samhälle präglat av brist på jämställdhet och jämlikhet. Medverkande: Ulrika Wernesjö, LiU, Hans Wetterhall, RF-SISU & Marie Tomicic, Olika förlag.

14.30 - 15.10  Integration: om vad för slags integration som kan idrotten bidra till, möjligheter med idrotten för sociala ändamål, men även hinder och barriärer i hur idrott bedrivs idag. Medverkande: Rene Leon Rosales, Mångkulturellt centrum, Sahar Khalili, Bollihop & Anna Holm, Norrköping Tillsammans.

15.20 - 15.40 Panelsamtal med medverkande från eftermiddagen.

15.40 - 16.20 Panelsamtal med fokus på sammanfattande reflektioner och lärdomar från dagen.

16.20 - 16.30 Avslutning

 

Konferensen arrangeras av:

 

Kontakt