Hög samhällskostnad när barn drabbas av influensa visar en studie vid Linköpings universitet.

Forskare har tittat närmare på vad det kostar samhället när barnen blir sjuka i influensa. Kostnaderna är beräknade på alla barn i Östergötland under åren 2005-2012 och innefattar läkarbesök, slutenvårdstillfällen och läkemedel under ett år som kan relateras till influensa eller influensaliknande symptom. Man har även räknat med det produktionsbortfall som uppstår när föräldrarna vårdar sina barn hemma.

De direkta sjukvårdskostnaderna uppgick till 380 000 kronor per 1 000 barn och år, varav 20 000 kr var kostnader för läkemedel. Två tredjedelar av alla sjukvårdskostnader för influensaliknande symptom uppkom i primärvården och en tiondel av kostnaderna kunde kopplas till slutenvård. I de flesta fall sökte inte föräldrarna läkarvård för sina sjuka barn, men de stannade hemma från arbetet för att ta hand om barnen. Kostnaderna för produktionsbortfallet beräknades vara 5,2 – 6,2 gånger större än sjukvårdskostnaderna. Totalt blev dessa samhällskostnader 2,4 - 2,7 miljoner kronor per 1 000 barn och år. Under 2011 var 76 025 barn i åldrarna 2-17 år mantalsskrivna i Östergötland. Studien visar även att influensan kan slå till året om, men den period då flest drabbas är januari-mars.

Studien är gjord vid Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys och artikeln är publicerad i tidskriften Medicine.

Figuren nedan visar samvariationen mellan läkarbesök i sjukvården för influensaliknande symptom för barn 2 – 17 år och antalet dagar med VAB. Index är satt till 100 i augusti 2005 för båda variablerna.

graf-rahmqvist


Publikationer

Forskningsverksamhet