Bra bredd, studenter med olika utbildningsbakgrund och fantastiskt studentliv. Ja, det är några av anledningarna till att Alice Walden och Vera Stenborg valt att läsa masterprogrammet i IT och management.

Alice Walden

Alice Walden, student på masterprogrammet IT och management Foto: Teiksma BusevaJag började på Linköpings universitet hösten 2014 på kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap. Jag valde LiU då jag hade fått en bra känsla för universitetet som ett framåtsträvande och nytänkande lärosäte. Jag tyckte att kognitionsvetenskap lät som något för mig och som dessutom låg helt rätt i tiden. Nu läser jag på masterprogrammet i IT och management och tycker att det är ett bra komplement till min grundutbildning.

Programmet har en bra bredd och en tydlig koppling till praktiken. Att vi som läser programmet kommer från så olika utbildningsbakgrunder är också något som adderar till upplevelsen och de erfarenheter man får. Att diskutera till exempel digitalisering med systemvetare, ekonomer, kognitionsvetare och personalvetare ger perspektiv på ens egna synsätt och är bra träning inför arbetslivet då det alltid kommer att ställas krav på att man kan lösa problem tillsammans med personer med olika kompetenser och bakgrund.

Jag kan rekommendera IT och management till den som vill komplettera sin grundutbildning och få en djupare förståelse för de utmaningar verksamheter ställs inför med dagens och framtidens digitalisering, samt till den som vill förstå samspelet mellan IT och verksamhetsutveckling bättre.

Vera Stenborg

Vera Stenborg, student på masterprogrammet IT och management Foto: Teiksma BusevaUtifrån min bakgrund som personalvetare rekommenderar jag detta mastersprogram starkt. Masterutbildningen i sig har en bra inriktning för mig eftersom jag vill ha en tydlig verksamhetsförankring samtidigt som jag får ett nytt perspektiv på min grundutbildning, nämligen IT.

För mig ger denna utbildning mycket och kompletterar min kandidatutbildning på ett bra sätt. IT-frågor är något som alla yrken behöver ha insikt i framöver för att både privat och offentlig sektor ska utvecklas och följa med i utvecklingen. Utbildningen i stort anser jag ger mig en bra spetskompetens som personalvetare och jag är väldigt nöjd över mitt val av mastersprogram.

Vi har även en programledning och lärare i olika kurser som är måna om att utbildningen ska ge studenterna värde och som jag anser är öppna för att ta emot tankar och åsikter från oss studenter.

Linköping har även ett fantastiskt studentliv som förgyller studietiden.


Utbildning