IT-säkerhet

IT-säkerhetsfrågor vid Linköpings universitet hanteras av LiU:s Incident Response Team, IRT.

LiU IRT är en central funktion för upptäckt och utredning av IT-säkerhetsincidenter, information och samverkan samt tekniskt förebyggande IT-säkerhetsarbete.

Till oss kan du rapportera alla former av intrång, intrångsförsök, oönskad e-post, nätmissbruk med mera som har med Linköpings universitet att göra, oavsett om du är utsatt för det på universitetet eller om du misstänker att någon på Linköpings universitet håller på med något som drabbar dig.

Vi hanterar inte ärenden som saknar anknytning till Linköpings universitet.

LiU IRT är certifierad av Trusted Introducer och medlem i FIRST.


First logo.

Kontakt

LiU IRT finns normalt tillgängliga 9-17 måndag till fredag. LiU IRT stödjer ISTLP och användning av PGP.

E-post: infosec@liu.se

Telefon: 013-281744

PGP-nycklar

Använd aktuell operations-nyckel vid behov av en säker kommunikationskanal till IRT (fungerar även vid mail till infosec@liu.se).

Operations-nyckel

pub 4096R/304E0288 2020-01-03 Linköping University Incident Response Team (operations key 2020) <irt@liu.se>
Fingerprint=4D5E 6CB8 1C58 4877 F0B5 0B92 C432 988A 304E 0288

Master-nyckel

pub  4096R/C257EF24 2012-04-24  irt@liu.se
Linköping University Incident Response (master key-signing key)
Fingerprint=D442 01E5 D1ED 75B4 CCAA  F4C5 1956 2F62 C257 EF24 irt@liu.se

CSIRT-profil enligt RFC 2350

Denna information finns endast tillgänglig på engelska här.

Relaterad information Visa/dölj innehåll