Digitaliseringsavdelningen (DIGIT)

En väl fungerande IT-miljö är en del av alla våra medarbetares och studenters vardag och det är en funktion som vår avdelning tillhandahåller, utvecklar och förvaltar. 

På Digitaliseringsavdelningen arbetar vi för att leverera användarcentrerade lösningar utifrån verksamhetens behov och det är viktigt att de bygger på säkra, kostnadseffektiva och stabila tjänster samt infrastruktur. Vi arbetar med universitetet som helhet i fokus.

Vår verksamhet kännetecknas av att vi befinner oss i ett ständigt lärande för att utvecklas tillsammans med den snabbt föränderliga tekniken. Vi samarbetar både inom och utanför avdelningen för att på bästa sätt lösa våra uppgifter. Vi har som mål att arbeta med ständiga förbättringar och vara beredda att anpassa oss till förändrade förutsättningar.

Att jobba hos oss

Nedslag i verksamheten

Möt en medarbetare

Marcus jobbar som UX-designer på avdelningen.

LiU som arbetsplats

Kontakt ledningsgrupp

Medarbetare

Applikationsenheten

Enhetschef Anki Saleteg.

Vi designar, utvecklar, förvaltar och underhåller de applikationer som universitetet använder.

Digitala resursenheten

Enhetschef Martin Eneling.

Vi skapar gemensamma lösningar för datorsalar och hanterar ljud och bild i undervisningssalar samt uthyrning av ljud- och bildteknik internt.

IT-arbetsplatsenheten

Enhetschef Andreas Lange.

Vi administrerar, inventerar och förvaltar de olika tillgängliga arbetsplatserna i Windows, Mac och Linux.

IT-infrastrukturenheten

Enhetschef David Byers.

Vi hanterar säkerhetsfrågor samt designar, utvecklar, förvaltar och underhåller vår IT-infrastruktur.

IT-serviceenheten

Enhetschef Johan Gilbertsson.

Vi tillhandahåller stöd och hjälp till verksamheten i form av kundcenter och internutbildning.

Nära IT-stödenheten

Enhetschef Andreas Göransson.

Vi erbjuder stöd, hjälp och råd för alla steg i en LiU-ägd enhets livscykel – från inköp till avveckling.

Projekt- och utvecklingsenheten

Enhetschef Anna Fredin.

Vi driver utvecklingsprojekt inom olika områden, exempelvis universitetets webbplats.

Relaterad information

Mer om LiU