Jacob har en kandidatexamen från civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi vid Linköpings universitet. Under grundutbildningen väcktes ett intresse för att fördjupa sig inom ledarskap och organisation, vilket gjorde att masterprogrammet i IT och management kändes som ett perfekt val. Jacob läste två år vid IT och management.

Var/vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag arbetar som projektledare på Etteplan i Linköping. Etteplan är ett konsultföretag som erbjuder konsulttjänster inom mjukvaruutveckling, teknisk dokumentation och mekanikkonstruktion. Jag hör till den del av företaget som arbetar med mjukvaruutveckling. Där har vi ett gäng konsulter som sitter ute hos olika kunder och sedan ett Inhouse-team som sitter på vårt kontor i Mjärdevi. Det är i Inhouse-teamet som jag arbetar som projektledare i flera olika projekt. Alla projekt jag arbetar med har mjukvaruutveckling som gemensam nämnare men utöver detta skiljer sig kunderna och deras behov åt en hel del. Det kan vara allt ifrån jordbruksmaskiner till hissar och batterilagringssystem.

Rent konkret innebär min roll att jag har ansvar för att arbetet går framåt i projekten och att vi slutför dem på utsatt tid. För att lyckas med detta krävs mycket planeringsarbete och uppföljning. Det leder till en hel del möten både internt och med kunder, antingen på plats eller online. Jag anser att den viktigaste uppgiften jag har som projektledare är att vara en smidig kontakt mellan kunden och utvecklingsteamet. Därför är det viktigt att jag sätter mig in i vad kunden verkligen vill ha och sedan förstår hur utvecklingsteamet ska kunna möjliggöra detta.Jacob Bergvall, alumn från masterprogrammet IT och managementJacob Bergvall

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Något jag verkligen uppskattade med utbildningen var att vi var en så pass blandad klass. Det gjorde att jag verkligen behövde lära mig att arbeta med människor med olika bakgrund. Att kunna sätta sig in i någon annans situation och förstå vad som driver och utvecklar dem är något jag har nytta av varje dag på jobbet. Det är helt klart roligare att jobba i ett team där alla bidrar med olika erfarenheter än att bara jobba med likasinnade.

Var du på en utlandstermin/praktik och hur var det?

Under min andra termin hade jag praktik på ett större IT-bolag i Linköping där jag fick jobba sida vid sida med deras marknadsföringsansvarige. Jag hamnade där tack vare en kontakt inom familjen som visste att jag var intresserad av marknadsföring. Den korta sammanfattningen är att praktiken var jättekul och jag fick riktiga arbetsuppgifter där jag kände att jag fick ta ansvar på riktigt. Detta gjorde senare att jag kom tillbaka till företaget när det var dags att skriva min masteruppsats.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

Jag upplevde att alla lärare på IT och management verkligen brinner för det de lär ut och att de alltid fanns där och stöttade och hjälpte till, även utanför schemalagd tid. Det bidrog till en väldigt bra stämning i klassen och gjorde att jag verkligen trivdes.

Vilken var din utbildningsbakgrund när du sökte masterprogrammet i IT och management?

Jag hade läst de tre första åren av civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi. Det gjorde att jag fick med mig en teknologie kandidatexamen därifrån innan jag började på masterprogrammet i IT och management.

Hur kommer det sig att du sökte programmet och vilket var avgörande för att du valde att gå två år till en master?

Efter att ha läst en teknisk kandidat var jag sugen på att fördjupa mig inom ledarskap och organisation och där kändes IT och management som ett perfekt val. Eftersom jag tog min kandidat från en påbörjad civilingenjörsutbildning var jag inställd från början på att läsa i 5 år och därför kändes det givet med en master på två år. Att komplettera min tekniska kandidat med en master i IT och management är ett av de bästa beslut jag tagit. Det är så roligt att få jobba inom en teknisk bransch med fokus på ledarskap och organisation.

Mer om utbildningen