William läste Civilekonom, internationell - spanska och valde att inrikta sig mot företagsekonomi. Idag jobbar han på Deloitte inom Financial Advisory och med specifikt Valuation & Modelling. Då han arbetar med företagsvärdering har han haft mest nytta av kurserna inom redovisning, finansiell styrning och företagsvärdering. En stor del av företagsvärdering handlar om att förstå sig på bolag, både operationellt och finansiellt och därför har dessa kurser varit en viktig grund.

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Jag arbetar på Deloitte inom Financial Advisory och mer specifikt Valuation & Modelling. Min vardag varierar beroende på de olika projekt jag arbetar i, men mina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar företagsvärdering vid företagstransaktioner, finansiell modellering samt värdering av aktier, optioner eller andra finansiella instrument. Kortfattat går mina arbetsuppgifter ut på att bestämma värdet på ett företag eller en tillgång. Arbetsuppgifterna är spännande och inte minst lärorika. Jag utvecklas varje dag av att få vara en del av ett sammansvetsat team som besitter mångårig erfarenhet inom området. Rödlätt ung man i skjorta och kavajWilliam Rydman

Värdering av verksamheter eller tillgångar kräver djup förståelse för marknaden, verksamheten och dess konkurrenter, den aktuella tillgången, finansiell och icke-finansiell information samt regelverk. Det finns en stor utmaning i att uppskatta värdet hos verksamheter och tillgångar, men det är samtidigt det som gör arbetet väldigt intressant. I varje projekt lär jag mig nya saker och bland det bästa med min roll är att få arbeta med en rad olika bolag från varierande branscher. Att uppskatta värdet på ett företag, en tillgång eller ett affärsintresse är en del av utmaningen, men att analysera och presentera informationen för att stödja beslutsfattande är lika viktigt. 

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete? 

Kurserna på Linköpings universitet håller en hög nivå och har alla på något sätt bidragit till de kunskaper jag besitter idag. Utöver kurserna är en av de viktigaste kunskaperna jag tagit med mig från Linköping mina case- och problemlösningskunskaper.  

Jag som arbetar med företagsvärdering har haft mest nytta av kurserna inom redovisning, finansiell styrning samt företagsvärdering. En stor del av företagsvärdering handlar om att förstå sig på bolag, både operationellt och finansiellt och därför har dessa kurser varit en viktig grund. 

Personligen var det perfekt att en bit in på utbildningen kunna rikta in sig på det man själv var mest intresserad av och för egen del innebar det finans. Under företagsvärderingskursen sista året med Öystein och Rickard fick jag en stark teoretisk grund till företagsvärdering, samtidigt som ens praktiska kunskaper utvecklades. Detta då vi under hela kursen kontinuerligt fick arbeta med projekt som var mycket likt det man inom företags- och aktievärderingar arbetar med i det riktiga arbetslivet. För mig var det avgörande att ha en stabil grund att stå på, då det var mycket lättare att komma in i arbetsuppgifterna på Deloitte och på så sätt även ha en brantare utvecklingskurva i arbetslivet.  

Har du användning för språket i ditt arbete? 

I mitt nuvarande arbete har jag tyvärr än så länge inte haft nytta av mina spanskakunskaper, detta då vi arbetar på engelska och svenska. Under studietiden arbetade jag däremot extra på det spanska företaget Inditex (Zara) inom redovisning där språket kom till stor nytta både i samtal och i mina arbetsuppgifter. Det är alltid nyttigt att kunna bemästra språk och jag är glad att jag valde att studera det internationella civilekonomprogrammet med inriktning spanska. 

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?  

Jag minns tillbaka på min studietid som några av de bästa åren i livet och att bara välja ett minne är svårt. Allt från första veckorna under Nolle-P till den sista våren var fantastiskt. Vi hade en otrolig sammanhållning och jag tror jag talar för fler än mig själv när jag säger att jag träffat vänner jag kommer att ha kvar hela livet. Tiden i Linköping var en perfekt mix av hög studiekvalité och ett otroligt uppskattat studentliv. Programledningen ligger bakom den höga kvalitén på utbildningen, men det är studenterna som skapar sammanhållningen. ELIN som förening har bidragit stort till den kultur som så många uppskattar att vara en del av. 

Jag själv satt med i företagsgruppen, var med och anordnade diplomeringen samt var aktiv som fadder. Under fjärde året deltog jag även i CFA Institute Research Challenge. Alla engagemang har sina olika fördelar och det finns oändliga möjligheter att engagera sig under studietiden. 

Erfarenheterna man tar med sig från ideellt arbete under studietiden ger tillbaka mer än vad det kostar samtidigt som man får många nya vänner. Jag rekommenderar alla som studerar i Linköping att på något sätt engagera sig, det kommer att vara en värdefull erfarenhet. 

Mer om programmet