Civilekonom, internationell - Spanska, 240 hp

Studenter sitter i föreläsningssal

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Civilekonom, internationell - Spanska, 240 hp

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Vi lever i en mångkulturell värld. För att fungera professionellt i den miljön behöver du inte bara ekonomikunskaper utan också språkfärdigheter och förståelse för ekonomiska och kulturella förhållanden i andra länder. Det internationella civilekonomprogrammet ger dig just det. Du får också en internationellt gångbar examen som på engelska benämns Master of Science in Business and Economics.

Programmets upplägg

De två första åren läser du företagsekonomi, nationalekonomi samt affärsrätt och statistik. Studier i spanska varvas med ekonomikurserna och ger dig kontinuerlig språkträning. Hela det tredje året, eller minst en termin, läser du utomlands. ​Programmet har exklusiva utbytesavtal med universitet i Europa och Latinamerika. Läser du en termin vid LiU så läser du ekonomikurser på engelska tillsammans med våra internationella partnerstudenter. 

Du återvänder till Linköping för det avslutande året, där du läser ekonomi på avancerad nivå samt gör ditt examensarbete. Utöver spetskompetensen i språk väljer du också ytterligare en inriktning på avancerad nivå, till exempel strategi, marknadsföring, styrning, finansiering, redovisning eller nationalekonomi. Lärarna, som är aktiva forskare, garanterar aktualitet och djup i kurserna. Du kan även ta ut en kandidatexamen efter tre år.

Integration och praktik

Vi har en väl genomtänkt programidé med kurser som är unika för programmet och som på olika sätt integrerar och varvar de olika ämnena. Undervisningen utgår från problemlösning – du kommer bland annat att arbeta med riktiga praktikfall från näringslivet för att förbereda dig för kommande arbetsliv. Våra studenter är svenska mästare i ekonomi, tidigare världsmästare i caselösning samt svenska mästare i företagsvärdering. Genom arbetsmarknadsdagar, ekonomföreningen ELIN, gästföreläsningar, möjligheter till praktik samt sociala aktiviteter får du dessutom möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier

Under tredje året kan du välja att läsa en eller två terminer utomlands i ett spansktalande land. Internationella civilekonomprogrammet har exklusiva utbytesavtal med universitet i Spanien och Latinamerika.

Som utbytesstudent betalar du ingen terminsavgift till värduniversitetet och du kan få studiemedel under tiden. Resan, mindre avgifter, boende med mera tillkommer. Med några få undantag kan man för studier inom Europa söka ett Erasmusstipendium som täcker större delen av kostnaderna. Även andra stipendier kan finnas att söka. Tänk på att det är bra att spara ihop pengar för att kunna resa och uppleva landet bortom studielivet också.

Har du frågor om utlandsstudier så kontakta studievägledare Malin Gröndahl Maass, malin.grondahl-maass@liu.se. 

Avtal för Internationella civilekonomprogrammet – Spanska

Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires, Argentina

Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina

Universidad Adolfo Ibáñez, Viña del Mar, Chile

Universidad Diego Portales, Santiago, Chile

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Centro de Investigación y Docencia Económicas, Mexico City, Mexiko

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Mexiko

Universidad Iberoamericana Puebla, Mexiko

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru

Universidad del Pacífico, Lima, Peru

Universidad ESAN, Lima, Peru

EADA Business School (Escuela de Alta Dirección y Administración), Barcelona, Spanien

Universidad Carlos III de Madrid, Spanien

Universidad Complutense de Madrid, Spanien

Universidad de Salamanca, Spanien

Universidad de Sevilla, Spanien

Universidad de Valencia, Spanien

Universitat de Barcelona, Spanien

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanien

Universidad Austral, Argentina

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Internationella civilekonomprogrammet är en bred utbildning som ger möjligheter att arbeta inom olika områden där kunskaper i ekonomi och språk behövs. Många internationella ekonomer från Linköpings universitet arbetar inom områdena marknadsföring och organisationsutveckling, finansiering och ekonomistyrning. Konsultsektorn har under senare år anställt många internationella ekonomer. Andra har valt att arbeta inom internationellt verksamma organisationer med biståndsverksamhet. Du hittar internationella ekonomer i världsomspännande företag och organisationer med sin bas i Sverige eller utomlands. Väljer du att stanna kvar och studera vid Linköpings universitet i ytterligare ett år så har du möjlighet att ta ut en tvåårig masterexamen i antingen företags- eller nationalekonomi.

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Tidigare studenter

ArtiklarVisa/dölj innehåll

En vinnande utbildning - svenska mästare fyra år i rad

StudentlivetVisa/dölj innehåll