Namn: Jasmin Feratovic

Program: Systemvetenskap

Jobb: Projektledare på IFS Scandinavia 

Jasmin  Feratovic, tidigare student på systemvetenskapliga programmet 

Jasmin arbetar som projektledare på IFS, vilket är en leverantör av affärssystem. Företaget finns i flera olika länder, så både resor och virtuella möten med kunder och internationella kollegor ingår i Jasmins vardag. Som projektledare ansvarar han för att projektet levererar det som avtalats, inom utsatt tid och budget. Han beskriver att arbetsuppgifterna varierar stort då man ”jobbar mycket med olika människor, olika systemlösningar samt större och mindre projekt.”

Jasmin ångrar inte sitt val av utbildning; tvärtom är han nöjd att utbildningen gett honom en helhetsbild av samspelet mellan IT, människa och verksamhet. Han lyfter också fram arbete i grupp som viktigt: ”under utbildningen studerade vi oftast i mindre grupper, så ser det ut i det vardagliga arbetet också. Under studietiden jobbade vi även mycket med projekt vilket gett en mycket bra grund ut till arbetslivet där egentligen det mesta av konsultarbetet utförs i just projekt”.

Jasmin valde management och verksamhetsutvecklings-inriktningen, vilket han anser har gett honom förmåga att se hur IT är sammankopplat med affärsverksamheter på en mer övergripande nivå. ”Inriktningen gav mig väldigt mycket. Förutom delarna som handlade om det mer tekniska eller hur man ska hantera människor när det kommer till IT, så fick man en inblick i hur organisationer strategiskt planerar inför att utföra IT-projekt. För att ett projekt ska initieras så är det mycket som ska till hos en organisation”.

Under studietiden kombinerade Jasmin sina studier med extraarbete (exempelvis som studentambassadör och säljare) och var även fotbollsspelare på hög nivå. Han ser dessa erfarenheter som meriterande på arbetsmarknaden. Trots detta hann han ändå med studentlivet: ”Jag gick på en hel del studentfester och alla dessa var så kul!”

Utbildning