Jennie, tidigare studentNamn: Jennie Lind
Utbildning: Samhälls- och kulturanalys (SKA)
Examen: Våren 2012
Jobb: Utredare på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun

Vad jobbar du med?

- Jag arbetar som utredare på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm kommun. Här jobbar jag med samhällsutveckling ur olika perspektiv. Till exempel projektleder jag dialog-event i samband med stadsförändringar. Jag ansvarar för framtagande av kommunens strategier för till exempel hållbart resande, trafik och bostadsbyggande som sedan beslutas av politikerna i kommunstyrelsen. Jag jobbar med interna utredningar och servar förvaltningens- och kommunens ledningsgrupp med beslutsunderlag och företräder vår förvaltning i några av kommunens nätverk, till exempel för integration- och jämställdhetsfrågor. Som utredare har jag ett brett arbetsområde. Jag jobbar både med analys, projektledning och uppföljning och jag får jobba inom många olika frågor som rör stadens utveckling.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

- En vanlig dag börjar med kaffe och planering. Jag går igenom mina uppdrag och prioriterar, vad ska göras nu och vad kan vänta. Många av mina uppdrag är tidsbegränsade och då gäller det att lägga upp bra tidsplaner för att det jag lämnar ifrån mig ska ha ett så bra innehåll som möjligt.

Efter det är mina dagar väldigt varierande. Jag jobbar både med olika sakfrågor och på olika nivåer i kommunen, så jag får träffa mycket människor. En dag håller jag ett planeringsmöte inför ett event, en annan dag presenterar jag ett ärende i kommunstyrelsen. Det blir mycket skrivande i mitt jobb, så vissa dagar kryper jag upp i soffan hemma och skriver hela dagen.

Vad är det bästa med ditt arbete?

- Att jag får jobba med så olika saker! Jag får sätta mig in i nya frågor hela tiden och dagarna blir varierande. Eftersom frågorna ofta är nya för mig så blir det mycket omvärldsbevakning för att sätta mig in i ämnet. Jag tycker om struktur och uppstartsfasen i ett uppdrag är rolig. Då sätter jag mig ner och ställer olika frågor till mig själv. Vad är slutprodukten? Vad behöver jag lära mig? Vilka behöver jag involvera?  Vilket tillvägagångssätt ska jag ha?  Det är en bra start på ett uppdrag, oavsett om det handlar om genusmedveten styrning eller strategi för hållbar trafikutveckling.

Vad är utmaningarna med ditt jobb?

- Utmaningen är just att få till den där bra strukturen som kan leda till ett bra resultat. Det är viktigt att ha en tydlig bild av slutmålet. Jag kommer ofta in i uppdrag med en projektledarkompetens och inte kunskap i sakfrågorna och det kan det kännas svårt att veta om det jag kommer fram till är bra. Jag har lärt mig att lita på tillvägagångssättet och att ha is i magen.

Vad har du med från din utbildning som du har nytta av i ditt arbete idag?

- Jag har fått med mycket som t.ex. projektledning och bra arbets- och analysmetoder. Jag vet hur jag ska ta mig an ett problem och förstå det, vilka frågor jag ska ställa och var jag ska leta upp information för att hitta lösningar. I utbildningen lärde jag mig att analysera ett fenomen på olika nivåer, från individ- till strukturnivå. Det är en viktig del av mitt arbete idag, att förstå hur våra övergripande strategier omsätts i verklighet och får effekter på de som lever och rör sig i staden.

Varför valde du att läsa SKA?

- Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och samhällsutveckling och hur människor påverkas av sin omgivning. Jag ville förstå hur samhället fungerar och hur förändring sker. Jag ville både läsa brett och få en stadig kunskapsbas, men också kunna fördjupa mig i frågor om till exempel stadsplanering. Från SKA får man inte bara med sig bra kunskaper i olika ämnesfrågor utan också i metod, skrivande, analys och presentationsteknik. Det är kunskaper som jag har användning av varje dag på jobbet.

Vad tyckte du om din studietid?

- Det var tre härliga år på SKA. Jag kan längta tillbaka till den tiden när hela ens dagar gick till att lära sig nya saker och förstå saker bättre, det var riktigt lyxigt!  Jag var en aktiv student och engagerade mig i sektionen och fadderiet. På LiU träffade jag många fina vänner som jag fortfarande har kvar.

Har du några tips till andra som vill läsa SKA?

- Renodla ett område som du är intresserad av och tycker är roligt; både för att du ska orka plugga i tre år och vilja jobba med det i framtiden. Utbildningen ger stora möjligheter att förbättra dina kunskaper inom ett speciellt ämnesområde.

Ta chansen att engagera dig utöver utbildningen, det är både meriterande men framförallt roligt! Gå med i kåren. De jobbar med studiesociala frågor och bevakar studenters rättigheter; något som jag tycker är viktigt.

Vad tror du att du själv befinner dig om fem år?

- Jag vill gärna fortsätta jobba med samhällsplanering, möjligen på regional nivå.  Kanske har jag en sådan kunskapsbank att jag kan vara rådgivande i olika frågor. Det viktigaste är att jag jobbar med frågor som jag tycker är spännande och som driver samhällsutvecklingen framåt!


 

 

Utbildning