Johanna läste KSM och tog sin examen 2015. Hon valde utbildningen då den blandade teoretiska pass med praktiska övningar och gav möjligheter att testa på olika sätt och uttryckssätt för att förmedla kunskap. Idag jobbar hon på Arbetets museum i Norrköping och ansvarar för bland annat den publika verksamheten där.

Johanna Haverlind, alumn från kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltningJohanna HaverlindVar jobbar du? Vad har du för yrke och inom vilken bransch?

Jag jobbar som utställningschef och biträdande museidirektör på Arbetets museum. Jag ansvarar för den publika verksamheten på museet där utställningar, pedagogik, program och kommunikation räknas in. Utställningsverksamheten har till uppgift att producera, bygga, underhålla och turnera större och mindre utställningar inom genren 3D, dokumentärt fotografi samt politisk illustrationskonst. Museets pedagogiska verksamhet ska främst erbjuda skolan en alternativ läromiljö och en mötesplats där samtalet och interaktionen står i fokus för att väcka intresse för museets frågor. Programverksamheten fördjupar diskussioner i museets frågor och arrangerar programaktiviteter riktade främst mot barn och unga. Jag sitter även i museets ledningsgrupp och driver frågor om verksamhetsutveckling, satsningar, prioriteringar av projekt, ekonomi mm. Och ibland projektleder jag utställningsprojekt med allt ifrån att söka finansiering och ta fram en idé till färdig produktion.

Vad är det bästa med ditt jobb?

På Arbetets museum har vi alltid nya projekt och idéer på gång och utvecklar oss ständigt genom samarbeten med allt från skolelever tillföretag, museer och universitet. Jobbet blir aldrig tråkigt! Mitt jobb är både kreativt, strategiskt och operativt. Jag drivs av att arbeta med publika möten, sätta igång funderingar och diskussioner, förmedla och gestalta forskningsresultat och göra dem begripliga för alla. Och så gillar jag det dagliga samarbetet med människor inom olika yrkeskategorier, bakgrund, erfarenhet och kunskap. De ger mig ständigt ny klokskap!

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

Då vi just nu är inne i en pandemi så är utmaningarna många. Det gäller allt ifrån finansiering, utbud, tidsplaner, motivation och oro. Att ständigt vara på tårna och inte veta vad hur framtiden kommer se ut. Pandemitiden har inte bara gett utmaningar utan även många nya tankar och spännande möjligheter till utveckling.
Varför valde du just den här utbildningen och Linköpings universitet?
Jag valde utbildningen då den blandade teoretiska pass med praktiska övningar, var bred och gav en möjlighet att testa på olika sätt och uttryckssätt för att förmedla kunskap. Jag hade aldrig varit i Norrköping innan jag började studera och visste inte alls vad den skulle ge mig. Det visade sig vara en fantastisk studentstad fylld av energi och kulturuttryck. Nära till allt och perfekt med ett universitet mitt i stan som gav nära kontakt både till andra studenter och övriga Norrköpingsbor.

Vad var det bästa med utbildningen?

Det jag främst tar med mig ifrån utbildningen är att den gav en stor bredd och kunskap om förmedling och kommunikation samt trygghet i projektstyrning och att arbeta i projekt och med personer med olika förutsättningar, intressen och engagemang. Praktiken år 3 gav mig det självförtroende jag behövde för att förstå min kompetens och för att senare ta mig ut i arbetslivet.

Har du något tips till andra som vill läsa den här utbildningen?

Ge utbildningen lite tid. Det var först efter praktiken som jag förstod vilken superutbildning det var, hur mycket jag lärt mig och att den gjort mig klar för arbetslivet. Utbildningen har idag även en bra klang inom museibranschen och många känner till att KSM:are brukar vara kompetenta medarbetare. Ta även till vara på studietiden och använd den för att engagera dig, testa olika saker och hitta det du tycker är roligt.

Mer om utbildningen