Kommunikation, samhälle, medieproduktion - kandidatprogram, 180 hp

I dag behövs du som kan arbeta på tvären med olika medier: sociala medier, poddar, traditionella press- och etermedier och rumsliga medier som event och utställningar. Du lär dig mediehantverket, att driva projekt och att undersöka och förstå samhället.

Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram

HT 2022, Helfart, Norrköping

Kommunikation, samhälle, medieproduktion, kandidatprogram

HT 2023, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Utbildningen i kommunikation, samhälle, medieproduktion, KSM, utgår från det föränderliga medie- och kommunikationslandskapet. Programmet ger både teoretiska och praktiska kunskaper i medieproduktion för olika medier och plattformar. Du lär dig att lägga upp och genomföra kommunikationsprojekt med utgångspunkt från ett innehåll som du själv tar fram.

Medieproduktion för kommunikation

Du lär dig medieproduktionens olika verktyg: kameror, mikrofoner, redigering och utställning. Du lär dig berätta med rörlig bild, ljus, ljud, tal och text. Men du lär dig också det som är avgörande för en bra kommunikation: att ge din berättelse en sådan form att den blir estetiskt tilltalande och övertygande. 

Att undersöka och förstå samhället 

Idag är det viktigare än någonsin att ha verktyg för att förstå och undersöka samhället. Kandidatprogrammet i kommunikation, samhälle, medieproduktion, KSM, lär dig därför inte bara mediehantverket utan ger dig också verktyg för att förstå kommunikationsprocessen, branschen och publiken. Och de behövs för att utveckla ett budskap eller innehåll, för att väcka känslor och engagemang, och för att kunna bidra till samhällsdiskussionen. Våra tidigare studenter arbetar ofta inom olika branscher där de har nytta av dessa kunskaper, exempelvis med: dokumentära reportage, marknadsföring, PR, eller andra kommunikativa verksamheter.

Att driva kommunikationsprojekt

Under utbildningen driver du olika kommunikationsprojekt där du själv tar fram innehållet och gestaltar det i medieproduktioner. I projekten utvecklar och fördjupar du din kompetens inom medieproduktion och berättande, kommunikation, projekthantering, och samhälls- och kulturteori. Till stöd har du lärare med specialistkunskaper – journalister, dokumentärfilmare, konstnärer, dramaturger, samhälls- och kulturvetare, kommunikationsforskare – och de har breda kontaktnät inom arbetslivet.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

KSMare i yrkeslivet

Det är en exklusiv kombination som KSM erbjuder – en kombination som öppnar många dörrar i yrkeslivet. Du hittar KSMare från LiU som producenter, projektledare och journalister inom press, radio, TV, inom fristående medieproduktion eller spelutveckling. Andra finns inom PR och reklam, arbetar som kommunikatörer och informationschefer eller på museer och i kulturlivet. 

Röster om programmet Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier Visa/dölj innehåll

Studentlivet Visa/dölj innehåll