Namn: Julia Larsson

Jobb: Kommunsekreterare, kommunledningsförvaltningen Linköpings kommun

Examen: Master i statsvetenskap, Linköpings universitet, 2017

Vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

I dag arbetar jag som kommunsekreterare på Kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun. Som kommunsekreterare utgör jag en central länk mellan den politiska nämndorganisationen och kommunens förvaltningsorganisation. Jag är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra politiska organ och ansvarar för den kommunala ärendeberedningsprocessen samt ansvarar för att utveckla den. I arbetet ingår även att granska och säkerställa korrekta beslutsunderlag samt distribuera handlingar till politiska sammanträden. I rollen bidrar jag också konsultativt då jag utbildar och vägleder såväl tjänstepersoner som förtroendevalda inom ärendeberedning. Som kommunsekreterare är jag sakkunnig och rådgivande inom planering, styrning och uppföljning. I min tjänst ingår även utredningsuppdrag samt att leda och delta i projekt av olika slag. Jag ingår även i ett centralt valkansli och anordnar val till riksdag, landsting och kommun samt Europaparlamentet.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Fem års akademiska studier har gett mig nyfikenhet, öppenhet och en fördjupad analytisk förmåga som jag inte hade kunnat få någon annanstans. Detta kommer man långt med.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

Det var fantastiskt att få studera något jag verkligen tyckte om och också att jag hade stor möjlighet att få välja inriktning på mina studier. I mina examensarbeten, både på kandidat- och masternivå, valde jag att skriva om digital delaktighet utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Något som också ligger mig varmt om hjärtat när jag blickar tillbaka är helt klart mitt engagemang i studentorkestern LiTHe Blås! Linköpings universitet har ett väldigt bra studentliv.

Utbildning