Julia har en kandidatexamen i Human Resource Management och Development från Linköpings universitet och sökte master i IT och management för att utöka sin kunskaper om IT, styrning och ledning. Hon läste två år vid masterprogrammet i IT och management.

Var/vad arbetar du med idag och vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Jag arbetar idag på Knowit, ett konsultbolag med cirka 2400 medarbetare. Knowit skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden Experience, Insight och Solutions. Affärsområdena kombinerar kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt IT. Jag arbetar inom affärsområdet Insight vilka är managementkonsulter inom digitalisering och IT. Inom Insight tillhör jag det område som arbetar med digitaliseringsfrågor för HR och Lön. Min roll är managementkonsult inom Digital HR. Mina arbetsuppgifter skiljer sig mycket beroende på uppdrag och kund, men vi arbetar i olika projekt som på ett eller annat sätt hjälper våra kunder att digitalisera och hjälpa HR-funktioner i sin digitala transformation. Projekten och uppdragen kan innefatta alltifrån processutveckling, förändringsledning, implementationsprojekt eller förstudier för digitaliseringsinitiativ av olika slag för HR inom en verksamhet. Man kan även säga att den stor del i min roll innebär att agera översättare mellan IT, systemleverantörer och HR då vi som konsulter kommer in med förståelsen för både IT, system och verksamhet.

Julia Wistrand, alumn från masterprogrammet IT och managementJulia WistrandPå vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

Jag har mycket hjälp av min utbildning i mitt dagliga arbete, framförallt den analytiska förmåga som man fått med sig från studierna, jag har även fått med mig praktisk kunskap från exempelvis förändringsledning och digitala strategier som jag läste på min utlandstermin, modellering, kursen i IT governance (vilken jag även fördjupade på min utlandstermin) och kursen IT-projektledning. Praktiken är också en kurs som verkligen har bidragit där man ska ta chansen att hitta ett uppdrag som liknar ens tankar kring vad man skulle vilja göra efter examen. Vidare möjliggjorde IT och managementprogrammet för mig att fördjupa mig inom områden som jag var intresserad av vilket också gav mig chansen att hamna i den roll som jag har idag där jag arbetar just med blandningen mellan min kandidat i HR och min master i IT och management.

Var du på en utlandstermin/praktik och hur var det?

Jag var en termin i Melbourne, Australien och studerade på RMIT. Det är ett av de bästa valen jag har gjort, det var otroligt roligt att studera en termin utomlands, jag utvecklade min engelska, läste spännande kurser och fick vänner för livet. Jag rekommenderar alla att ta chansen och åka på utlandstermin, man lär sig otroligt mycket, får chansen att lära känna en ny kultur och utmana sig själv. Under IT och management hade jag även praktik under första året, jag gjorde då en förstudie för eventuellt inköp av ett nytt HR-system för ett företag i Stockholm, det lärde jag mig så mycket på som jag har användning av i mitt dagliga arbete. Då fick jag driva projektet själv, kravställa på ett system och arbeta med processutveckling.

Om du blickar tillbaka på dina studier är det något speciellt du tänker på då?

Jag tänker framförallt på att det var en väldigt bra blandning på IT och management mellan kurser och innehåll, praktik och möjligheten till valbar termin/utland, där man verkligen kunde fokusera på att fördjupa sig inom sina intresseområden. Jag intresserade mig mycket för förändringsledning och digitala strategier vilket jag läste under min valbara termin. Jag tänker också på LiU och Linköping, jag studerade där i fem år och det är ett bra universitet och en fantastiskt bra studentstad som erbjuder något för alla.

Vilken var din utbildningsbakgrund när du sökte mastern i IT och management?

När jag sökte till IT och management hade jag tagit min kandidatexamen i Human Resource Management och Development. Då ville jag utöka min kunskap inom IT, styrning och ledning vilket ledde mig in på att läsa IT och management. Jag hade alltså inte läst något inom informatik/IT innan och att välja denna master breddade mina möjligheter på arbetsmarknaden såväl som att få den nischade kompetens som jag eftersökte.

Hur kommer det sig att du sökte programmet och vilket var avgörande för att du valde att gå två år till en master?

Jag hade läst HR/PA innan och hade under kandidaten intresserat mig för digital HR och förändringsledning och kände att kandidaten inte gav mig möjlighet att fördjupa mig inom dessa områden. Jag såg också ett behov på arbetsmarknaden av HR/IT-kompetens. Då hittade jag den här mastern och såg att den erbjöd mig det jag sökte. Att läsa två år gjorde jag eftersom det gav mig chansen till en halv termin praktik som ger en möjlighet att testa på att jobba/göra projekt inom det man läst hittills, skapar möjlighet att se vad man skulle vilja göra efter studierna. Om man läser två år kan man också åka på utlandstermin och välja fördjupningsämnen själv vilket jag verkligen ville ta chansen att göra och ytterligare läsa om det som intresserade mig.

Mer om utbildningen