Karl Holmström trodde länge att han ville bli ingenjör men upptäckte att han hellre vill laga människor än saker. Hans dröm är att bli föreståndare på ett behandlingshem. Beteendevetenskaplig grundkurs är ett steg på vägen. 

Karl Holmström student på Beteendevetenskaplig grundkurs.

- Jag skulle vilja vara den personen som jag själv skulle behövt i en viss fas i mitt liv.
Karl hade både pluggat på universitet och haft olika ströjobb innan han började läsa BVG. Han tycker redan han har lärt sig massor. Det är intressant att läsa om klassikerna och han har fått en inblick i pedagogik, sociologi och psykologi. Kursen är en bra förberedelse för fortsatta studier då han har fått kunskap om hur man skriver akademiska texter, söker upp relevant information och källkritik. Karl har också fått in en studieteknik som passar honom; på föreläsningarna antecknar han med papper och penna. Det blir en minnesteknik, det han har skrivit ner det kommer han ihåg.

Röd tråd i utbildningen

Det bästa med kursen är att det finns en röd tråd. Det är mycket som kommer igen och det känns genomtänkt. Han tycker också det är bra att kraven ökar allt efter kursen pågår. I en av kurserna hade han en riktig tegelsten till lärobok men fick inga läsanvisningar. Det blev lite av en chock men nödvändigt för att man ska utvecklas anser Karl.

Kursen ger många valmöjligheter

Att läsa BVG var ett bra val tycker Karl och han känner att han är på rätt väg. Efter BVG har han fler alternativ; en yrkesutbildning till behandlingspedagog på folkhögskola, sociologi 2 eller socionomprogrammet. Eller kanske han blir kvar på universitet och doktorerar. Vid ett undervisningstillfälle på biblioteket blev han tipsad om att gå och lyssna på en disputation.
- Det var intressant och då väcktes tanken, tänk om det är jag som står där om några år. BVG är verkligen en kurs jag kan rekommendera. Det är perfekt kurs om man kommer direkt från gymnasiet, eller kanske har jobbat några år. Läs kursen och fundera under tiden på vilken inriktning du vill ägna dig åt i framtiden.

BVG