Darwin är ett Horisont 2020 projekt där målet är att förbättra svarsförmågan på väntade och oväntade kriser som drabbar viktiga samhälleliga strukturer under naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människa.

Målet ska uppnås genom att utveckla riktlinjer för ledare vid kritiskt viktig infrastruktur, ledning och verksamma inom krisberedskap och räddningstjänst och policypåverkare som har bjudits in och deltagit i försök och experiment. KMC har bidragit till framtagning av riktlinjer och design, och genomförande av tester av riktlinjerna i övningsscenarier och demonstrationer.

Observatör och motspelare under Darwin-övningen Cornflower wind september 2017. Foto: Susanna Lönnqvist

Ansvarig forskare