Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO)

Inom avdelningen bedrivs forskning om rörelseapparaten, kirurgiska tekniker och cancer.

Det handlar om allt från nya sätt att förbättra läkningsprocessen vid sen- och benskador, till att odla hud och andra vävnader och att förstå hormoners betydelse för utvecklingen av bröstcancer.

En gemensam nämnare mellan kirurgi och onkologi är behandling av cancersjukdomar och vi bedriver forskning om cancer med ursprung i många av kroppens organ såsom mag- tarmkanalen, de kvinnliga reproduktionsorganen, de endokrina organen och blodet. Studier om orsakerna bakom kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är ytterligare ett forskningsområde.

Avdelningen är involverad i undervisning på flera av medicinska fakultetens grundutbildningar och master-program och bedriver också utbildning och forskning inom ämnet katastrofmedicin.

Forskning

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare