Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi (KOO)

Inom avdelningen bedrivs forskning om rörelseapparaten, kirurgiska tekniker och cancer.

Det handlar om allt från nya sätt att förbättra läkningsprocessen vid sen- och benskador, till att odla hud och andra vävnader och att förstå hormoners betydelse för utvecklingen av bröstcancer.

En gemensam nämnare mellan kirurgi och onkologi är behandling av cancersjukdomar och vi bedriver forskning om cancer med ursprung i många av kroppens organ såsom mag- tarmkanalen, de kvinnliga reproduktionsorganen, de endokrina organen och blodet. Studier om orsakerna bakom kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är ytterligare ett forskningsområde.

Avdelningen är involverad i undervisning på flera av medicinska fakultetens grundutbildningar och master-program och bedriver också utbildning och forskning inom ämnet katastrofmedicin.

Forskning

Logotyp för forskningsprojektet abograft med en höftprotes som illustration.

ABOGRAFT

ABOGRAFT-studien är en internationell multicenterstudie för att utforska effekterna av lokala antibiotika vid höftprotesrevision. Målet är att minska antalet patienter som drabbas av infektion vid höftprotesrevision.

Katastrofmedicinskt centrum

Katastrofmedicin

Katastrofmedicinsk kunskap är grunden för hälso- och sjukvårdens beredskap vid svåra påfrestningar och allvarliga händelser.

En banner med fokus på cancerforskning.

Bojmars forskargrupp

Cancer är en systemisk sjukdom. Vår forskning fokuserar på att förstå överhörning mellan olika organ i människokroppen och hur detta påverkar cancerutvecklingen. Vi fokuserar främst på gastrointestinala cancerformer och deras vanliga levermetastaser.

Nyheter

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

En kille står utanför Campus US i Linköping.

Doktoranden ska studera cancer i New York

Jonas Burman är forskarstuderande vid Linköpings universitet och har fått möjligheten att åka på ett internationellt utbyte till New York. Där ska han arbeta på ett prestigefyllt laboratorium och följa i sin handledare, Linda Bojmars, fotspår.

Två personer står på en balkong i Lindau.

Unga LiU-doktorander i nobelt sällskap

I slutet av juni bjöds över 600 unga forskare och 40 nobelpristagare från hela världen in till nobelkonferensen Lindau Nobel Laureate Meetings. På plats i södra Tyskland befann sig två LiU-doktorander som fick upplevelser för livet.

Kontakta oss

Ledning och administration

Medarbetare