EmergoTrain är ett så kallat table-top system för träning vid katastrofsituationer. Det används i 38 länder och observationsstudier av användandet av systemet har lett till utvecklandet av ett digitalt system, DigEmergo.

Table-top systemets styrkor utvärderades och dokumenterades, och visade sig vara det kollaborativa lärandet mellan studenter, hur instruktörerna kan skräddarsy undervisningen och debriefing. Pågående forskning och utveckling handlar om samverkan i CBRNE*-övningar, After Action Review (debriefing) och individuell träning. 

 

*CBRNE= kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära eller explosiva ämnen


Publikationer

Omslag för publikation ''
Jonas Rybing, Erik Prytz, Johan Hornwall, Carl-Oscar Jonson, Heléne Nilsson, Magnus Bång (2015)

Prehospital and Disaster Medicine , s.92-92

Omslag för publikation ''
Jonas Rybing, Heléne Nilsson, Carl-Oscar Jonson, Magnus Bång (2016)

Ergonomics , Vol.59 , s.423-434 Vidare till DOI

Ansvarig forskare