DigEmergo

EmergoTrain är ett så kallat table-top system för träning vid katastrofsituationer. Det används i 38 länder och observationsstudier av användandet av systemet har lett till utvecklandet av ett digitalt system, DigEmergo.

Table-top systemets styrkor utvärderades och dokumenterades, och visade sig vara det kollaborativa lärandet mellan studenter, hur instruktörerna kan skräddarsy undervisningen och debriefing. Pågående forskning och utveckling handlar om samverkan i CBRNE*-övningar, After Action Review (debriefing) och individuell träning. 

 

*CBRNE= kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära eller explosiva ämnen


Publikationer

Ansvarig forskare