Institutionen för datavetenskap (IDA)

Institutionen för datavetenskap är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med forskningsverksamhet inom artificiell intelligens, människa-datorinteraktion, programvaruteknik och datorsystem, och data science. Institutionen bedriver också forskningsadministration, forskarutbildningsadministration samt studieadministration.

IDA är en dynamisk och växande forsknings- och utbildningsmiljö med drygt 200 medarbetare. Verksamheten täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden, och den samlade akademiska miljön erbjuder både bredd och djup. Institutionens verksamhet är inriktad mot två fakulteter, den tekniska och den filosofiska.

Forskningen vid IDA bedrivs främst inom fyra huvudområden. Varje huvudområde omfattar ett antal delområden:

  • Artificiell intelligens (AI) med delområdena autonoma system och robotik, kunskapsrepresentation och resonerande, ontologier och semantisk webb, automatiserad planering, tillämpad maskininlärning, multiagentsystem, naturligt språk-behandling samt teoretiska grunder för AI.
  • Kognition, interaktion och design med delområdena kognitionsvetenskap, kognitiva system, interaktionsdesign, tjänstedesign, samhällssäkerhet, beslutsstöd, mänskliga faktorer samt social robotik.
  • Programvaruteknik och datorsystem med delområdena programvaruteknik, inbyggda och cyberfysiska system, realtidssystem, cybersäkerhet och resilienta system, nätverk och distribuerade system, multimediasystem, formella metoder, kompilatorer och programmeringsspråk samt parallella och högpresterande datorsystem.
  • Data science med delområdena maskininlärningsmetodik, statistik, databasteknik samt dataanalys.

IDA ger kurser i grundläggande programmering på ett flertal utbildningsprogram och avancerade kurser i datavetenskap på bland annat civilingenjörsprogrammen i mjukvaruteknik, informationsteknologi, medieteknik och datateknik. Institutionen ger också kurser inom kandidat- och mastersprogram samt fristående kurser inom artificiell intelligens och maskininlärning.

Institutionen erbjuder forskarutbildning i datalogi, design, kognitionsvetenskap och statistik. För närvarande är mer än 80 doktorander aktiva vid institutionen. 

IDA grundades 1983 men dess rötter går tillbaka till tidigt sjuttiotal. Institutionen är organiserad i sex avdelningar. 

Kalender

15 februari 2023

CollaborativeResearch Seminar Series: A short introduction to AI research and language modeling 

kl. 10.15 – 12.00 Online

17 februari 2023

Disputation i statistik: Hector Rodriguez-Deniz

kl. 13.15 – 16.15 Ada Lovelace, Hus B, ingång 25, Campus Valla

Aktuellt vid IDA

Nyheter och reportage

Forskning vid IDA

Forskarutbildning vid IDA

Utbildningsprogram som IDA är delaktig i

Institutionen ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.


Populära distanskurser

Avdelningar vid IDA

Hitta lediga jobb vid IDA 

Kontakta oss

Studerandeexpedition vid IDA

Allmänna frågor och studentärenden

E-post: expedition@ida.liu.se

Besöksadress: Rum G489, Hus E, ingång 27/29, plan 3, Campus Valla

Öppettider fr o m 1 mars 2022: tisdagar och torsdagar kl.12.15 - 13.00

Registrator vid IDA

Kontakt: Heléne Eriksson

E-post: registrator@ida.liu.se

Telefon: 013-28 25 04

Forskarutbildning vid IDA

Kontakt: Anne Moe, samordnare

E-post: anne.moe@liu.se

Telefon: 013-28 14 60

Institutionsledning

Samtliga medarbetare vid IDA

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap
581 83 Linköping 

Besöksadress

Hus B, ingång 25 - 29
Hus E, ingång 27C - 29C
Mäster Mattias väg, Campus Valla

Relaterat innehåll