Institutionen för datavetenskap (IDA)

Institutionen för datavetenskap är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med forskningsverksamhet inom artificiell intelligens, människa-datorinteraktion, programvaruteknik och datorsystem, och data science. Institutionen bedriver också forskningsadministration, forskarutbildningsadministration samt studieadministration.

IDA är en dynamisk och växande forsknings- och utbildningsmiljö med omkring 300 medarbetare. Verksamheten täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden, och den samlade akademiska miljön erbjuder både bredd och djup. Institutionens verksamhet är inriktad mot två fakulteter, den tekniska och den filosofiska.

Forskningen vid IDA bedrivs främst inom fyra huvudområden. Varje huvudområde omfattar ett antal delområden:

  • Artificiell intelligens (AI) med delområdena autonoma system och robotik, kunskapsrepresentation och resonerande, ontologier och semantisk webb, automatiserad planering, tillämpad maskininlärning, multiagentsystem, naturligt språk-behandling samt teoretiska grunder för AI.
  • Kognition, interaktion och design med delområdena kognitionsvetenskap, kognitiva system, interaktionsdesign, tjänstedesign, samhällssäkerhet, beslutsstöd, mänskliga faktorer samt social robotik.
  • Programvaruteknik och datorsystem med delområdena programvaruteknik, inbyggda och cyberfysiska system, realtidssystem, cybersäkerhet och resilienta system, nätverk och distribuerade system, multimediasystem, formella metoder, kompilatorer och programmeringsspråk samt parallella och högpresterande datorsystem.
  • Data science med delområdena maskininlärningsmetodik, statistik, databasteknik samt dataanalys.

IDA ger kurser i grundläggande programmering på ett flertal utbildningsprogram och avancerade kurser i datavetenskap på bland annat civilingenjörsprogrammen i mjukvaruteknik, informationsteknologi, medieteknik och datateknik. Institutionen ger också kurser inom kandidat- och mastersprogram samt fristående kurser inom artificiell intelligens och maskininlärning.

Institutionen erbjuder forskarutbildning i datalogi, design, kognitionsvetenskap och statistik. För närvarande är cirka 90 doktorander aktiva vid institutionen. 

IDA grundades 1983 men dess rötter går tillbaka till tidigt sjuttiotal. Institutionen är organiserad i sex avdelningar. 

Kalender

5 september 2023

ELLIIT Focus Period on Network Dynamics and Control: Seminarieserie med internationella gästforskare

05 september 2023 kl. 13.15 - 05 oktober 2023 kl. 11.00 Systemet,B-huset, Campus Valla

21 november 2023

Research just around the corner: Vad skall vi ha design och kreatörer till när vi har AI?


kl. 12.15 – 13.00 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

28 november 2023

Research just around the corner: Vad skall vi ha design och kreatörer till när vi har AI?

kl. 12.15 – 13.00 Campus Norrköpings bibliotek

Aktuellt vid IDA

Rädd för AI eller räddad av AI?

Om möjligheter och risker med AI, artificiell intelligens, i LiU:s pod Fakultet 

Kanalbild för podcasten Fakultet.

Det finns många skräckscenarier, dystopier och farhågor om vad AI och utvecklingen kommer att göra med oss. Kommer AI utplåna oss, ta våra jobb, ge auktoritära regimer ännu fler möjligheter att förfalska kunskap eller möjliggöra mer fusk till exempel? Eller kan AI lösa vår kompetensbrist, effektivisera vår sjukvård och faktiskt hjälpa oss bli bättre problemlösare?

"I stället för att 50% av alla jobb försvinner, som vissa rapporter menat, så kommer det bli så att alla jobb förändras i någon mening. Det är en naturlig del i utvecklingen och en ständig förändring som pågår."

Fredrik HeintzFredrik Heintz Foto Magnus Johansson Hör Fredrik Heintz, professor vid IDA och en av Sveriges mest namnkunniga AI-forskare, om artificiell intelligens och den tekniska utvecklingen som vi står inför, eller som vi faktiskt redan är mitt uppe i.

Medverkande:

Fredrik Heintz, professor vid AIICS, IDA

Mattias Edborg, skribent och podcastproducent

Till podden, publicerad 2023-09-22:

Podcasten Fakultet

 

 

Nyheter och reportage

Forskning vid IDA

Forskarutbildning vid IDA

Utbildningsprogram som IDA är delaktig i

Institutionen ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.


Populära distanskurser

Avdelningar vid IDA

Fler initiativ inom AI-området

Kontakta oss

Studerandeexpedition vid IDA

Allmänna frågor och studentärenden

E-post: expedition@ida.liu.se

Besöksadress: Rum 3F:477B, Hus E, ingång 27/29, plan 3, Campus Valla

Öppettider: tisdagar och torsdagar kl.12.15 - 13.00

Registrator vid IDA

Kontakt: Heléne Eriksson

E-post: registrator@ida.liu.se

Telefon: 013-28 25 04

Forskarutbildning vid IDA

Kontakt: Anne Moe, samordnare

E-post: anne.moe@liu.se

Telefon: 013-28 14 60

Institutionsledning

Samtliga medarbetare vid IDA

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap
581 83 Linköping 

Besöksadress

Hus B, ingång 25 - 29
Hus E, ingång 27C - 29C
Mäster Mattias väg, Campus Valla

Lediga jobb vid IDA