Institutionen för datavetenskap (IDA)

Institutionen för datavetenskap är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med forskningsverksamhet inom artificiell intelligens, människa-datorinteraktion, programvaruteknik och datorsystem, och data science. Institutionen bedriver också forskningsadministration, forskarutbildningsadministration samt studieadministration.

IDA är en dynamisk och växande forsknings- och utbildningsmiljö med omkring 300 medarbetare. Verksamheten täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden, och den samlade akademiska miljön erbjuder både bredd och djup. Institutionens verksamhet är inriktad mot två fakulteter, den tekniska och den filosofiska.

Forskningen vid IDA bedrivs främst inom fyra huvudområden. Varje huvudområde omfattar ett antal delområden:

  • Artificiell intelligens (AI) med delområdena autonoma system och robotik, kunskapsrepresentation och resonerande, ontologier och semantisk webb, automatiserad planering, tillämpad maskininlärning, multiagentsystem, naturligt språk-behandling samt teoretiska grunder för AI.
  • Kognition, interaktion och design med delområdena kognitionsvetenskap, kognitiva system, interaktionsdesign, tjänstedesign, samhällssäkerhet, beslutsstöd, mänskliga faktorer samt social robotik.>
  • Programvaruteknik och datorsystem med delområdena programvaruteknik, inbyggda och cyberfysiska system, realtidssystem, cybersäkerhet och resilienta system, nätverk och distribuerade system, multimediasystem, formella metoder, kompilatorer och programmeringsspråk samt parallella och högpresterande datorsystem.
  • Data science med delområdena maskininlärningsmetodik, statistik, databasteknik samt dataanalys.

IDA ger kurser i grundläggande programmering på ett flertal utbildningsprogram och avancerade kurser i datavetenskap på bland annat civilingenjörsprogrammen i mjukvaruteknik, informationsteknologi, medieteknik och datateknik. Institutionen ger också kurser inom kandidat- och mastersprogram samt fristående kurser inom artificiell intelligens och maskininlärning.

Institutionen erbjuder forskarutbildning i datalogi, design, kognitionsvetenskap och statistik. För närvarande är cirka 90 doktorander aktiva vid institutionen. 

IDA grundades 1983 men dess rötter går tillbaka till tidigt sjuttiotal. Institutionen är organiserad i sex avdelningar. 

Aktuellt vid IDA

Illustrerat omslag av Skolverkets läroplaner Lgr22.

26 februari 2024

Agneta Gulz expert i regeringens läroplansutredning

I december 2023 tillsatte regeringen en läroplansutredning. Nu är det klart vilka experter som ska stödja den och en av dem är Agneta Gulz, professor vid Institutionen för datavetenskap.

05 februari 2024

Erik Sandewall får medalj av kungen

Kungen har tilldelat Erik Sandewall, professor emeritus vid Institutionen för datavetenskap, H.M Konungens medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band. Medaljen förlänades den 28 januari och delas ut vid en ceremoni på slottet den 6 juni 2024.

AI-genererad bild med robot som försöker skriva ordet säkerhet.

02 februari 2024

Hur kan AI göras säker och användas för att skapa säkerhet?

Nyligen hölls ett heldagsseminarium om AI och Säkerhet vid Linköpings universitet. Seminariet arrangerades av SWECA i samarbete med bland annat Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Polisen.

Forskningsverksamhet

Andra stora industrisamarbeten och nationella strategiska forskningsområden

Fler projekt vid IDA och centra/laboratorier för samverkan

AI skrivet i bokstäver på blå bakgrund.

AI literacitet i lärarutbildning

Detta projekt fokuserar på AI literacitet i svensk lärarutbildning, främst vad AI literacitet inom lärarutbildningen innebär i form av kunskaper och kompetenser.

Att vända strömmen

Projektet "Att vända strömmen" syftar till att med hjälp av så kallade megaspel öka kunskapen om hur energisystemets utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat.

fMRI-tumör

Bayesianska metoder för fMRI-guidad tumörbehandling

I detta CENIIT-projekt är målet att förbättra behandlingen av hjärntumörer genom att inkludera bilder av hjärnaktivitet i Elektas mjukvara för behandling av hjärntumörer.

Självkörande bussen Elin

East Transport - samverkan mellan VTI och LiU

Samverkan mellan VTI och LiU i Östergötland vars styrkeområden presenteras på samverkansplattformen, vilken benämns EAST Transport.

Forskarutbildning vid IDA

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Forskarutbildningen vid Institutionen för datavetenskap, IDA, är organiserad på ett ämnesövergripande sätt och gemensam för hela institutionen.

Hur är det att doktorera vid IDA? Här möter vi några av dem som vet - doktoranderna själva.

Forskarutbildningsämnen

Utbildningsprogram som IDA är delaktig i

Institutionen ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, och inom kandidatprogrammen innovativ programmering, systemvetenskap, kognitionsvetenskap, statistik- och dataanalys. Masterprogram finns inom datavetenskap, cybersäkerhet, design, kognitionsvetenskap, samt statistik och maskininlärning.

Civil- och högskoleingenjörsprogram samt kandidatprogram

Studenter vid ett bord med stora skärmar där data projiceras i bakggrunden

Civilingenjör i datadriven utveckling, 300 hp

Som chief data officer, produktchef eller data scientist kan du leda framtidens hållbara samhälls- och affärsutveckling. Programmet Datadriven utveckling lär dig hantera storskaliga data för att lösa utmaningar med hjälp av AI och maskininlärning.

Två studenter håller på med en robot, datorskärmar i förgrunden

Civilingenjör i mjukvaruteknik, 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik ger en helhetsförståelse för modern mjukvaruutveckling. Du lär dig tekniken bakom populära applikationer, studerar olika programmeringsspråk och utvecklar din problemlösningsförmåga.

Högskoleingenjör datateknik_studenter går

Högskoleingenjör i datateknik, 180 hp

Högskoleingenjör i datateknik passar både dig som har programmerat tidigare och dig som är helt ny på området. Du bygger en bred kunskap som gör att du efter examen kan arbeta med drift, installation och utveckling av avancerad mjukvara.

Masterprogram

Populära distanskurser

Uppdragsutbildning vid IDA

Avdelningar vid IDA

Robothunden Spot överlämnar en första hjälpen väska till en knäböjande man

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten vid avdelningen AIICS, Institutionen för datavetenskap, är fokuserad på forskning och undervisning inom artificiell intelligens, dess teoretiska grunder och dess tillämpningar.

Drönare

Databas- och informationsteknik (ADIT)

Avdelningen ADIT vid Institutionen för datavetenskap bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle.

En kvinna går med en servicerobot i en korridor

Människocentrerade system (HCS)

Avdelningen HCS vid Institutionen för datavetenskap bedriver forskning och undervisning inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser.

Kontakta oss

Studerandeexpedition vid IDA

Allmänna frågor och studentärenden

E-post: expedition@ida.liu.se

Besöksadress: Rum 3F:477B, Hus E, ingång 27/29, plan 3, Campus Valla

Öppettider: tisdagar och torsdagar kl.12.15 - 13.00

Registrator vid IDA

Kontakt: Heléne Eriksson

E-post: registrator@ida.liu.se

Telefon: 013-28 25 04

Forskarutbildning vid IDA

Kontakt: Anne Moe, samordnare

E-post: anne.moe@liu.se

Telefon: 013-28 14 60

Institutionsledning

Samtliga medarbetare vid IDA

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap
581 83 Linköping 

Besöksadress

Hus B, ingång 25 - 29
Hus E, ingång 27C - 29C
Mäster Mattias väg, Campus Valla

Lediga jobb vid IDA 

Fler initiativ inom AI-området

Lyssna på pod Fakultet om möjligheter och risker med AI

Rädd för AI eller räddad av AI?

Om möjligheter och risker med AI, artificiell intelligens, i LiU:s pod Fakultet 

Kanalbild för podcasten Fakultet.

Det finns många skräckscenarier, dystopier och farhågor om vad AI och utvecklingen kommer att göra med oss. Kommer AI utplåna oss, ta våra jobb, ge auktoritära regimer ännu fler möjligheter att förfalska kunskap eller möjliggöra mer fusk till exempel? Eller kan AI lösa vår kompetensbrist, effektivisera vår sjukvård och faktiskt hjälpa oss bli bättre problemlösare?

"I stället för att 50% av alla jobb försvinner, som vissa rapporter menat, så kommer det bli så att alla jobb förändras i någon mening. Det är en naturlig del i utvecklingen och en ständig förändring som pågår."

Fredrik HeintzFredrik Heintz Foto Magnus Johansson Hör Fredrik Heintz, professor vid IDA och en av Sveriges mest namnkunniga AI-forskare, om artificiell intelligens och den tekniska utvecklingen som vi står inför, eller som vi faktiskt redan är mitt uppe i.

Medverkande:

Fredrik Heintz, professor vid AIICS, IDA

Mattias Edborg, skribent och podcastproducent

Till podden, publicerad 2023-09-22: Podcasten Fakultet