Institutionen för datavetenskap (IDA)

Institutionen för datavetenskap är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa med forskningsverksamhet inom artificiell intelligens, människa-datorinteraktion, programvaruteknik och datorsystem, och data science. Institutionen bedriver också forskningsadministration, forskarutbildningsadministration samt studieadministration.

IDA är en dynamisk och växande forsknings- och utbildningsmiljö med omkring 300 medarbetare. Verksamheten täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden, och den samlade akademiska miljön erbjuder både bredd och djup. Institutionens verksamhet är inriktad mot två fakulteter, den tekniska och den filosofiska.

Forskningen vid IDA bedrivs främst inom fyra huvudområden. Varje huvudområde omfattar ett antal delområden:

  • Artificiell intelligens (AI) med delområdena autonoma system och robotik, kunskapsrepresentation och resonerande, ontologier och semantisk webb, automatiserad planering, tillämpad maskininlärning, multiagentsystem, naturligt språk-behandling samt teoretiska grunder för AI.
  • Kognition, interaktion och design med delområdena kognitionsvetenskap, kognitiva system, interaktionsdesign, tjänstedesign, samhällssäkerhet, beslutsstöd, mänskliga faktorer samt social robotik.>
  • Programvaruteknik och datorsystem med delområdena programvaruteknik, inbyggda och cyberfysiska system, realtidssystem, cybersäkerhet och resilienta system, nätverk och distribuerade system, multimediasystem, formella metoder, kompilatorer och programmeringsspråk samt parallella och högpresterande datorsystem.
  • Data science med delområdena maskininlärningsmetodik, statistik, databasteknik samt dataanalys.

IDA ger kurser i grundläggande programmering på ett flertal utbildningsprogram och avancerade kurser i datavetenskap på bland annat civilingenjörsprogrammen i mjukvaruteknik, informationsteknologi, medieteknik och datateknik. Institutionen ger också kurser inom kandidat- och mastersprogram samt fristående kurser inom artificiell intelligens och maskininlärning.

Institutionen erbjuder forskarutbildning i datalogi, design, kognitionsvetenskap och statistik. För närvarande är cirka 90 doktorander aktiva vid institutionen. 

IDA grundades 1983 men dess rötter går tillbaka till tidigt sjuttiotal. Institutionen är organiserad i sex avdelningar. 

Kalender

3 juni 2024

LINHAC 2024 - Linköping Hockey Analytics Conference

03 juni 2024 kl. 11.30 - 05 juni 2024 kl. 20.00 Ada Lovelace,  Hus B, ingång 27, Campus Valla; och digitalt

LINHAC är den  största  konferensen i 'hockey analytics' i världen. Den belyser brett användandet av data inom hockey. Vid konferensen presenteras de senaste algoritmerna och verktygen i ämnet av akademiker och företag, och vid paneldiskussioner deltar analytiker, coacher, GMs och spelare. De senaste produkterna inom området visas och studenter tävlar i ämnet. LiU och Linköping Hockey Club arrangerar i samarbete med EHC, förening för klubblag i högsta europeiska ligorna.

Kontakt

Aktuellt vid IDA

Nyheter

Infografik som med illustrationer visar hur lokala uppdateringar från sjukhusen skickas till ett moln som skickar ny global modell till sjukhus. Den tränade modellen ger personlig sjukvård till patienten.

16 april 2024

De utvecklar medicinsk AI utan att dela känslig information

Känslig data får inte delas hur som helst. Det gör utveckling av maskininlärningsmodeller för medicinsk bildanalys problematisk. LiU-forskare visar hur sådana modeller kan tränas utan att dela känslig information utanför sjukhusen.

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

15 april 2024

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

Höstbild med skylt E-huset och cyklist

10 april 2024

Sök till gästforskarprogrammet vid SweCSS

SweCSS har precis introducerat sitt gästforskarprogrammet som är utformat för att främja samarbete mellan samhällsvetenskap och datavetenskap. Välkommen att söka!

15 mars 2023

Forskningsverksamhet

Andra stora industrisamarbeten och nationella strategiska forskningsområden

Fler projekt vid IDA och centra/laboratorier för samverkan

Forskning inom respons- och räddningssystem

CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem

Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet.

Spelbräde med marker och spelpjäser

Spelet om konsumtionen

Spelet är ett forskningskommunikationsprojekt där storskaliga sociala simuleringar, så kallade megaspel, används för att hjälpa grupper utforska olika intressen och idéer kring omställning till hållbar konsumtion av mat, semester och heminredning.

Bil, taxi och busstrafik på vägkorsning på natten i Hong Kong centrum, drönare flygutsikt. Gatupendlare, Asienstadsliv eller kollektivtrafikkoncept.

The Swedish Excellence Centre for Computational Social Science

En forskningshubb och utbildningscenter i forskningsfronten av CSS, ett snabbt växande forskningsfält som använder beräkningsintensiva metoder för att främja vår förståelse av mänskligt beteende och de komplexa sociala dynamiker det kan medföra.

Självkörande bussen Elin

East Transport - samverkan mellan VTI och LiU

Samverkan mellan VTI och LiU i Östergötland vars styrkeområden presenteras på samverkansplattformen, vilken benämns EAST Transport.

Forskarutbildning vid IDA

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Forskarutbildningen vid Institutionen för datavetenskap, IDA, är organiserad på ett ämnesövergripande sätt och gemensam för hela institutionen.

Hur är det att doktorera vid IDA? Här möter vi några av dem som vet - doktoranderna själva.

Forskarutbildningsämnen

Forskarskolor

Utbildningsprogram som IDA är delaktig i

Institutionen ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, och inom kandidatprogrammen innovativ programmering, systemvetenskap, kognitionsvetenskap, statistik- och dataanalys. Masterprogram finns inom datavetenskap, cybersäkerhet, design, kognitionsvetenskap, samt statistik och maskininlärning.

Civil- och högskoleingenjörsprogram samt kandidatprogram

Studenter vid ett bord med stora skärmar där data projiceras i bakggrunden

Civilingenjör i datadriven utveckling, 300 hp

Som chief data officer, produktchef eller data scientist kan du leda framtidens hållbara samhälls- och affärsutveckling. Programmet Datadriven utveckling lär dig hantera storskaliga data för att lösa utmaningar med hjälp av AI och maskininlärning.

Två studenter håller på med en robot, datorskärmar i förgrunden

Civilingenjör i mjukvaruteknik, 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i mjukvaruteknik ger en helhetsförståelse för modern mjukvaruutveckling. Du lär dig tekniken bakom populära applikationer, studerar olika programmeringsspråk och utvecklar din problemlösningsförmåga.

Högskoleingenjör i datateknik, 180 hp

Högskoleingenjör i datateknik passar både dig som har programmerat tidigare och dig som är helt ny på området. Du bygger en bred kunskap som gör att du efter examen kan arbeta med drift, installation och utveckling av avancerad mjukvara.

Masterprogram

Populära distanskurser

Uppdragsutbildning vid IDA

Avdelningar vid IDA

Robothunden Spot överlämnar en första hjälpen väska till en knäböjande man

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten vid avdelningen AIICS, Institutionen för datavetenskap, är fokuserad på forskning och undervisning inom artificiell intelligens, dess teoretiska grunder och dess tillämpningar.

Drönare

Databas- och informationsteknik (ADIT)

Avdelningen ADIT vid Institutionen för datavetenskap bedriver forskning inriktad mot principer, metoder och verktyg för definition och konstruktion av avancerade databas- och informationssystem för dagens och framtidens informationssamhälle.

En kvinna går med en servicerobot i en korridor

Människocentrerade system (HCS)

Avdelningen HCS vid Institutionen för datavetenskap bedriver forskning och undervisning inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser.

Kontakta oss

Studerandeexpedition vid IDA

Allmänna frågor och studentärenden

E-post: expedition@ida.liu.se

Besöksadress: Rum 3F:477B, Hus E, ingång 27/29, plan 3, Campus Valla

Öppettider: tisdagar och torsdagar kl.12.15 - 13.00

Registrator vid IDA

Kontakt: Heléne Eriksson

E-post: registrator@ida.liu.se

Telefon: 013-28 25 04

Forskarutbildning vid IDA

Kontakt: Anne Moe, samordnare

E-post: anne.moe@liu.se

Telefon: 013-28 14 60

Institutionsledning

Samtliga medarbetare vid IDA

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap
581 83 Linköping 

Besöksadress

Hus B, ingång 25 - 29
Hus E, ingång 27C - 29C
Mäster Mattias väg, Campus Valla

Lediga jobb vid IDA 

Fler initiativ inom AI-området

Håll dig uppdaterad