Människocentrerade system (HCS)

Människocentrerade system är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningens forskning och undervisning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser.

En kvinna går med en servicerobot i en korridor Foto Jonas Järmen

Forskning och undervisning

Human-Centered Computing

Vi forskar och undervisar om interaktion mellan människa och dator, multimodala gränssnitt inklusive naturligt språk och förstärkt verklighet, interaktions- och tjänstedesign, kollaborativ och social datoranvändning, såväl som allestädes närvarande och mobil datoranvändning och tillgänglighet.

Kognitionsvetenskap

Inom detta område bedriver vi forskning och undervisning om distribuerad och situerad kognition, kognitiv etnografi, inlärningsteknologier och designkognition.

Vi forskar också om artificiell intelligens inklusive kunskapsrepresentation, maskininlärning och naturlig språkbehandling.

I kognitiva system täcker vi in mänskliga faktorer, kognitiv ergonomi, människa-maskin-interaktion samt ledningssystem, katastrofhantering, säkerhetssystem och resiliens.

Informationssystem

Inom detta område fokuserar forskningen och undervisningen på beslutsstödsystem, datautvinning, semantiska webben och ontologier.

Grundutbildning

HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

 

Aktuellt vid HCS

Nyheter och reportage

Illustrerat omslag av Skolverkets läroplaner Lgr22.

Agneta Gulz expert i regeringens läroplansutredning

I december 2023 tillsatte regeringen en läroplansutredning. Nu är det klart vilka experter som ska stödja den och en av dem är Agneta Gulz, professor vid Institutionen för datavetenskap.

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Demonstration av skadeplats, en kvinna trycker händerna mot benet på en liggande person, fiktivt blod illustrerar blödning.

Rätt placering av räddningsutrustning räddar liv

Var ska utrustningen för att stoppa blödningar placeras för att rädda maximalt många liv? Det har forskare tagit reda på genom att i dator simulera en explosion i ett köpcentrum. Deras slutsats: blödningskontrollkit ska inte placeras vid entréerna.

Forskning och samverkan vid HCS

En grupp av studenter arbetar sittandes vid bord

Just Transitions - forskarskola

Forskarskolan Just Transitions bygger kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext. Forskarskolan bygger på sju doktorandprojekt och en plattform för kunskapsutbyte.

Spelbräde med marker och spelpjäser

Spelet om konsumtionen

Spelet är ett forskningskommunikationsprojekt där storskaliga sociala simuleringar, så kallade megaspel, används för att hjälpa grupper utforska olika intressen och idéer kring omställning till hållbar konsumtion av mat, semester och heminredning.

Att vända strömmen

Projektet "Att vända strömmen" syftar till att med hjälp av så kallade megaspel öka kunskapen om hur energisystemets utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat.

Senaste publikationerna

2024

Margaretha Stenmarker, Panagiotis Mallios, Elham Hedayati, Kenny A. Rodriguez-Wallberg, Aina Johnsson, Joakim Alfredsson, Bertil Ekman, Karin Garming Legert, Maria Borland, Johan Mellergård, Moa Eriksson, Ina Marteinsdottir, Thomas Davidson, Lars Engerström, Malte Sandsveden, Robin Keskisärkkä, Martin Singull, Laila Hübbert (2024) Morbidity and mortality among children, adolescents, and young adults with cancer over six decades: a Swedish population-based cohort study (the Rebuc study) The Lancet Regional Health: Europe, Vol. 42, Artikel 100925 Vidare till DOI
Lars Ahrenberg (2024) Fitting Fixed Expressions into the UD Mould: Swedish as a Use Case Proceedings of the Joint Workshop on Multiword Expressions and Universal Dependencies (MWE-UD) @ LREC-COLING 2024, s. 33-42-
Julius Monsen, Arne Jönsson (2024) Controllable Sentence Simplification in Swedish using Control Prefixes and Mined Paraphrases Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation
Arne Jönsson, Subhomoy Bandyopadhyay, Svjetlana Pantic-Dragisic, Andrea Fried (2024) Analyses of information security standards on data crawled from company web sites using SweClarin resources Proceedings of the CLARIN Annual Conference 2023
Huanyu Li, Eva Blomqvist, Patrick Lambrix (2024) Initial and Experimental Ontology Alignment Results in the Circular Economy Domain
Sofia Thunberg (2024) Sällskapsrobotar för Äldre: Analys av införanden på omsorgsboenden
Anne-Kathrin Peters, Rafael Capilla, Vlad Constantin Coroama, Rogardt Heldal, Patricia Lago, Ola Leifler, Ana Moreira, Joao Paulo Fernandes, Birgit Penzenstadler, Jari Porras, Colin C. Venters (2024) Sustainability in Computing Education: A Systematic Literature Review ACM Transactions on Computing Education, Vol. 24, Artikel 13 Vidare till DOI
Jimmy Hammarbäck, Björn J. E. Johansson, Jens Alfredson, Jonas Lundberg (2024) Modelling situated intent for human-autonomy teaming: a human-centric approach Theoretical Issues in Ergonomics Science, s. 1-22 Vidare till DOI
Björn J.E. Johansson, Pär Eriksson (2024) A maturity model to guide inter-organisational crisis management and response exercises International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 106, Artikel 104413 Vidare till DOI
Anuj K. Pradhan, Brian T. W. Lin, Claudia Wege, Franziska Babel (2024) Effects of Behavior-Based Driver Feedback Systems on the Speeding Violations of Commercial Long-Haul Truck Drivers Safety, Vol. 10, Artikel 24 Vidare till DOI

Kontakta oss

Medarbetare vid HCS 

Alla medarbetare

Om institutionen