Människocentrerade system (HCS)

Människocentrerade system är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningens forskning och undervisning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser.

En kvinna går med en servicerobot i en korridor Foto Jonas Järmen

Forskning och undervisning

Human-Centered Computing

Vi forskar och undervisar om interaktion mellan människa och dator, multimodala gränssnitt inklusive naturligt språk och förstärkt verklighet, interaktions- och tjänstedesign, kollaborativ och social datoranvändning, såväl som allestädes närvarande och mobil datoranvändning och tillgänglighet.

Kognitionsvetenskap

Inom detta område bedriver vi forskning och undervisning om distribuerad och situerad kognition, kognitiv etnografi, inlärningsteknologier och designkognition.

Vi forskar också om artificiell intelligens inklusive kunskapsrepresentation, maskininlärning och naturlig språkbehandling.

I kognitiva system täcker vi in mänskliga faktorer, kognitiv ergonomi, människa-maskin-interaktion samt ledningssystem, katastrofhantering, säkerhetssystem och resiliens.

Informationssystem

Inom detta område fokuserar forskningen och undervisningen på beslutsstödsystem, datautvinning, semantiska webben och ontologier.

Grundutbildning

HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

 

Aktuellt vid HCS

Nyheter och reportage

Illustrerat omslag av Skolverkets läroplaner Lgr22.

Agneta Gulz expert i regeringens läroplansutredning

I december 2023 tillsatte regeringen en läroplansutredning. Nu är det klart vilka experter som ska stödja den och en av dem är Agneta Gulz, professor vid Institutionen för datavetenskap.

Forskare interagerar med en social robot.

De undersöker om en robot kan väcka barns läslust

Forskare på Linköpings universitet undersöker om en läsrobot kan öka läslusten hos fjärdeklassare. Det tvärvetenskapliga projektet förenar forskare inom teknik, kognition och pedagogik och genomförs i samverkan med Utbildningskontoret i Norrköping.

Demonstration av skadeplats, en kvinna trycker händerna mot benet på en liggande person, fiktivt blod illustrerar blödning.

Rätt placering av räddningsutrustning räddar liv

Var ska utrustningen för att stoppa blödningar placeras för att rädda maximalt många liv? Det har forskare tagit reda på genom att i dator simulera en explosion i ett köpcentrum. Deras slutsats: blödningskontrollkit ska inte placeras vid entréerna.

Forskning och samverkan vid HCS

Att vända strömmen

Projektet "Att vända strömmen" syftar till att med hjälp av så kallade megaspel öka kunskapen om hur energisystemets utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat.

Designstudier

Design och policy

Design är en av de centrala kompetenserna för att driva innovation inom offentlig och privat sektor. Design bidrar till tillväxt och anses därför vara en komponent hos innovationssystem och är en av förändringsagenterna för policy i offentlig sektor.

Person som skriver på tangentbord på bärbar dator..

Digital inkludering i det uppkopplade samhället

Digitaliseringen ställer nya krav när allt fler tjänster flyttar över till nätet. Med modern språkteknologi och maskininlärning ska svenska myndigheter få hjälp att att göra sig förstådda på nätet.

Senaste publikationerna

2024

Lars Taxén (2024) A dialectical approach for transcending structuralism Signs in Activities: New Directions for Integrational Linguistics Vidare till DOI
Birgitta Thorslund, Sam Thellman, Victor Nyberg, H. Selander (2024) Simulator-based driving test prescreening as a complement to driver testing - Toward safer and more risk-aware drivers Accident Analysis and Prevention, Vol. 194, Artikel 107335 Vidare till DOI
Erik Berglund, Izabella Jedel, Helena Orädd, Aseel Berglund (2024) Considerations for Player Enjoyment and Exertion in Casual Exergames Proceedings of the 57th Hawaii International Conference on System Sciences, s. 1328-1337

2023

Gianluca Manca, Nilavra Bhattacharya, Sylvia Maczey, Dawid Ziobro, Emmanuel Brorsson, Magnus Bång (2023) XAIProcessLens: A Counterfactual-Based Dashboard for Explainable AI in Process Industries HHAI 2023: AUGMENTING HUMAN INTELLECT, s. 401-403 Vidare till DOI
Erik Berglund, Helena Orädd, Izabella Jedel, Aseel Berglund (2023) The Potential of Seated and Standing Short Duration Casual Exergames to Increase Positive Affect PROCEEDINGS OF THE 26TH INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK, MINDTREK 2023, s. 25-34 Vidare till DOI
Eva Blomqvist, Maria Poveda-Villalon, Raul Garcia-Castro, Pascal Hitzler, Mikael Lindecrantz (2023) The First International Workshop on Knowledge Graphs for Sustainability-KG4S Foreword COMPANION OF THE WORLD WIDE WEB CONFERENCE, WWW 2023, s. 723-723 Vidare till DOI
Sofia Thunberg, Maria Arnelid (2023) Robot Pets for Older Adults Adopted by Over Half of Swedish Municipalities PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 455-457 Vidare till DOI
Franziska Babel, Sam Thellman, Tom Ziemke (2023) Cyclists' Perception of Automated Shuttle Buses in Shared Spaces PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 467-469 Vidare till DOI
Franziska Babel, Philipp Hock, Sam Thellman, Tom Ziemke (2023) Cars As Social Agents (CarSA): A Perspective Shift in Human-Vehicle Interaction PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 498-499 Vidare till DOI
Sam Thellman, Olle Ageskar, Ida Allander, Markus Degerstedt, Olof Hyland, Philip Nguyen, Hilda Naas, Nils Wickman, Tom Ziemke (2023) A Survey of Attributions and Preferences Regarding Higher-Order Mental States in Artificial Agents PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 97-104 Vidare till DOI

Kontakta oss

Medarbetare vid HCS 

Alla medarbetare

Om institutionen