Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Interaktiva och kognitiva system är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Avdelningens forskning och undervisning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser.

Forskning och undervisning

Human-Centered Computing

Vi forskar och undervisar om interaktion mellan människa och dator, multimodala gränssnitt inklusive naturligt språk och förstärkt verklighet, interaktions- och tjänstedesign, kollaborativ och social datoranvändning, såväl som allestädes närvarande och mobil datoranvändning och tillgänglighet.

Kognitionsvetenskap

Inom detta område bedriver vi forskning och undervisning om distribuerad och situerad kognition, kognitiv etnografi, inlärningsteknologier och designkognition.

Vi forskar också om artificiell intelligens inklusive kunskapsrepresentation, maskininlärning och naturlig språkbehandling.

I kognitiva system täcker vi in mänskliga faktorer, kognitiv ergonomi, människa-maskin-interaktion samt ledningssystem, katastrofhantering, säkerhetssystem och resiliens.

Informationssystem

Inom detta område fokuserar forskningen och undervisningen på beslutsstödsystem, datautvinning, semantiska webben och ontologier.

Grundutbildning

HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

 

Aktuellt vid HCS

Nyheter och reportage

Forskning vid HCS

Senaste publikationerna

2023

2022

Kontakta oss

Medarbetare vid HCS 

Alla medarbetare

Om institutionen