Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Avdelningens forskning och undervisning är inriktad på att studera och förbättra interaktionen mellan individer, datorsystem och informationsresurser. Människan och hennes förmågor utgör därvid både en utgångspunkt och ett mål.

E-government research groupFORSKNING

Forskningen inom avdelningen utförs inom forskningsgrupper med olika inriktning. Avdelningen, även känd som avdelningen för folk och apparater, bedriver datavetenskaplig forskning och utbildning med inriktning på människans förmågor och samspel med tekniken.

Avdelningens kompetens omfattar bland annat följande ämnen och kunskapsområden:

 • Datalogi
 • Kunskapsteknik
 • Människa-dator-teknik
 • Webbteknik
 • Språkteknologi
 • Datorlingvistik
 • Talteknologi
 • Informatik
 • Arbetslivets informatik
 • Geografiska informationssystem
 • Informations- och medievetenskap
 • Kognitionsvetenskap
 • Interaktionsdesign
 • Kognitiv modellering
 • Människa-dator-interaktion

 

 GRUNDUTBILDNING

HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studierektor Jalal Maleki.

ForskningsverksamhetVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

Senaste publikationernaVisa/dölj innehåll

2021

Luis Fernandez-Luque, Andre W. Kushniruk, Andrew Georgiou, Arindam Basu, Carolyn Petersen, Charlene Ronquillo, Chris Paton, Christian Nohr, Craig E. Kuziemsky, Dari Alhuwail, Diane Skiba, Elaine Huesing, Elia Gabarron, Elizabeth M. Borycki, Farah Magrabi, Kerstin Denecke, Linda W. P. Peute, Max Topaz, Najeeb Al-Shorbaji, Paulette Lacroix, Romaric Marcilly, Ronald Cornet, Shashi B. Gogia, Shinji Kobayashi, Sriram Iyengar, Thomas M. Deserno, Tobias Mettler, Vivian Vimarlund, Xinxin Zhu (2021) Evidence-Based Health Informatics as the Foundation for the COVID-19 Response: A Joint Call for Action Methods of Information in Medicine Vidare till DOI

Medarbetare HCSVisa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll