En empirisk studie pågår, för att utveckla kunskaper om hur trauma på slagfält påverkar patientutfall i situationer med stort antal skadade och förolyckad. Observationer och intervjuer görs efter en studiedesign där dessa görs parallellt. Arbetet bidrar till vidare utveckling av Emergo Train System och kunskap om hur traumavård ska utvärderas i en militärt kontext. Att analysera en så komplex kedja händelser kräver nya tillvägagångssätt för att kunna erbjuda kostnadseffektiva metoder som är validerade och effektiva.

Publikationer

2023

Björn Johansson, Peter Berggren, Ola Leifler (2023) Understanding the challenge of the energy crisis: Tackling system complexity with megagaming ECCE '23: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023 Vidare till DOI
Alva Lindhagen, Anton Björnqvist, Peter Berggren (2023) Supporting Instructors in Conducting Exercises Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference, s. 721-731 Vidare till DOI
Anton Björnqvist, Wilhelm Brodin, Marc Friberg, Peter Berggren (2023) Identifying Teamwork Processes in a Medical Command and Control Team During the COVID-19 Pandemic Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference, s. 711-720 Vidare till DOI

Ansvarig forskare