Militär beredskap och ledning

En empirisk studie pågår, för att utveckla kunskaper om hur trauma på slagfält påverkar patientutfall i situationer med stort antal skadade och förolyckad. Observationer och intervjuer görs efter en studiedesign där dessa görs parallellt. Arbetet bidrar till vidare utveckling av Emergo Train System och kunskap om hur traumavård ska utvärderas i en militärt kontext. Att analysera en så komplex kedja händelser kräver nya tillvägagångssätt för att kunna erbjuda kostnadseffektiva metoder som är validerade och effektiva.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

Ansvarig forskare Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll