Målet för projektet är att förbättra arbetsförhållandena för ambulanssköterskor med avseende på hur de kan utföra säker och effektiv vård under utryckning.

Projektet utför testkörningar på stängd bana för att undersöka olika faktorer som kan påverka vården under ambulansfärd, och utveckla en simulator på rörlig plattform för att möjliggöra test av hur sådana faktorer kan påverka vårdkvaliteten.

Den kvantitativa delen av metodiken fokuserar på stressfaktorer, arbetsbelastning, hur föraren beter sig och hur bra vårdmoment utförs. Säkerhet mäts genom att dokumentera körhastigheter och hur fordonet styrs av föraren. Sensorer som finns i simulatorn ska kunna samla in data om fysiologiska sterssindikatorer: aktivering av sympatiska nervsystemet som mäts genom hjärt- och andningsfrekvens, hudkonduktans och pupilldilation. Validerade enkäter (NASA Task Load Index for workload, Dundee Stress State Questionnaire for stress) kommer att användas för subjektiv uppskattning av stresspåslag. Kvalitativ data insamlas genom intervjuer. Projektet är ett samarbete med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

Publikationer

Ansvarig forskare