Projektet fokuserar på att utveckla en metod för att modellera en sjukvårdsregion och för att optimera den katastrofmedicinska förmågan att svara på en allvarlig händelse med många kritiskt skadade patienter.

En ny typ av mjukvarubaserad simulering har utvecklats. Systemet, som är en prototyp, kan följa varje simulerad patient och räkna ut undvikbara dödsfall som beror på sjukvårdssystemets kapacitet. Systemet använder sig av stokastiska hybrid discrete-events och dynamisk simuleringar för att efterlikna realistiska förhållanden som tid på dygnet, kö i väntrummet och väderleksförhållanden.

Utvecklingen av systemet innebär nu validering mot historiska händelser med stort antal skadade, implementering av moduler för att modellera trafikförhållanden och maskininlärningsalgoritmer för att utveckla agentbaserade beslutsstrategier.

Ansvarig forskare