Vill du vara med och utveckla svensk räddningstjänst och arbetet för ökad brandsäkerhet i framtiden? Sök då den nya forskarskolan och bli doktorand hos oss!

brand

Yrkesverksamma inom räddningstjänst

Inom ramen för en så kallad forskarskola kommer tio yrkesverksamma personer inom kommunal räddningstjänst att som kommundoktorander ges möjlighet att på halvtid genomgå första steget i en forskarutbildning (lic-examen, 120 högskolepoäng). CARER och Linköpings universitet är ett av de universitet som ingår i forskarskolan.

Inom kommunal räddningstjänst finns idag mycket få personer med forskarerfarenhet. Samtidigt gör krav på effektivitet inom det skadepreventiva och operativa området att verksamheten i ökad utsträckning behöver förlita sig på forskningsbaserad kunskap och metodik.

Det är bakgrunden till forskarskolan som ska skapa förutsättningar för ett antal yrkesverksamma praktiker att genomgå grundläggande forskarstudier, och på så sätt skapa en kader av praktiknära forskningsambassadörer inom brand- och räddningstjänstområdet.

Idén bakom en forskarskola är att stödja en grupp av doktorander genom att skapa en inspirerande miljö för samverkan inom gruppen och mellan flera lärosäten och ämnesdiscipliner. Projektet Brandforsk har en koordinerande roll och kommer att bidra med finansiering av kostnader utöver doktorandens ordinarie lön, avtalsskrivande, mentorer och gemensamma träffar för doktorandgruppen.

Låter det intressant? Läs mer här:

Information och anmälan

Här kan du ladda ner forskarskolans informationsfolder:

Informationsbroschyr

Möt två av CARER:s doktorander

Läs mer om vår verksamhet