Peter tog examen 2014. Det är inte enkelt för honom att svara på varför han valde KSM som utbildning men han vet nu varför den passade honom så bra. Som verksamhetsledare på Transit Kulturinkubator får han vara med och stötta professionella konstnärer. Han är också verksam konstnär, producent och festivalarrangör.

Var jobbar du? Vad har du för yrke och inom vilken bransch?Peter Gahnström, alumn från kandidatprogrammet Kultur, samhälle, mediegestalningPeter Gahnström

Jag är tf verksamhetsledare på Transit Kulturinkubator i Stockholm (http://transitsthlm.se/), ett tvåårigt residence för konstnärer inom samtliga discipliner. På Transit är jag den som leder verksamheten men är också bollplank/coach för de 25 - 30 konstnärer som sitter hos oss. Jag är också verksam konstnär, producent och festivalarrangör. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

För mig är konsten och kulturen en av de viktigaste beståndsdelarna i ett sunt samhälle, det utmanar oss och ger oss bredare perspektiv vilket gör att vi blir mer öppna och tillmötesgående mot andra. Jag får vara med och stötta några av dessa professionella konstnärer som gör just det, utmanar och vidgar oss. Det är det bästa med mitt jobb på Transit.

I mitt eget konstnärskap och producentskap så vill jag också utmana. Varför sliter och slänger vi saker när vi istället kan laga eller återbruka? Varför måste det alltid vara män som står längst fram på scen och spelar gitarr? Varför kan inte människor i alla åldrar och olika bakgrunder gå på festival tillsammans? När staten fördelar ekonomiska medel till projekt, hur kommer det sig att de inom teknik får så mycket mer än de inom konsten? När jag får ställa frågor som dessa och belysa problemen med svar så trivs jag bäst i min egen verksamhet och som festivalarrangör.

Vilka är utmaningarna med ditt jobb?

Konst och kulturen är och har varit eftersatt i decennium, det gäller både utifrån ett ekonomiskt och arbetsrättsligt perspektiv men också genom synen på den konstnärliga kompetensen. Jag jobbar dagligen med denna strukturella problematik som både kommer utifrån men också inifrån konsten och kulturen. Det är väl helt befängt att en yrkesgrupp som i snitt har lika lång utbildningstid som en läkare endast tjänar 85% av medelinkomsten i Sverige? Utmaningarna som vi alla inom konsten och kulturen har är också att det växer en politisk vilja att styra dess innehåll, Nacka kommun tar fram "konstens DNA" och Sverigedemokrater vill bevara "den svenska kulturen och inte ha massa menskonst". Skulle detta få fortsätta så är det inte längre en utmaning för mig i mitt jobb utan också samhället i stort.

Varför valde du just den här utbildningen och Linköpings universitet? 

Jag kom att lära mig under utbildningen att jag gillade att hålla ordning på resurser. Människor, pengar, tid och materiella ting. Jag passade som producent och projektledare. Så det är inte enkelt att svara på varför jag valde KSM som utbildning men jag vet nu varför jag passade så bra för den.

Vad var det bästa med utbildningen?

Samtalen och de utmanande teserna som alla vi studenter hade med och mot varandra. Lärarna var alltid där som en kunskapsbank och ivrare till dessa men det var vi studenter tillsammans som gjorde den så bra för mig. Jag fick också praktiskt lära mig att genomföra projekt med teoretisk kunskap i botten, hjärna/hjärta/hand fick vara med hela vägen.

Har du något tips till andra som vill läsa den här utbildningen?

Du behöver inte ha en plan när du går in i utbildningen men jobba på att finna din väg från start. Det är en bred utbildning och det är lätt att du dras med av andras idéer och drömmar, se om du kan vaska fram din. Vi som gått utbildningen finner du överallt i samhället, från public service till riksdagen och hos de största reklambyråerna till de vassaste ideella verksamheterna inom civilsamhället. Vi funkar överallt för vi lär oss jobba i projekt, se på saker från flera perspektiv och törs vara obekväma. Lycka till!

Mer om utbildningen