”Läraryrket är ett viktigt uppdrag som är utmanande och lärorikt. Man behöver klara av att ha många bollar i luften och vara en god förebild för eleverna. Samtidigt är yrket väldigt givande och meningsfullt"

Läraren Fredrik MatssonFredrik Matsson undervisar i ämnena matematik, teknik och elektronik.  Fredrik Matsson valde att studera Kompletterande pedagogisk utbildning,  KPU 60 hp för att bli lärare. Han arbetar nu som ämneslärare och undervisar i matematik, teknik och elektronik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att arbeta med elever som utvecklas och lär sig för att kunna studera vidare.

Vilka är utmaningarna?

– Utmaningarna är många för lärare. Utöver undervisning så är du mentor och har även andra uppgifter för att få skolan att fungera. Eleverna är många och är olika motiverade men alla ska med tåget.

Hur såg din väg in i arbetslivet ut?

 – Först pluggade jag på Elprogrammet och började arbeta som styr- och reglertekniker. Efter ett par år pluggade jag vidare till civilingenjör och arbetade därefter på Scania med elektronikutveckling.

Varför valde du just KPU60?

– Jag var föräldraledig och hade samtidigt studerat översiktskurs i juridik. Efter föräldraledigheten kände att jag ville fortsätta studera och hittade då KPU 60 som var öppet för sen anmälan. Lärare på ett år, perfekt tänkte jag.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Utbildning på distans med campusträffar var bra för mig. Utbildningen har också rätt innehåll för att förbereda mig inför läraryrket. Dessutom bra lärare, intressanta kurser och gästföreläsare som inspirerar. Vi arbetade mycket i mindre grupper där vi lärde av varandra och peppade varandra när det var tungt.

Vad är ditt tips till andra som funderar på att läsa KPU 60?

– Läraryrket är ett viktigt uppdrag som är utmanande och lärorikt. Man behöver klara av att ha många bollar i luften och hela tiden vara en god förebild för eleverna. Samtidigt är yrket väldigt givande och meningsfullt. Sök utbildningen, du ångrar dig inte.Bli lärare på ett år - sök KPU 60/75