Lärare spelar en nyckelroll i samhället, och efterfrågan på fler är hög. Den nya kompletterande pedagogiska utbildningen gör det möjligt för dig som redan har en akademisk examen att bli lärare på bara ett år.

Lärarstudenten Johanna undervisar elever i årskurs 7Lärarstudenten Johanna undervisar elever i årskurs 7 Foto Peter Holgersson AB

Funderar du på att bli lärare? Genom KPU 60/75 kan du dra nytta av dina tidigare studier och bli behörig lärare. Utbildningen tar ett år och leder till antingen grundlärarexamen eller ämneslärarexamen, samt legitimation för att arbeta som lärare.

Du väljer mellan två inriktningar.

  • KPU 75 hp är för dig som vill bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 eller årskurs 4–6.
  • KPU 60 hp är för dig som vill bli ämneslärare i årskurs 7–9 eller gymnasiet.

 

Så läser du

Du kommer att studera ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU innebär praktik på skola och är fördelad över 13 veckor under året.

Grundlärare 75 hp:
Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, 35 hp, utbildningsvetenskaplig kärna, 20 hp och verksamhetsförlagd utbildning, 20 hp.

Ämneslärare 60 hp:
Ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, 20 hp, utbildningsvetenskaplig kärna, 20 hp och  verksamhetsförlagd utbildning, 20 hp.

Studietakt

Utbildningen är ettårig och organiserad så att studierna kan avslutas i tid för att påbörja arbete som lärare vid skolans terminsstart. Du kommer att studera på minst 100% eller 125%, beroende på vilken inriktning du väljer.

De flesta inriktningar erbjuds i distansform med fysiska campusträffar på plats. Övrig undervisning sker digitalt och följer ett schema dagtid. Vissa lärosäten kan också erbjuda inriktningar som bedrivs på campus. Ta reda på vad som gäller för den utbildning du vill gå.

Behörighet

För att bli behörig till utbildningen måste du uppfylla vissa krav. Du bör ha en tidigare examen, såsom en kandidatexamen på minst 180 hp, en yrkesexamen eller en magister/masterexamen. Din examen måste vara inom de specificerade huvudområden som regeringen har godkänt och utfärdad i ett land som skrivit under Lissabonkonventionen.

 

Vad är KPU 60/75?   

Vi ger dig svaren du behöver

Här får du all information du behöver om utbildningen, vilka som kan söka, och var du hittar relevant information. Studievägledare Kristin Sjölander introducerar KPU 60/75 för dig.

Välj din utbildning här - scrolla bland 11 lärosäten 

Gymnastik- och idrottshögskolan

Ämneslärare 60 hp

Ämneslärare i årskurs 7-9
Idrott och hälsa.

Ämneslärare i gymnasieskolan
Idrott och hälsa.

Högskolan i Gävle

Grundlärare 75 hp och Ämneslärare 60 hp 

Högskolan Halmstad

Ämneslärare 60 hp 

Ämneslärare i årskurs 7–9
Biologi, engelska, fysik, historia, kemi, matematik, matematik/teknik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska.
Ämneslärare i gymnasieskolan
Engelska, historia, matematik, matematik/teknik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska.

Välj din utbildning här

Högskolan Väst

Ämneslärare 60 hp

Ämneslärare i årskurs 7–9
Matematik, teknik, kemi, fysik, biologi, franska, spanska, tyska, religion, samhällskunskap, geografi, historia, svenska, idrott och hälsa.
Ämneslärare i gymnasieskolan
Matematik, teknik, kemi, fysik, biologi, naturkunskap, franska, spanska, tyska, religion, samhällskunskap, geografi, historia, psykologi, filosofi, företagsekonomi, juridik, svenska, idrott och hälsa.

Karlstads universitet

Ämneslärare 60 hp

Ämneslärare i årskurs 7–9
Engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap, spanska, svenska, idrott och hälsa.
Ämneslärare i gymnasieskolan
Engelska, geografi, företagsekonomi, historia, religion, samhällskunskap, spanska, svenska och idrott och hälsa.

Kungliga tekniska högskolan

Ämneslärare 60 hp

Ämneslärare i årskurs 7–9
Matematik och teknik.

Välj din utbildning här

Linköpings universitet

Grundlärare 75 hp och Ämneslärare 60 hp

Grundlärare i årskurs F-3
Engelska, SO och svenska.
Grundlärare i årskurs 4-6
Engelska, SO och svenska.
Ämneslärare i årskurs 7–9
Biologi, kemi, fysik, matematik och teknik.
Ämneslärare i gymnasieskolan
Biologi, fysik, kemi, matematik, naturkunskap och teknik.

Luleå tekniska universitet

Ämneslärare 60 hp 

Ämneslärare i årskurs 7-9

Malmö universitet

Grundlärare 75 hp och Ämneslärare 60 hp

Grundlärare i F-3
Svenska, engelska och SO.
Grundlärare i årskurs 4-6
Engelska, SO och svenska.
Ämneslärare i årskurs 7-9
Matematik, biologi, kemi, fysik och teknik.
Ämneslärare i gymnasiet
Matematik, biologi, kemi, fysik, teknik och naturkunskap.

Välj din utbildning här

Mittuniversitetet

Grundlärare 75 hp och Ämneslärare 60 hp

Grundlärare i F-3
Matematik, NO och teknik.
Ämneslärare i gymnasiet
Engelska, svenska, historia, matematik, samhällskunskap, kemi, fysik och biologi.

Mälardalens universitet

Grundlärare 75 hp

Grundlärare i årskurs F-3
Matematik, NO, teknik.
Grundlärare i årskurs 4-6
Matematik, NO och teknik.

Stockholms universitet

Grundlärare 75 hp

Grundlärare i årskurs 4-6
Matematik, NO och teknik.

Från teknikutveckling till lärare

FAQ - vanliga frågor 

Vad betyder KPU? 

KPU står för kompletterande pedagogisk utbildning. En utbildning som gör det möjligt för dig som redan har en akademisk examen att studera för att bli behörig lärare.

Vad är skillnaden mellan KPU 75 hp och 60 hp? 

KPU 75 hp är för dig en generell/yrkesexamen som vill bli grundlärare i årskurs 4–6 eller åk Förskoleklass - åk 3.

Vad är KPU 90?

Det är en annan kompletterande utbildning för dig som vill bygga på tidigare högskolestudier i ett eller fler ämnen till en ämneslärarexamen med inriktning åk 7–9 eller gymnasieskolan. För KPU 90 krävs inte examen utan ett visst antal högskolepoäng inom ämne av relevans för undervisning. Här kan du läsa mer om den utbildningen. https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/lararutbildningsguiden/kpu/

Vad leder utbildningen till?

Utbildningen leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen på grundnivå och legitimation för att bli anställd som lärare. Efter utbildningen är du alltså behörig att undervisa. Lärarlegitimationen ansöker du skolverket.se. efter avslutade studier.

Var kan jag studera?

KPU 60 och KPU 75 ges vid 12 olika lärosäten. Lärosätena ger olika inriktningar. Scrolla upp till rubriken "Välj din utbildning här". Där hittar du alla lärosäten.

När startar utbildningen?

På hösten eller våren beroende på vilket lärosäte och inriktning du söker. 
 

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen är ettårig. Utbildningen ska organiseras så att studierna kan avslutas i tid för att påbörja arbete som lärare vid skolans terminsstart. 

Är utbildningen på distans?

De flesta inriktningar är på distans med campusträffar på plats. En del inriktningar ges på campus. Distansstudierna kan bestå av digital undervisning schemalagd på dagtid. Se respektive lärosäte för mer information. 
 

Behöver jag komma till campus?

Ja, de flesta inriktningar har träffar på plats på campus .

Ger utbildningen samma arbetsmarknadsvärde som en vanlig lärarutbildning? 

Utbildningen leder till lärarexamen och legitimation vilket ligger till grund för anställning som lärare.

Studietakt

Heltid innebär 100% studier dvs 40 h/vecka. Förhöjd studietakt innebär 125%.  

Vad är VFU?

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och innebär att du gör praktik som lärare på en skola.

Utbildning

Vem kan söka utbildningen? 

När kan jag söka?

De flesta inriktningar startar på hösten med sista dag för ansökan 15 april. Några inriktningar startar på våren med sista dag för ansökan 15 oktober. 

Var ansöker jag?

Ansökan sker via antagning.se.

Ansökan

Är jag behörig?

Om du har en examen om lägst 180 hp i något av de utpekade huvudområdena är du behörig att söka utbildningen. För att se om du är behörig behöver du följa några enklar steg. Tips! Scrolla upp och titta på videon först.

  1. Gå in på Regeringskansliets Regeringskansliets rättsdatabaser.  Där hittar du förordningen som styr. Scrolla ner till bilaga 1. Nu ska du kontrollera om den yrkesutbildning eller det huvudområde som du har en examen från finns med.
  2. Gå vidare till bilaga 2 och ta reda på vilken inriktning du kan vara behörig till. 

Har du läst din utbildning i ett annat land än Sverige? Då ska du säkerställa att landet du har läst ingår i Lissabonkonventionen. Du hittar aktuella länder på Europarådets webbsida.  

Huvudområden, det vill säga vilken examen som kan ge dig behörighet att läsa utbildningen:
rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2021:1336

Länder som ingår i Lissabonkonventionen:
coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=165 

Behörighet

Uppdrag