Har du en tidigare examen från universitet eller högskola? Nu har du möjlighet att studera till lärare genom en kortare kompletterande pedagogisk utbildning.

Kompletterande pedagogisk utbildning 60/75 hp (KPU 60/75) är för dig som har en akademisk examen och som vill vidareutbilda dig till grundlärare eller ämneslärare. Utbildningen är på ett år och leder till en grundlärarexamen eller ämneslärarexamen på grundnivå. 

För att antas till utbildningen krävs det att du har lägst en kandidatexamen om 180 hp eller yrkesexamen. Examen måste vara inom något av de utpekade huvudområdena. Din examen måste också vara från ett land som ingår i Lissabonkonventionen. Se länk nedan för information kring vilka länder som ingår.

Lärosäten

Utbildningen ges vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet och Stockholms universitet. Linköpings universitet är nationell samordnare för uppdraget.

Utbildningen är på en del lärosäten campusförlagd och på andra lärosäten i distansform. Se inriktningar och ämnen nedan.

FAQ - vanliga frågor 

Omfattning

  • För utbildning till ämneslärare ska ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna omfatta 20 högskolepoäng, studier inom utbildningsvetenskaplig kärna om 20 hp och verksamhetsförlagd utbildning om 20 hp.
  • För utbildningen till grundlärare ska ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier omfatta 35 hp, studier inom utbildningsvetenskaplig kärna 20 hp och verksamhetsförlagd utbildning  20 hp.

Det innebär att utbildningen som leder till grundlärarexamen ska omfatta 75 högskolepoäng och utbildningen som leder till ämneslärarexamen ska omfatta 60 högskolepoäng.

Studietakt

Utbildningen är ettårig. Utbildningen ska organiseras så att studierna kan avslutas i tid för att påbörja arbete som lärare vid skolans terminsstart.

Utbildningen mot en grundlärarexamen omfattar 75 högskolepoäng, vilket innebär att utbildningen anordnas med förhöjd studietakt. Respektive lärosäte bestämmer om det antingen ges genom att förlägga studier till sommarterminen eller att studierna under höst- och vårtermin sker med förhöjd studietakt.

Behörighet

Behörighet beror på vilken inriktning och ämne som önskas läsa. Se mer information om behörighet på respektive lärosätes programsida. 

Här kan du läsa om vilka huvudområden, det vill säga vilken examen som kan ge dig behörighet att läsa de olika inriktningarna inom KPU 60-75 hp.

Urval

För information om urval till utbildningen se respektive lärosätes programsida.

Uppdrag och förordning

Välj din utbildning här  

Våren 2024

Malmö universitet

Mittuniversitetet

Stockholms universitet

Hösten 2023

Högskolan i Halmstad

Högskolan Väst

Karlstads universitet

Kungliga Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Mälardalens universitet

Uppdrag