Linköpings Studentsångare har tilldelats Rolf Wirténs kulturpris 2023 för sin enastående sångarglädje och avancerade körsång.

Carl Fredrik Graf med prisvinnarnaCarl Fredrik Graf (t.v.) med prisvinnarna. Foto: Elina Johansson, Länsstyrelsen i Östergötland - Vi blev oerhört glada och stolta, det hör inte till vanligheterna att man får ett pris. Dessutom brukar det vara en enskild utövare som tilldelas priset, inte en grupp. Det är med stolthet och stor glädje vi tar emot det som ett kvitto på att vi håller hög kvalitet men också att det finns mycket lust i arbetet och samvaron, en lust som hörs i sången och som smittar. Det känns viktigt, värdefullt och otroligt inspirerande för framtiden, säger Linköpings Studentsångares dirigent Christina Hörnell, director musices vid Musik vid LiU.

Landshövdingen i Östergötland, Carl Fredrik Graf, meddelade Hörnell och Linköpings Studentsångares ordförande Niclas Fock att kören tilldelats priset. Han bjöd samtidigt in till prisutdelning och lunch på Linköpings slott.
- Linköpings Studentsångare är värdiga pristagare av Rolf Wirténs kulturpris för 2023. Manskören är en viktig del av kulturlivet i länet och sprider sångarglädje till en bred lyssnarskara, samtidigt som kören upprätthåller viktiga sångartraditioner och utvecklas successivt, säger Graf. (Källa: lansstyrelsen.se)

Priset delas årligen ut på slottet av landshövdingen, ordförande i Rolf Wirténs stiftelse. Det ges till kulturutövare med anknytning till Östergötland och delas ut för framstående insatser inom något av begreppen bild, ord eller ton.

- Den dagliga verksamhet vi bedriver inom Musik vid LiU är viktig på så många sätt för varje enskild student som får nya vänner genom musiken och kan bygga nätverk. Studenterna utvecklas genom musiken och det konstnärliga arbetet och här värnar vi traditionerna i ett musikliv kring universitetet men utmanar också genom att ständigt söka nya vägar och uttryck, säger Hörnell.

Priset är först och främst äran att bli utvald och uppmärksammad men med priset följer också en summa pengar ur Rolf Wirténs kulturfond.
- Vi ska gemensamt fundera på hur vi kan använda pengarna på bästa sätt utifrån körens interna visionsarbete. Här finns flera idéer som väntar på att bli till projekt utifrån vår vilja att vidareutveckla manskören som konstform, berättar Hörnell.

Juryns motivering till priset

”Linköpings Studentsångare har under sin 50-åriga verksamhet spridit enastående sångarglädje och avancerad körsång på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De fullsatta julkonserterna i S:t Lars kyrka och en fylld yttre borggård för att fira vårens ankomst visar på östgötarnas uppskattning. Körens internationella uppträdanden har belönats med många priser och genom Linköping Studentsångare Composition Award, en kompositionstävling för att locka kvinnor att skriva musik för manskör, arbetar kören aktivt för att både förnya och vårda den svenska manskörstraditionen."

En av Sveriges bästa manskörer

Linköpings Studentsångare är en del av Musik vid LiU och bildades 1972 under namnet Lihkören av entusiastiska studenter vid dåvarande Linköpings Högskola (LiH — därav namnet). Det nya namnet Linköpings Studentsångare antogs 2011 för att närmare knyta an till den svenska manskörstraditionen. Genom åren har kören utvecklats, både musikaliskt och organisatoriskt. Sedan mitten av åttiotalet räknas kören som en av Sveriges absolut bästa manskörer. Idag rekryteras sångare från universitetets samtliga fakulteter och även utanför universitetets ramar – allt för att hålla högsta möjliga musikaliska kvalitet.
Bild på Linköpings studentsångare

Läs mer och se bilder från utdelningen av priset på länsstyrelsens hemsida. 

Läs mer om Musik vid LiU och Linköpings Studentsångare