Linköpings universitets musikcentrum

Här hittar du studenter och andra som musicerar, repeterar, håller konserter och studerar musik. Alla är välkomna att spela och sjunga i Musik vid LiU:s körer och orkester.

Nyheter

Tre körer och en orkester

Musik vid LiU har fyra ensembler som håller cirka 20 konserter per år, var för sig och i samarbete med varandra eller andra (till exempel Norrköpings symfoniorkester). De består av studenter, alumner och andra sångare och musiker som vill musicera på en hög nivå under ledning av professionella dirigenter och ingå i ett samarbete och nätverk som ger både glädje och nytta. Hela ensembler eller delar av dem går att boka för underhållning vid olika evenemang. Musik vid LiU ger också fristående kurser i orkesterspel och körsång varje läsår, både på plats och på distans.

Jakob Grubbström är director musices och biträdande director musices är Merete Ellegaard. Repetitioner äger rum i Musicum på Campus Valla i Linköping. Du som vill vara med och spela eller sjunga är välkommen att höra av dig och komma på provspelning eller provsjungning. Du som vill studera orkesterspel eller körsång i upp till tre terminer, välkommen med din ansökan.

Mer än sång och musik

För LiUs studenter (och andra) är själva musikutövandet ett tillfälle att träna i viktiga nyckelkompetenser, till exempel samarbete, ledarskap, kommunikation och lyssnande med mera. Även arbetet runt en ensemble blir träning i föreningsverksamhet och organisation.
Kören eller orkestern innebär för många en paus från pluggandet där man får ingå i en helhet och fokusera på något helt annat. Speciellt för dem som flyttar hit från en annan ort kan kören/orkestern vara det sammanhang där man hittar nya vänner och nätverkar över studiedisciplinerna. Det är inte ovanligt att man dessutom träffar sin vän/livspartner i någon av våra ensembler, här har man kul, reser ihop och utvecklas tillsammans. Man får också värdefulla kontakter inför framtida praktik och arbete.

Möjligheten att spela i orkester och att sjunga i kör lockar en del studenter till LiU, inte minst internationella. För utbytesstudenter är det i orkestern, ibland även kören, de träffar svenska vänner och lär sig om kulturen här.
En annan uppgift som Musik vid LiUs körer och orkester har är att synliggöra LiU ute i samhället på platser där LiU annars inte syns, till exempel genom konserter. Ensemblerna representerar också LiU när de är ute på turné, deltar i tävlingar och hörs på inspelningar och syns i filmklipp.

En samhällelig uppgift

LiU har en viktig samhällelig uppgift genom att vara huvudman för Linköpings Akademiska Orkester och Östgöta Kammarkör som är två ensembler som engagerar både erfarna fritidsmusiker och professionella – både inom och utanför LiU. LiUs samarbete med Linköpings Studentsångare och Den akademiska damkören Linnea garanterar dessutom stabilitet för en dam- och en manskör i Linköping. I och med detta finns det fyra stora ensembler som bjuder Östergötland på högklassiga musikupplevelser i en tid då det samhälleliga stödet för musikverksamhet för icke-professionella sjunker.
Musik vid LiU är också en viktig arbetsgivare för frilansmusiker som anlitas både som lärare och vid konserter. Östgöta Kammarkör samverkar kontinuerligt med musiker från olika delar av svenskt musikliv och Linköpings Akademiska Orkester erbjuder också artister att komma och provspela verk innan de ska spela dem med en professionell orkester eller på en tävling. Den unga svenska stjärnviolinisten Johan Dalene är ett exempel på en musiker som spelat med orkestern för att förbereda sig inför en tävling. Nu gör han världskarriär.

En gammal tradition

Att ha en organiserad musikverksamhet av den här karaktären på ett universitet är en gammal tradition från en tid då musik och konst ansågs vara lika viktigt som vetenskap.
Inte minst står också Musik vid LiU för en viktig och ståtlig inramning till den akademiska högtiden. LiU har en egen orkester på plats i diket på promoveringen och har flera egna professionella ensembler på scenen under festkonserten kvällen innan, vilket bidrar till en känsla av något extra högtidligt.

Traditioner