10 februari 2014

Logistikföretagen är ofta intresserade av att minska miljöpåverkan från transporterna, men deras kunder, varuägarna, är det sällan. Få initiativ tas för en bättre miljölogistik, visar Uni Martinsen i sin doktorsavhandling.

Logistikföretagen borde ha en nyckelroll när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn, men de vinster som görs genom allt bränslesnålare motorer äts snabbt upp av att många bilar går halvtomma eller tomma på retursträckorna.

– Logistikföretagen är ofta intresserade av att ta in miljöaspekterna i relationen med sina kunder, varuägarna. Men de har egentligen ingen makt och så länge kunden inte ställer krav på miljöeffektiva transporter så händer ingenting, säger Uni Martinsen, nybliven doktor i ämnet logistik.

Relationerna a och o

Hon har specialstuderat hur relationen mellan logistikföretagen och deras kunder påverkar i vilken mån man tar in miljöaspekter i logistikarbetet.
Uni MartinsenFoto: Monica Westman
– Själva kan logistikföretagen genomföra enklare åtgärder, som att byta ut bilarna till mer bränslesnåla, men hela planeringen, valet av rutter och samlastning kräver medverkan av varuägaren.

Hon har studerat ett antal företag och deras relationer med logistikföretagen, bland dem Clas Ohlson, som transporterar gods till och från lagret i Insjön.

– Det är ett företag som arbetar aktivt med miljöfrågor, de arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och de har en uppförandekod, hur de ska bete sig etiskt, socialt och miljömässigt. Men i relationen till logistikföretagen är väldigt få miljöaspekter inkluderade. De skulle kunna lära mycket av sig själva, säger Uni Martinsen.

Clas Ohlson är inte unika, så här ser det ut på de flesta företag - med några undantag, ett av dem är relationen mellan Ericsson och DHL.

– Ericsson kräver av DHL att de ska driva ett grönt projekt per år, det kan handla om ecodriving en viss sträcka, eller en bättre ruttplanering inom något område, berättar hon.

Ointresse hos kunderna

Hon har funnit att både kompetensen och viljan ofta finns hos logistikföretagen, men det är en kompetens som kunderna sällan utnyttjar.

– I de fall där kunderna är ointresserade av miljö måste logistikföretagen plocka fram ekonomiska argument om de vill ta in miljöaspekter i avtalen, säger hon.

Uni Martinsen försvarade sin doktorsavhandling fredagen den 7 februari och hoppas nu kunna fortsätta att forska och undervisa vid Avdelningen för logistik.

– Det är roligt att undervisa och jag hoppas i min forskning kunna titta lite på hur det ser ut utomlands. Även om jag inte hittade så många goda exempel på den svenska marknaden som jag trodde, kanske vi ligger bra till ändå.

Towards Greener Supply Chains, Uni Martinsen, Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, 2014.

2014-02-10

Forskare