Fotografi av Uni Sallnäs

Uni Sallnäs

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

Miljömässigt hållbar logistik är ett måste för att möta utmaningar som finns inom miljö- och hållbarhetsområdet. Genom att studera logistiksystemets aktörer, utmaningar och samarbeten vill jag bidra till att logistiken blir mer miljömässigt hållbar.

Grönare försörjningskedjor genom samarbete

En miljömässigt smart logistik är av stor vikt för att möta många av de
utmaningar som finns inom miljö- och hållbarhetsområdet. Min forskning handlar bland annat om hur samarbeten mellan företag och organisationer kan utformas för att få till just sådan grön logistik.

Jag disputerade i logistik 2014 och har sedan starten av doktorandtiden fokuserat på området miljölogistik. Logistik handlar om att planera hur produkter kommer från råvaruleverantör till kund på ett kostnadseffektivt sätt och med en hög service. Inom miljölogistiken tillkommer en tredje parameter till kostnader och service, nämligen miljö. Området har varit på frammarsch inom forskningen under många år och under de senaste åren har även företagens intresse ökat markant. Det är inte bara spännande, utan även ett måste för att gå mot ett hållbart samhälle.

Jag är intresserad av att förstå hur logistiken kan utvecklas i en positiv riktning ur miljösynpunkt. Det gör jag genom att samverka med företag genom intervjuer och företagsbesök, genom enkätundersökningar och genom hemsidestudier. Teoretiskt tycker jag att interorganisatorisk samverkan är speciellt spännande, och jag studerar bland annat samverkan utifrån de teoretiska perspektiven koordinering, förtroenden mellan företag och individer, maktbalanser mellan företag, intressentmodellen och nätverksteori. Teorierna appliceras på olika kontexter, där handelsföretag och e-handelsföretag och logistikföretag är av speciellt intresse i min forskning.

Jag tillhör avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling på IEI på LiU, en avdelning som består av två olika grundutbildnings- och forskningsämnena logistik samt kvalitetsutveckling.  Sedan 2022 är jag avdelningschef och innan dess var jag studierektor med övergripande ansvar för grundutbildningen på avdelningen. 

Korta fakta

Akademisk kortfakta

 • Avdelningschef (2021- )
 • Docent (2022)
 • Studierektor (2018-2021)
 • Projektledare för Vinnovaprojekt (2020-2022)
 • Biträdande handledare för doktorander i logistik
 • Forskare i Energimyndighetenprojekt (2018-2021)
 • Universitetslektor (2016)
 • Ansvarig för symposium i miljölogistik (2015)
 • Post-docstipendium Handelsrådet (2014-2018)
 • Junior universitetslektor (2014)
 • Teknologie doktor (2014)
 • Teknologie licentiat (2011)
 • Initiativtagare och ansvarig för doktorandnätverk (2010-2012)
 • Civilingenjör Industriell ekonomi (2009)

Utmärkelser

 • Emerald/EFMD outstanding doctoral award (2015)
 • ICHCA’s  stiftelse för godstransport- och logistikforskning stipendium för doktorsavhandling (2014)
 • Bästa doktorandartikel på logistikkonferensen Nofoma i Göteborg (2013)

På nätet

 ORCID

Research Gate

LinkedIn

Undervisning

 • TETS23 Inköp - Examinator, föreläsare mm.
 • TETS37 Grundläggande logistik - föreläsare, seminarieledare
 • TETS57 Logistikanalys - bedömare
 • TETS44 Logistik och kvalitet; TETS36 Hållbara logistiksystem - föreläsare
 • Handledare och examinator examensarbeten

Forskning

Publikationer

2024

Uni Sallnäs, Maria Huge-Brodin, Maria Björklund, Fredrik Eng-Larsson (2024) Green distribution alternatives: actors, roles and responsibilities Environmentally Responsible Supply Chains in an Era of Digital Transformation: Research Developments and Future Prospects, s. 105-122
Henrik Gillström, Maria Björklund, Uni Sallnäs, John Harrison Bhatti, Mats Abrahamsson (2024) Ett nödvändigt drivmedel i transformationen mot ellastbilar?: En jämförelse av resursdelning mellan två tekniker Transportforum
Arne Nåbo, Mats Abrahamsson, Harrison John Bhatti, Maria Björklund, David Daniels, Mike Danilovic, Per Haugland, Petter Huddén, Jens Portinson Hylander, Svetla Käck, Per Lindahl, Jasmine Lihua Liu, Uni Sallnäs (2024) Batteribytessystem för tunga fordon: En genomförbarhetstudie för uppskalning i Sverige
Maria Huge-Brodin, Uni Sallnäs, Jason Martin (2024) Learning in the supply chain to accelerate the electrification of freight transport
Henrik Gillström, My Jobrant, Uni Sallnäs (2024) Towards building an understanding of electrification of logistics systems - A literature review and a research agenda CLEANER LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN, Vol. 10, Artikel 100134 Vidare till DOI

Nyheter

Kollegor

Organisation