Grönare försörjningskedjor genom samarbete

En miljömässigt smart logistik är av stor vikt för att möta många av de utmaningar som finns inom miljö- och hållbarhetsområdet. Min forskning handlar bland annat om hur samarbeten mellan företag och organisationer kan utformas för att få till just sådan grön logistik.

Jag disputerade i logistik 2014 och har sedan starten av doktorandtiden fokuserat på området miljölogistik. Logistik handlar om att planera hur produkter kommer från råvaruleverantör till kund på ett kostnadseffektivt sätt och med en hög service. Inom miljölogistiken tillkommer en tredje parameter till kostnader och service, nämligen miljö. Området har varit på frammarsch inom forskningen under många år och under de senaste åren har även företagens intresse ökat markant. Det är inte bara spännande, utan även ett måste för att gå mot ett hållbart samhälle.

Jag är intresserad av att förstå hur logistiken kan utvecklas i en positiv riktning ur miljösynpunkt. Det gör jag genom att samverka med företag genom intervjuer och företagsbesök, genom enkätundersökningar och genom hemsidestudier. Teoretiskt tycker jag att interorganisatorisk samverkan är speciellt spännande, och jag studerar bland annat samverkan utifrån de teoretiska perspektiven koordinering, förtroenden mellan företag och individer, maktbalanser mellan företag, intressentmodellen och nätverksteori. Teorierna appliceras på olika kontexter, där handelsföretag och e-handelsföretag och logistikföretag är av speciellt intresse i min forskning.

Jag tillhör avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling på IEI på LiU, en avdelning som består av två olika grundutbildnings- och forskningsämnena logistik samt kvalitetsutveckling.  Sedan 2022 är jag avdelningschef och innan dess var jag studierektor med övergripande ansvar för grundutbildningen på avdelningen. 

Korta fakta Visa/dölj innehåll

Akademisk kortfakta

 • Avdelningschef (2021- )
 • Studierektor (2018-2021)
 • Projektledare för Vinnovaprojekt (2020-2022)
 • Biträdande handledare för doktorander i logistik
 • Handledare för projektarbeten och examensarbeten i logistik
 • Examinator och kursansvarig för logistikkurser på grundläggande och avancerad nivå
 • Forskare i Energimyndighetenprojekt (2018-2021)
 • Universitetslektor (2016)
 • Ansvarig för symposium i miljölogistik (2015)
 • Post-docstipendium Handelsrådet (2014-2018)
 • Junior universitetslektor (2014)
 • Teknologie doktor (2014)
 • Teknologie licentiat (2011)
 • Initiativtagare och ansvarig för doktorandnätverk (2010-2012)
 •  Civilingenjör Industriell ekonomi (2009)

Utmärkelser

 • Emerald/EFMD outstanding doctoral award (2015)
 • ICHCA’s  stiftelse för godstransport- och logistikforskning stipendium för doktorsavhandling (2014)
 • Bästa doktorandartikel på logistikkonferensen Nofoma i Göteborg (2013)

Forskning Visa/dölj innehåll

Aktuellt forskningsprojekt

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll