Fotografi av Uni Sallnäs

Uni Sallnäs

Universitetslektor

Varför finns det i vissa relationer inte några tecken på miljöarbete, trots enskilda aktörers miljöintresse? Och vad gör att det i andra relationer fokuseras mer på miljö? Att bringa klarhet i detta ser jag som en viktig del i min forskning. 

Grönare försörjningskedjor genom samarbete

Det finns goda exempel där företag i en logistikkedja samarbetar för att produkter ska nå ut till kunden vid rätt tillfälle, till en låg kostnad och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Min forskning handlar just om dessa samarbeten. Potentialen är stor, men det finns många hinder på vägen.

Rapporterna om klimatförändringar duggar tätt, samtidigt som transporterna ökar och utsläppen med dem. Någonting måste göras! Med hjälp av smart logistik finns det goda möjligheter att ändra på denna utveckling.

Logistik handlar om att planera hur produkter kommer från råvaruleverantör till kund på ett kostnadseffektivt sätt och med en hög service. På senare år har även miljö kommit in som en faktor att beakta när logistiken planeras. Denna aspekt blir allt viktigare och ändå verkar utvecklingen mot en grönare logistiksektor gå långsamt.

Vissa logistikföretag har jobbat med miljö och lyckats marknadsföra sig som miljömedvetna företag. Trots detta så glöms miljöaspekterna ofta bort när man väl slutit avtal med sina kunder. Borde man inte ta tillvara på den kunskap som finns och tillsammans jobba för en bättre miljö?

Lyckligtvis finns även exempel där logistikföretag och logistikköpare tillsammans tar fram nya, smarta, miljölösningar. Många av dessa har en positiv inverkan på både ekonomin och miljön. Ofta är lösningarna specifika för den aktuella relationen och skulle troligen inte ha dykt upp utan ett samarbete kring miljöaspekter.

Korta faktaVisa/dölj innehåll

Akademisk kortfakta

 • Studierektor (2018)
 • Projektledare för Vinnovaprojekt (2020-2022)
 • Handledare för projektarbeten och examensarbeten i logistik
 • Examinator och kursansvarig för logistikkurser på grundläggande och avancerad nivå
 • Forskare i Energimyndighetenprojekt (2018-2021)
 • Universitetslektor (2016)
 • Ansvarig för symposium i miljölogistik (2015)
 • Post-docstipendium Handelsrådet (2014-2018)
 • Junior universitetslektor (2014)
 • Teknologie doktor (2014)
 • Teknologie licentiat (2011)
 • Initiativtagare och ansvarig för doktorandnätverk (2010-2012)
 •  Civilingenjör Industriell ekonomi (2009)

Utmärkelser

 • Emerald/EFMD outstanding doctoral award (2015)
 • ICHCA’s  stiftelse för godstransport- och logistikforskning stipendium för doktorsavhandling (2014)
 • Bästa doktorandartikel på logistikkonferensen Nofoma i Göteborg (2013)

ForskningVisa/dölj innehåll

Aktuellt forskningsprojekt

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll