Fotografi av Maria Huge-Brodin

Maria Huge-Brodin

Professor

Miljölogistik handlar om att få sina varor i rätt tid, till lågt pris – och med hänsyn till klimat och miljö. Jag studerar och utvecklar logistikföretags strategier, och deras samarbeten med sina leverantörer och kunder i försörjningskedjan.

Miljölogistik – i teori, praktik och lite till

Varför måste alla paket skickas via Stockholm även om de ska från Linköping till Motala – det kan väl inte vara bra för miljön? Och varför handlar du inte bara närodlat, som transporteras så lite, du som bryr dig om miljö? Det är exempel på frågor som jag möter när min forskning kommer på tal.

För 10 år sedan fick klimatproblematiken en dramatiskt ökad uppmärksamhet. Samtidigt är varutransporter en viktig källa till växthusgaser – och där kommer min forskning in. När efterfrågan på varor ökar och transporterna blir längre med ökad internationell handel, är miljöanpassad logistik nödvändigt. 

Jag och mina kollegor har studerat hur företag kan anpassa sina logistiksystem mot en minskad miljöbelastning, och med bibehållen lönsamhet. Producenter och handelsföretag kan skapa förutsättningar för att till exempel flytta gods från vägen till järnvägen. Då kan en centraliserad lösning där paketen från Linköping till Motala transporteras via Stockholm vara bättre miljömässigt, än att de skickas direkt i en halvtom lastbil.

Många företag köper idag in logistiktjänster från logistikföretag. Då blir samarbete och kommunikation mellan företagen kring miljöanpassning kritisk. Resultat från flera olika projekt har visat på att bra samarbete ger en bättre förståelse för hur man både efterfrågar och tillhandahåller miljöanpassad logistik. Det kan leda till ökad samlastning och bättre resursutnyttjande i hela systemet. Och tillämpar man det tänkandet regionalt, så kan även närproducerade varor färdas miljöanpassat.

Forskningsledare för forskning inom miljölogistik

Jag är forskningsledare för forskning inom miljölogistik, LiU. Vi forskar om Miljö i försörjningskedjor, inköp av logistiktjänster, utveckling av gröna logistiktjänster, logistikföretagens miljöstrategier och deras införande och användning av miljövänligare teknik och andra åtgärder. Just nu tar många av våra projekt avstamp i omställningen till fossilfria drivmedel, till exempel biogas och elektrifiering.

Video och poddar

Räcker det verkligen med elektrifiering för att rädda planeten?

Maria Huge-Brodin som är Sveriges första professor i miljölogistik gästar Logistikpodden.

Det pratas bland annat om varför vi måste prata om mer än bara klimatet, vilka forskningsprojekt som är mest spännande just nu och vad man ska tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv vid utformandet av ett logistiksystem.

Lunchklubben 11 november 2020

Under senare år har intresset för miljövänliga logistiklösningar ökat starkt. Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik, berättade om utvecklingen på Lunchklubben den 11 november 2020.

Kort om mig

Akademiska meriter

 • Civilingenjör (M), 1991
 • Teknologie doktor, Logistik, 2002
 • Docent, Logistik, 2008
 • Professor i Miljölogistik, 2014

Undervisning

 • Logistikstrategier (TETS 31)
 • Inköp (TETS23)
 • Hållbar Logistik (TETS 36)
 • Grundläggande Logistik (TETS 37)
 • Examensarbeten

Nätverk och samverkan

 • Forskningssamarbete kring miljölogistik i försörjningskedjor, med Prof Edward Sweeney, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK; och Dr Pietro Evangelista, IRISS/CNR, Napoli, Italy
 • Forskningssamarbete med VTI i flera projekt kopplade till fossilfri logistik
 • Initiativtagare och koordinator för LENS, ett nätverk för svenska forskare inom miljölogistik
 • Deltar regelbundet i NOFOMA-nätverket (nordisk logistikforskning) och LRN (Logistics Research Network, Storbritannien).

 

Uppdrag

 • Research Field Coordinator - Transport & Mobility, ECIU/SMART-ER
 • Vice ordförande i nämnden för maskinteknik och design
 • Lärarrepresentant i programplanegruppen för EMM & SUS
 • Suppleant i anställningsnämnden vid Linköpings universitet Tekniska Högskolan
 • Ledamot i styrelsen vid Institutionens för ekonomisk och industriell utveckling
 

Forskning

Pågående forskningsprojekt

HITS (Hållbara Integrerade urbana TransportSystem)

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna representerar allt från fastighetsägare, städer, kommuner, ingenjörsföretag, logistikföretag, och akademisk forskning. Projektet leds av Scania och projektkoordinator är CLOSER.

Läs mer här

 

Forskningsområden

Publikationer

2024

Maria Huge-Brodin, Uni Sallnäs, Jason Martin (2024) Learning in the supply chain to accelerate the electrification of freight transport

2023

Uni Sallnäs, Fredrik Eng-Larsson, Linnea Haag, Maria Huge-Brodin, Maria Björklund (2023) Slutrapport: Hållbar distribution i e-handeln: Hur kan klimatsmarta leveransalternativ underlättas?
Mary Catherine Osman, Maria Huge-Brodin, Jonas Ammenberg, Jenny Karlsson (2023) Exploring green logistics practices in freight transport and logistics: a study of biomethane use in Sweden International Journal of Logistics, Vol. 26, s. 548-567 Vidare till DOI

2022

Uni Sallnäs, Fredrik Eng-Larsson, Maria Björklund, Maria Huge-Brodin, Linnea Haag, Louise Blumenthal, Daniel Johansson (2022) Klimatsmart e-handelsdistribution- Hur svårt kan det vara? Supply Chain Effect, s. 13-18
Uni Sallnäs, Fredrik Eng-Larsson, Maria Björklund, Maria Huge-Brodin, Linnea Haag, Louise Blumenthal, Daniel Johansson (2022) Klimatsmart e-handelsdistribution: Hur svårt kan det vara? Supply chain effect, Vol. 4, s. 12-19

Utbildning och undervisning

Kunskapsutveckling är en väldigt stark drivkraft för mig, och den får också utvecklas i mitt arbete med utbildning och undervisning.

Vid sidan av undervisning i logistikstrategier och miljölogistik har jag under de senaste åren haft förmånen att få vara med och utveckla ett nytt civilingenjörsprogram: Energi – Miljö – Management (EMM). En civilingenjör från EMM ska kunna leda utvecklingen mot hållbara lösningar i framtiden – där hållbarhet innebär såväl god lönsamhet, hög konkurrenskraft och en ständig strävan att minska energiförbrukning och miljöförstöring.

Civilingenjör i energi - miljö - management, 300 hp

Detta civilingenjörsprogram kombinerar kunskaper i energi och miljö med management, alltså affärsnytta. Du blir mycket kvalificerad att jobba med teknikutveckling relaterad till miljö och hållbarhet och bidrar därmed till en bättre värld.

Nyheter

Kollegor

Organisation