Fotografi av Maria Huge-Brodin

Maria Huge-Brodin

Professor

Miljölogistik handlar om att få sina varor i rätt tid, till lågt pris – och med hänsyn till klimat och miljö. Jag studerar och utvecklar logistikföretags strategier, och deras samarbeten med sina leverantörer och kunder i försörjningskedjan.

Miljölogistik – i teori, praktik och lite till

Varför måste alla paket skickas via Stockholm även om de ska från Linköping till Motala – det kan väl inte vara bra för miljön? Och varför handlar du inte bara närodlat, som transporteras så lite, du som bryr dig om miljö? Det är exempel på frågor som jag möter när min forskning kommer på tal.

För 10 år sedan fick klimatproblematiken en dramatiskt ökad uppmärksamhet. Samtidigt är varutransporter en viktig källa till växthusgaser – och där kommer min forskning in. När efterfrågan på varor ökar och transporterna blir längre med ökad internationell handel, är miljöanpassad logistik nödvändigt. 

Jag och mina kollegor har studerat hur företag kan anpassa sina logistiksystem mot en minskad miljöbelastning, och med bibehållen lönsamhet. Producenter och handelsföretag kan skapa förutsättningar för att till exempel flytta gods från vägen till järnvägen. Då kan en centraliserad lösning där paketen från Linköping till Motala transporteras via Stockholm vara bättre miljömässigt, än att de skickas direkt i en halvtom lastbil.

Många företag köper idag in logistiktjänster från logistikföretag. Då blir samarbete och kommunikation mellan företagen kring miljöanpassning kritisk. Resultat från flera olika projekt har visat på att bra samarbete ger en bättre förståelse för hur man både efterfrågar och tillhandahåller miljöanpassad logistik. Det kan leda till ökad samlastning och bättre resursutnyttjande i hela systemet. Och tillämpar man det tänkandet regionalt, så kan även närproducerade varor färdas miljöanpassat.

Forskningsledare för forskning inom miljölogistik

Jag är forskningsledare för forskning inom miljölogistik, LiU. Vi forskar om Miljö i försörjningskedjor, inköp av logistiktjänster, utveckling av gröna logistiktjänster, logistikföretagens miljöstrategier och deras införande och användning av miljövänligare teknik och andra åtgärder.

Video presentation Visa/dölj innehåll

Lunchklubben 11 november 2020

Under senare år har intresset för miljövänliga logistiklösningar ökat starkt. Maria Huge-Brodin, professor i miljölogistik, berättade om utvecklingen på Lunchklubben den 11 november 2020.

Kort om mig Visa/dölj innehåll

Akademiska meriter

 • Civilingenjör (M), 1991
 • Teknologie doktor, Logistik, 2002
 • Docent, Logistik, 2008
 • Professor i Miljölogistik, 2014

Kursansvar & Undervisning

 • Logistikstrategier (TETS 31)
 • Inköp (TETS23)
 • Hållbar Logistik (TETS 36)
 • Logistikprojekt (TETS 38)
 • Examensarbeten

Nätverk och samverkan

 • Forskningssamarbete om införande av miljölogistik i försörjningskedjor, tillsammans med Prof Edward Sweeney, Aston Uni, Birmingham, UK; och Dr Pietro Evangelista, IRISS/CNR, Napoli, Italy
 • Forskning kring införande av ”gröna logistik” - åtgärder i logistikbranschen, tillsammans med Prof Matts Karlsson, Mekanisk värme & Strömningslära
 • Forskningssamarbete kring logistikföretags affärsmodeller och miljö, tillsammans med Prof Lars Huemer, BI Oslo; Prof Jan Stentoft Arlbjørn och Dr Jesper Kronborg Jensen, Syddansk Universitet i Kolding.
 • Initiativtagare och koordinator för LENS, ett nätverk för svenska forskare inom miljölogistik
 • Deltar regelbundet i NOFOMA-nätverket (nordisk logistikforskning) och LRN (Logistics Research Network, Storbritannien.

 

Uppdrag

 • Ledamot i storregionalt godstransportråd
 • Vice ordförande i nämnden för maskinteknik och design
 • Ordförande för programplanegrupp för EMM-programmet
 • Suppleant i anställningsnämnden vid Linköpings universitet Tekniska Högskolan
 • Ledamot i styrelse vid Institutionens för ekonomisk och industriell utveckling
 

Forskning Visa/dölj innehåll

Pågående forskningsprojekt

HITS (Hållbara Integrerade urbana TransportSystem)

HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, som ger renare och tryggare städer. Projektdeltagarna representerar allt från fastighetsägare, städer, kommuner, ingenjörsföretag, logistikföretag, och akademisk forskning. Projektet leds av Scania och projektkoordinator är CLOSER.

Läs mer här

 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Utbildning och undervisning Visa/dölj innehåll

Kunskapsutveckling är en väldigt stark drivkraft för mig, och den får också utvecklas i mitt arbete med utbildning och undervisning.

Vid sidan av undervisning i logistikstrategier och miljölogistik har jag under de senaste åren haft förmånen att få vara med och utveckla ett nytt civilingenjörsprogram: Energi – Miljö – Management (EMM). En civilingenjör från EMM ska kunna leda utvecklingen mot hållbara lösningar i framtiden – där hållbarhet innebär såväl god lönsamhet, hög konkurrenskraft och en ständig strävan att minska energiförbrukning och miljöförstöring.

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll