I kursen får du lära dig vad Lean ledarskap är och hur det skiljer sig från andra typer av ledarskap. Kursen ger dig kunskaper om strategier, principer, metoder, verktyg och framgångsfaktorer för att arbeta med hållbart ledarskap enligt Lean-filosofin. Lean ledarskap är en avgörande faktor för att uppnå goda och hållbara resultat i utvecklingsarbetet.

HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet kommer under våren 2018 att ge en fjärde omgång av kursen Hållbart ledarskap med Lean, 7,5HP.  Kursen är en uppdragskurs avsedd för yrkesverksamma inom alla sektorer som har ett chefs- och ledaruppdrag och som vill utveckla sin kompetens inom Lean ledarskap. Deltagarna förutsätts arbeta idag med Lean/verksamhetsutveckling. 

Mål med kursen

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • redogöra för ledarens roll och ansvar i en Lean verksamhet
 • beskriva principer och metoder för hållbart ledarskap med Lean
 • använda Lean ledarskap för att leda organisationen mot en vision och uppsatta mål
 • diskutera förhållningssätt och verktyg för att utveckla ledarskap och medarbetarskap
 • utveckla kompetens i förändrings- och motivationsarbete på individ- och gruppnivå.

Upplägg

Kursen omfattar 10 dagar, fördelade på fem kurstillfällen. Deltagarna kommer att arbeta med ett projekt mellan kurstillfällena i syfte att tillämpa de förvärvade kunskaperna i sin egen verksamhet. Undervisningen består av föreläsningar och lektioner med tillhörande övningar, grupparbete och studiebesök. Kursen har en stark anknytning till senaste forskningen om lean ledarskap och hållbar verksamhetsutveckling som varvas med interaktiva diskussioner och praktiska övningar. Mycket fokus läggs på att skapa utrymme för nätverksbildning, erfarenhetsutbyte och egen reflektion. Kursens arbetsformer förutsätter även självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Kursen examineras dels genom ett projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt, dels genom reflektionspapper. 90% närvaro krävs för att få godkänt på kursen.


Innehåll

Kursens innehåll

Kursen har en stark anknytning till senaste forskningen om lean ledarskap

 • Ledarens roll och ansvar.
 • Ledarskapets förutsättningar.
 • Hoshin: verksamhetsstyrning på strategisk nivå.
 • Ledarens verktyg och förhållningssätt, t.ex. coachande ledarskap, daglig styrning, visuell styrning, osv.
 • Kaizen: ledning av förbättringsarbete.
 • Ledarskap i förbättringsgrupper.
 • Utveckling av individer och team.
 • Ledarskap i förändring och för hållbar utveckling.
 • Praktiska exempel kommer att presenteras och diskuteras från såväl privat som offentlig sektor.

Lean ledarskap

Tillfällen och kostnad

Plats

Linköpings universitet, Campus Valla, Linköping

Kursdagar 2018

Träff 1: 30-31 januari
Träff 2: 27-28 februari
Träff 3: 27-28 mars
Träff 4: 24-25 april
Träff 5: 29-30 maj

Kostnad

30 000 kr exkl. moms (fika, lunch och kurslitteratur ingår) Observera! Rabatterat pris för medlemmar i Helix partnerskap som endast betalar 15 000 kr exkl. moms