– När barnen börjar i förskoleklassen så har de ofta höga förväntningar och vill lära sig. Ingenting är omöjligt för dem! Min roll som lärare är att se till att ge alla mina elever en bra grund att stå på när de lämnar mig för mellanstadiet och att de fortsätter ha sin nyfikenhet på livet.

Marie Sjöström, student på Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Marie Sjöström, student på Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3

Läraryrket har alltid lockat Marie Sjöström, som tycker om att arbeta med människor och se andra utvecklas och lyckas.

– Jag tänker att det finns tydliga mål och riktlinjer för vad som ska uppnås men att jag som individ har stor frihet och olika möjligheter för att nå dessa, tillsammans med mina elever, säger Marie

Efter många år på en annan arbetsplats kände Marie att det var dags att göra något annat i livet och började läsa till Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3.

Varför sökte du till Grundlärare förskoleklass och årskurs 1-3 (F-3) och till Linköpings universitet?

– Att jag skulle läsa till årskurs F-3 var ingen självklarhet, jag valde att söka även till de andra årskurserna. Valet föll ändå på F-3 då jag känner att här har jag möjlighet att påverka barnens uppfattning och lärande redan från start.

– Jag hade själv en väldigt bra lärare när jag gick på lågstadiet och som kom att betyda mycket för mig. Jag önskar att även jag kan bli en sådan person för mina elever. När barnen börjar i förskoleklassen så har de ofta höga förväntningar och vill lära sig. Ingenting är omöjligt för dem! Min roll som lärare är att se till att ge alla mina elever en bra grund att stå på när de lämnar mig för mellanstadiet och att de fortsätter ha sin nyfikenhet på livet.

Hur är det att plugga på Grundlärarprogrammet F-3 och LiU?

– Jag trivs väldigt bra på LiU. Man kommer snabbt in i universitetslivet och får många bra tips och råd i början för att lyckas på bästa sätt. Kurserna har hittills varit givande och varvats med verksamhetsförlagd utbildning (praktik) så jag har verkligen fått prova på det som jag lärt mig under kurserna. Föreläsare/seminarieledare har varit väldigt engagerade, kunniga och inspirerande. Det har varit väldigt olika mellan kurserna hur mycket tid som är schemalagd på universitet. Vissa perioder kan det vara mycket självstudier.

– Vi har ett fint nybyggt studenthus, där det bland annat finns grupprum att boka för att sitta tillsammans med kompisar och plugga.

– Det är blandade åldrar på oss som läser till F-3, men alla har vi ju gemensamt att vi vill bli lärare så man träffar snabbt nya kompisar. För den som vill erbjuds många olika studentaktiviteter.

Vad är det bästa med Grundlärarprogrammet F-3?

– Jag blir en person med väldigt stor betydelse för barnen, dels kunskapsmässigt men också hur de utvecklas som individer och deras syn på omvärlden. Vilket är lite skrämmande men också uppmuntrande och lockande. Ett arbete som verkligen har betydelse!

Vad vill du säga till de som funderar på att söka?

– Sök, du kommer inte att ångra dig!