Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärare 4-6-programbild tre studenter

Som barnens allra första lärare är du en nyckelspelare i skolan och får möta nyfikna elever som går igenom en enorm utveckling. Det här är utbildningen för dig som har goda språkkunskaper och gillar att bygga från grunden.

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2018, Heltid 100%, Linköping

Ansök

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2018, Heltid 100%, Norrköping

Ansök

Med en lärarexamen för förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (F-3) är du utbildad för att undervisa skolans yngsta: de mellan sex och nio år. Du är expert på hur barn lär sig att läsa, skriva och räkna och får lägga den viktiga grunden för deras kunskaper i SO, NO/Teknik och engelska inför den fortsatta skoltiden.

Utbildningens innehåll och utlandsmöjligheter

Utbildningen omfattar totalt fyra år där du, varvat med de teoretiska studierna, har nära kontakt med grundskolans verksamhet. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) är 20 veckor. Merparten av den genomför du på en av våra övningsskolor i Linköping och Norrköping.

Under den första terminen läser du kurser inom det utbildningsvetenskapliga området, exempelvis om elevers lärande och utveckling, utvärdering och kunskapsbedömning samt om skolan som social och pedagogisk miljö. På så sätt får du tidigt en förståelse för förutsättningarna i ditt blivande yrke. Dina studier fortsätter sedan med kurser i samhällsorienterande ämnen (SO), svenska, matematik, naturorienterande ämnen (NO) och teknik. Du läser även specialpedagogik och om lärarens sociala och pedagogiska ledarskap. Under termin sex gör du det första av två examensarbeten. Slutåret på utbildningen handlar både om vetenskaplig och om praktisk fördjupning. Du läser dels engelska, dels ytterligare kurser inom det utbildningsvetenskapliga området – däribland utvecklingsarbete inom skolan och vetenskapsteori. I din utbildning har du under termin fem, sex och åtta stora möjligheter att läsa såväl VFU- som ämneskurser utomlands. Vi har utbytesavtal med lärosäten inom och utanför Europa, exempelvis USA, Singapore och Hong Kong.

Viktigt genrep

Under det sista året har du nio veckor sammanhållen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) då du ska kunna ta ett helhetsansvar för alla de uppgifter som ingår i en lärares arbete. Placeringar under den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kan förekomma i hela Östergötland samt delar av Småland och Södermanland. Se det som en generalrepetition inför ditt framtida yrkesliv!

Det här läser du

Utbildningsplan

Vill du veta mer

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på UHR:s webbplats.

Här hittar du UHR:s statistik

Efter utbildningen

Efter din utbildning får du en lärarexamen för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, med möjlighet att undervisa i ämnena svenska, engelska, matematik, NO, teknik och SO.

Nyheter om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt