Grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Vill du bli framtidens ledare? Vill du bli ihågkommen som den person som väckte lusten att lära? Ser du det som en viktig uppgift att få alla barn att trivas och känna sig trygga i skolan för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt? Då är detta utbildning för dig!

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2021, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

HT 2021, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Du utbildas för att undervisa skolans yngsta, de mellan sex och nio år. Utbildningen omfattar fyra år och efter examen blir du expert på hur barn lär sig att läsa, skriva och räkna. Du lägger även den viktiga grunden för deras kunskaper i samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen/teknik och engelska inför den fortsatta skoltiden.

Utbildningens innehåll och internationellt utbyte

Genom hela din utbildning läser du kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna som exempelvis behandlar elevers lärande och utveckling, ledarskap, utvärdering, kunskaps–bedömning och specialpedagogik. På så sätt får du tidigt en förståelse för förutsättningarna i ditt blivande yrke. Vidare läser du kurser i samhällsorienterande ämnen, svenska, matematik, naturorienterande ämnen/teknik och engelska. Under senare delen av utbildningen skriver du examensarbeten inom ämnesdidaktik.

Under utbildningen har du en nära kontakt med grundskolans verksamhet. Du gör bland annat 20 veckors praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den gör dig redo för ditt framtida uppdrag som lärare. VFU-veckor har du kontinuerligt under hela din utbildning. Linköpings universitet placerar studenter på VFU på utvalda skolor i Östergötland och i delar av Småland och Södermanland.

I din utbildning har du stora möjligheter att läsa såväl VFU- som ämneskurser utomlands. Vi har utbytesavtal med lärosäten inom och utanför Europa, exempelvis USA, Singapore, Indien och Hong Kong. Om du väljer något av dessa alternativ, har du möjlighet att få en global profil i din examen.

Lågstadielärare - ett framtidsyrke

Behovet av engagerade lärare i såväl förskoleklass som årskurs 1-3 är stort i Sverige och arbetsutsikterna är mycket goda efter avslutad utbildning.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Efter din utbildning får du en lärarexamen för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, med möjlighet att undervisa i ämnena svenska, engelska, matematik, NO/teknik och SO.

Röster om programmetVisa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll