Kunskapen jag fick med mig från KSM inom projektorganisation samt kultur- och mediefältet hjälpte mig att snabbt finna mig tillrätta i den digitala världen, både inom e-handel och särskilt inom de offentliga medierna.

Jobb: Product Owner BI & Data på Mitteldeutscher Rundfunk, Tyskland.

Tillsammans med ett lag av programmerare utvecklar vi ATINA, ett Business Intelligence System för MDR som är del av Tysklands offentliga regionala rundradiostationer. Det betyder att vi samlar in information ifrån relevanta datakällor (tracking, social media, loggfiler, mm.) och skapar möjlighet både för att visualisera rapporter och dashboards, att göra djupgående analyser samt att dra konklusioner genom att hitta sammanhang i stora mängder av data. Detta hjälper de offentliga medierna att strategiskt optimera sitt urval gentemot befolkningen.Leonard Loos, alumn från kandidatprogrammet Kultur, samhälle, mediegestaltning

Tidigare har jag jobbat som Product Owner inom e-handel för ett antal projekt som alla kom till den punkten där den vidare utvecklingen bara kan göras på ett vettigt sätt om den baserar på analyser av olika och komplexa datakällor.

Kunskapen som jag fick med mig från KSM inom projektorganisation samt kultur- och mediefältet hjälpte mig att snabbt finna tillrätta i den digitala världen, både inom e-handel och särskilt inom de offentliga medierna. Vad överraskade mig är att modellen Scrum och andra agila arbetssätt, som stora delen av dagens IT jobbar med, var relativt lätt för mig att förstå och applicera just då den grundläggande förmågan att kunna planera i detalj, tänka flera steg framåt och behöva agera flexibelt var egenskaper som jag fick med mig från KSM.

Jag tror att KSM ger en väldigt bra grund för det senare arbetslivet, inte bara i den konkreta kunskapen som man tar med sig, utan lika mycket i förmågan att tänka utöver givna ramar och flera steg vidare, att arbeta noggrant och att kunna organisera även de mest komplexa uppgifterna på ett bra sätt.


Utbildning