En helt ny tjänst som var speciellt utformad för henne vad det som väntade Liisa Keshmiri när hon hade tagit examen i Funktionsnedsättning och samhälle.

Innan studierna arbetade Liisa som aktivitetscoach på en daglig verksamhet. Idag är hon kvar på samma arbetsplats och utbildar medarbetarna i hela företag ute i landet om kognition och alternativ och kompletterande kommunikation.

Liisa Keshmiri tidigare student från utbildningen Funktionsshinder och samhälle.

- Jag har en chef som verkligen gav mig chansen och ville utnyttja det jag hade lärt mig. I mitt nya arbete har jag utvecklingsansvar och ska hålla mig ajour med aktuell forskning. Det hade jag inte klarat om jag inte hade gått den här utbildningen. Den har gett mig en teoretisk bakgrund som jag kan bygga vidare på, säger Liisa.

Tidigare har Liisa läst socialantropologi och ekonomisk historia men kunde inte avsluta sin kandidatuppsats då ett av hennes barn blev svårt sjuk. Under hela sitt yrkesliv har hon läst fristående kurser i till exempel specialpedagogik och alternativ kommunikation. Men så kände hon att hon behövde höja sin kompetens och började läsa grundkursen i Funktionsnedsättning och samhälle.
- Den var så bra att jag bestämde mig för att läsa hela utbildningen och äntligen skriva klart min uppsats.

Möjligheter att anpassa utbildningen till den egna yrkesverksamheten

Hon tycker det var nyttigt att få träna på att skriva akademiskt och på egen hand leta efter kurslitteratur. Det är något som hon måste göra idag i sitt arbete. Kursen var också bra då en stor del kunde anpassas till den egna yrkesverksamheten och vilka ämnen som man är intresserad av. Men det finns också obligatoriska kurser. Något som Liisa uppskattade för hon ville öka sina kunskaper och förmågor inom nya områden. Liisa skrev båda sina uppsatser inom sitt yrkesområde. Det passade henne men hade hon varit yngre tror Liisa att det hade varit nyttigare att skriva om ett pågående forskningsprojekt.

En akademiska erfarenheten behövs 

Det kan vara tufft att kombinera studier med arbete. Kurserna går på distans och halvfart. Liisa var ledig en dag från jobbet för att kunna studera. Hon vill uppmana andra att våga börja studera
- Det är viktigt att fler får högskoleutbildning speciellt inom LSS. Den akademiska erfarenheten behövs ute på arbetsplatserna. Försök få med din arbetsgivare, kanske kan du studera på arbetstid, eller kan arbetsgivaren betala för litteraturen.

Läs mer om utbildningen